Uppdatering om Valet i USA av Per Staffan, 5 december, 2020

Kära Ljuskrigare, Ljusarbetare och Ljusbärare,

Jag nämner här krigare först för vi är nu i en tid där kriget i dess olika former kommer till framkant. Detta betyer inte att ljusbärare och ljusarbetare är mindre väsentliga, tvärtom. Det behövs dock nu att vi tar fram krigaren inom oss. (Jag behöver väl inte nämna att jag inte talar om våld och fysiskt krig. Det handlar om informationskrig, lögner och undanhållanden av sanningar för att lura folket.)

Jag blev inspirerad av det sista meddelandet från GFL via Inger Noren, upplagt idag. Det stämmer så väl in med min uppfattning, och kanske mer väsentligt med många andra kanaliserade meddelanden upplagda på denna sajt. Måhända har ni läsare lagt märke till hur mästarna, galaktikerna, och andra uppstigna till den femte dimensionen ger sitt fulla stöd till Donald Trump som ledare eller general i detta krig. Han är perfekt för rollen. Han har inte tid för långa meditationer, men han slåss som ett lejon för mänskligheten, och inte bara Amerika. Han är sanningens man som nu håller på att komma fram – vi är bara i början av denna process. Den kommer att fortgå under hela 2021, med Trump som President.

För de som fortfarande har det svårt att smälta Trump som en räddare av värden skulle jag vilja göra en jämförelse med Winston Churchill. På den tiden var debatten mer inriktad på sakfrågor. Det förekom just ingen kritik av Churchills utseende, stora mage, kedje rökare med mera. Man accepterade denna inte särskilt fysiskt tilltalande äldre vita man som generalen som var kritisk i Europa för att vinna över Nazisterna. Den yngre generationen i Sverige vet förmodligen inte vem jag talar om. Det är dock en bra parallell – vi behöver en kraftfull person/general som kan vinna det krig vi nu är mitt uppe i. Det är ett krig som blir desto svårare att vinna och att peka på då många i illusionen inte inser att det är ett krig som pågår.

President Trump satsade hårt under valturneen på att få till stånd en storseger/skrällseger. Valfusket skulle då bli lättare att påvisa och maskinerna var inte designade för att motverka ett så stort underläge som Biden komm att befinna sig i. Man blev tvungen att stanna räkningen och förstå hur många röster som Biden låg bakom och så förde man in de nödvändiga rösterna i systemet,  som Biden behövde för att vinna. I och med att han behövde ca 700 000 extra röster i Pennsylvania till exempel, så blev det vädigt svårt att dölja.

Valet i USA var i stort sett en “sting operation”, som man säger på engelska. På svenska blir det kanske en “fälla”. Trump och alliansen visste vad kabalen och demokraterna planerade att göra och man lät dem genomföra sit “otyg”. Alliansen satte upp många observationspunkter och man är nu i färd med att gå igenom olika domstolar i olika stater, framförallt i så kallade swing states (Pynnsylvania, Michigan, Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin och kanske fler). Man har fått börja på låg nivå i delstaterna och har då fått avslag, man förflyttar sig uppåt vartefter och börjar närma sig att ta upp det i Högsta Domstolen – kanske något kommer upp i HD nästa vecka.

Trump team som leds av Rudi Giuliani fokuserar sig på hur förfarandet har brutit lagen enligt den Amerikanska Konstitutionen i de olika delstaterna, dvs den Konstitution som skrevs av Saint Germain. Så är fallet, men inte enligt delstaterna själva – så det behöver avgöras i HD. Pennsylvania kanske går först.

Andra advokater såsom Sydney Powell och Lin Wood fokuserar sig på den kriminella aspekten och röstmaskinerna från Dominion. Dessa båda team samarbetar naturligtvis, me har olika inriktningar eller fokuseringar. Dominion – maskinerna är designade för att vara uppkopplade till internet och man kan på så sätt gå in och ändra på det tabulerade resultatet så som man vill. Dominion maskiner används runt om världen och förmodligen också i Sverige. Det kan eventuellt vara anledningen till att småpartierna som ligger under 4-procent gränsen innan valet på något sätt lyckas höja upp sig och gå över gränsen. Någon bör ta reda på vilka maskiner som rösträknandet förs in i i Sverige och om de är uppkopplade till internet. Sanningen om Sverige finns dock förmodligen inte tillgänglig just nu.

Vi är nu mitt upp i denna process i USA och inga klara resultat finns att tillgå. Det förefaller dock som att tidvattnet har vänt och Trump kommer att börja få vissa segrar i domstolarna de närmaste veckorna – tiden är kort.

Ett scenario är att Trump får alla “electoral votes” i tre stater – kanske Pennsylvana, Georgia och Wisconsin. Det skulle räcka för att nå 270 electoral votes totalt. Så han behöver inte vinna alla swing states.

Om varken Trump eller Biden uppnår 270 electoral votes kommer Konstitutionen in i bilden igen. Då säger Konstitutionen att varje delstat får en röst vardera oberoende av storlek. Dvs, California får en röst och Rhode Island får en röst. I ett sådant läge får enligt uppgift Trump 26 delstater och Biden 23, dvs Trump vinner. De “electoral votes” skall fastläggas den 14 december och detta förfarande skulle ske efter detta datum. Det kanske går att skjuta på datum – vet ej.

Ett annat ej så gynnsamt scenario för Trump är om inte ens detta scenario med en röst per stat går att genomföra och när den 20 januari, 2021 infinner sig, dvs då nya presidenten skall invigas, så finns det ingen klar vinnare. Konstitutionen säger då “speaker of the House of Representatives”, dvs Nancy Pelosi, tar över som tillfällig President.

Om Trump nu under december månad skulle vinna nomineringen genom domstolsbeslut som följer Konstitutionen finns det stor risk för upplopp och kanske inbördeskrig. Kabalen/demokraterna kommer att framställa det som ett diktatoriskt övertagande från Trump’s sida. Massmedia informerar inte folket om utvecklingen i domstolarna och då Trump vinner kommer det som en chock för alla demokrater.

Trump har dock lagen på sin sida och kan lagligt använda sig av Amerikansk militär för att stilla upploppen, det går att göra enligt Konstitutionen om det handlar om uppvigling/myteri, eller insurrection på engelska.

Ni som läser meddelandena på sidan har sett hur de säger att december måndad blir månaden då folket vaknar upp och inte bara det amerikanska folket. Om vi använder Matrix filmen som bas, blir det som att Neo tar “the red pill” – dvs ser verkligheten som den är och överger den falska illusionen.

Vi kan också observera att många meddelanden talar om galaktiska händelser som skall äga rum runt omkring den 20/21 december. Något alla själar kommer att känna av. Jag bedömmer att det blir ett crescendo runt omkring denna tidpunkt lagom till Jul.

You may also like...