Den Galaktiska Federationen av Ljus via Inger Noren, 5 december, 2020

 

Den Galaktiska Federationen av Ljus, via Inger Noren

5 dec 2020

 

Med anledning av det amerikanska valet 2020 är detta meddelande av högsta vikt för att meddela det amerikanska folket om vad som har försiggått i valet för de båda kandidater som avser den amerikanska konstitutionen och valet av president.

Vi i den Galaktiska Federationen av Ljus har konstaterat ett stort antal bedrägerier av valsedlar bland annat för att säkerställa det demokratiska valet av president. Detta är inte förenligt med föreskrifterna av säkerhet för det amerikanska folket. Den sittande presidenten är den rättmätige presidenten som är vald av folket utan bedrägerier i sina valsedlar. Bevisen för detta valfusk kommer att tillkännages till folket för kännedom om hur allt har blivit presenterat av den sittande presidenten och även hur den demokratiske ledaren har tillskansat sig valsedlar för att försöka vinna detta val genom lögner och förtal.

Bevisningen för detta valfusk har de domstolar som bevakar och godkänner valet av president fått ta del av och de har beslutat att detta ska gå ut i ett meddelande till folket av president Donald Trump. Vidare har detta valfusk givit ett medgivande av seger för den sittande presidenten och ska från och med nu avse den sittande presidenten som den segrande ur detta val. Detta valfusk har tidigare varit ett problem i tidigare val av president och som har förekommit i alla val i världen, men detta valfusk har tagit alldeles för stora proportioner och måste komma folket till kännedom om vilka bedrägerier och lögner som har givits människorna under en mycket lång tid.

Detta kommer att innebära att den sittande presidenten blir den som kommer att rensa mycket i det demokratiska partiets medlemmar och även förändra den infrastruktur som har fått råda under en mycket lång tid med att föra det amerikanska folket bakom ljuset om att allt är precis som det ska vara med lögner och svek om en bättre tillvaro för var och en. I stället har man bidragit med mer lidande för folket i form av fattigdom, svält och hemlöshet. Detta måste få ett slut och den sittande presidenten kommer att hjälpa den amerikanska befolkningen till en bättre tillvaro i form av en ny infrastruktur som ska gälla för alla, det vill säga alla ska få möjlighet att få läkarvård, ha tak över huvudet och slippa svälta.

De stora läkemedelsföretagen som tillhandahåller mediciner för att snabbt kunna bota covid-19 kommer att bli tillgängliga för alla och de mediciner som skadar istället för botar kommer att tas bort och ersättas med mediciner som verkligen botar och inte dödar. När det gäller de nya vaccinerna som de olika läkemedelsföretagen har tagit fram är tyvärr fortfarande väldigt farliga att använda. Mycket har korrigerats i dessa vaccin men de är fortfarande inget som människor ska ta i förebyggande syfte. Dessa vacciner kan vara direkt dödande med tillsatser i form av programmerade komponenter för att hålla kontroll på människor och göra dem till slavar bland annat.

Det tar flera år att ta fram ett så rent vaccin att det är ofarligt att ges till människor för ett fullgott skydd mot sjukdomar. Inga vaccin kan tas fram på så kort tid som det har gjorts nu och få dem totalt rena för att hjälpa människor att bilda antikroppar mot sjukdomar. Att bli vaccinerad nu innebär att man kanske inte ser biverkningarna förrän om en längre tid framöver, men då är de desto allvarligare och kan ge ett livslångt lidande om man inte dör av dem.

Det är av stor vikt att människor blir informerade om detta. Ingen ska bli tvingad att bli vaccinerad och alla ska vara helt införstådda med vad det innebär med dessa vaccin. Många människor vill ändå vaccinera sig för att hålla sig i framkanten av utvecklingen för det fortsatta arbetet med att försöka vara en del av den vetenskapliga utvecklingen. Detta kan ingen förneka någon eftersom det är den fria viljan som gäller för människorna.

Mycket kan komma att förändras till det bättre för människorna och det amerikanska folket kommer att vara det första som blir föremål för detta. Europa kommer att följa efter så småningom och sedan resten av världen. Inga skillnader i jämställdhet mellan länder i världen utan det kommer att bli en jämställdhet mellan rika och fattiga länder. Ingen skillnad i grupper mellan människor och den stora segregationen i USA till exempel kommer att så småningom bli mindre. Människor kommer att inse att skillnaden mellan dem inte är så stor varken i hudfärg eller när det gäller religionen. Detta är stora omstruktureringar och det kommer att ta tid innan denna förändring kommer att märkas men det är till denna utveckling alla närmar sig.

Denna pandemi har kunnat få människor att fundera på hur deras liv ska kunna fungera i framtiden. Denna nedstängning har haft ett syfte till detta och att få människor att gå in i sig själva för att kunna få en uppfattning om hur de skulle vilja leva sina liv för sig själva men även för resten av befolkningen i världen. År 2021 kommer att bli ett år med mycket avslöjande i många avseenden som kommer att chocka världen och även bli ett uppvaknande på gott och ont för alla i befolkningen. Det kan bli mycket turbulent en tid men även ett ställningstagande för en bättre och fredligare värld för alla.

Den Galaktiska Federationen av Ljus

 

 

 

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

 

 

Du gillar kanske också...