Den Galaktiska Federationen av Ljus via Jenny Schiltz, 15:e december

sacredgeometry

Den Galaktiska Federationen av Ljus via Jenny Schiltz, 15:e december

 

Integration, Galaktiska Rådet av Ljus, Uppstigna Mästare, Uppstigning

 

Jag skulle vilja berätta för alla om en upplevelse, där jag fann mig själv indragen i ett möte med det Galaktiska Rådet av Ljus (GCL=Galacitc Council of Light). I detta möte, ställde jag ett antal frågor som jag tyckte var relevanta, för vad jag märker beträffande klienter och andra observationer, och sådant jag själv har upplevt. Detta är ett utdrag ur samtalet som jag hade med GCL.

Jenny: De senaste månaderna har varit exceptionellt intensiva. En av mina klienter beskrev för mig, att det var som om hon hade hamnat mitt i vägen, blev påkörd av en lastbil och när hon reste sig upp igen, träffades hon av en annan lastbil. Jag känner och tror, att många människor kan relatera till denna känsla.

GCL: Ja, denna intensitet som du talar om har ökat, inte bara i den fysiska kroppen, utan splittring av tankar, övertygelser och handlingar är också överdrivna.

Jenny: Vad är syftet med denna ökning i intensitet?

GCL: Enkelt uttryckt, integration. Det är av yttersta vikt, att varje individ integrerar med alla sina väsen. Var och en måste avsiktligt välja att integrera med alla sina delar av lägre densitet; för att en fullständig integration av de högre aspekterna av själen, skall kunna integreras. Vissa hänvisar till dessa delar som deras mörker, deras inre sårade barn, och det är korrekt. Det finns också fraktioner som har kommit i kläm, eller separerats från helheten, eftersom man tror att man måste vara på ett visst sätt, eller bli en viss personlighet. Detta smulas nu sönder, eftersom de delar som vill komma fram blir starkare. Detta är anledningen till att många ser egot växa upp, även hos de som påstår att de har övervunnit separationen.

Det är viktigt att förstå, att ert liv är ett mikrokosmos från makrokosmos. Källan skapade allt; galaxerna, världarna, stjärnsystemen. Varje själ skapades från Källans splittring i miljontals delar, så att informationen skulle kunna samlas in och returneras. Källan ville uppleva allt som det är, och allt som det inte är. Varje själ uttrycker sin egen version, genom att lära sig det viktigaste för att uppnå målet, som är att vända tillbaka med information och ett nytt perspektiv. Detta är inte annorlunda än målet som var och en på Jorden har åtagit sig. Varje själ som valt att komma till Jorden, har gjort det för att uppleva allt som det är och allt som det inte är. Denna erfarenhet kan ta många, många liv eller så kan det ta bara några få. Det huvudsakliga målet är detsamma: att lära, att växa, att uppleva, och sedan att integrera.

När Källan integrerar de delar som har återvänt till den, föraktas de inte för erfarenheterna, utan tas emot med djup kärlek och förståelse. För ni förstår, avsikten var att utforska allt som Källan inte tyckte var så bra som det kunde vara, och det vi har lärt oss är att KÄLLAN ÄR ALLT. Det är INGEN skillnad mellan det som anses vara en del av Källan, och det som anses vara omöjliga egenskaper. När Källan integrerar dessa lektioner, upplevelser, känslor, görs det med stor kärlek och glädje. Eftersom varje integration ger mer förståelse och enighet. Detta är det som efterfrågas från var och en av er också. För att till fullo integreras med varje del, varje erfarenhet, varje lektion med glädje och kärlek. Det är det enda sättet att kunna uppnå sann enighet.

När vi går framåt på denna resa, tycker många att de kan hålla ett bra ljus, högre frekvenser, men det finns fortfarande dysfunktion gömd djupt inombords. Det finns en tendens, att ju mer ljus en individ innehar, desto mer vill den förneka de delar, som fortfarande finns i de lägre dimensionerna. Det är dessa delar som visar sig mycket starkt nu.

Som du fick se, så kommer vi under de närmaste månaderna, att påbörja processen med att separera frekvenserna. Varje individ kommer hela tiden att uppmanas att behålla sin frekvens på en högre nivå. För att göra detta, måste de delar som fortfarande finns i de lägre dimensionerna integreras, och välkomnas hem med kärlek.

(För att läsa om vad jag visades, klicka här: Update on the New Earth Uppdatering av den Nya Jorden)

Jenny: Vad innebär det för oss människor?

GCL: För många blir ämnet egenvärde, och upplösningen av eoners tillstånd av predikan med att offra sig själv och vara ovärdig. För andra kommer djupa sår att öppnas upp för att bli healade, accepterade, förlåtna och sedan integreras. För vissa blir det en kraftig omskakning av alla övertygelser, så att man tvingas ta en titt på vad de skapar, tillåter och därav förevigar i livet. För att förstå vad människor går igenom, måste man se enbart till kollektivet. Även detta är ett exempel på ett mikrokosmos, som visar sig själv i ett makrokosmos.

Jenny: Jag fick förklarat för mig, att om några månader börja separationen av frekvenser, men det kommer att gå sakta och håller på under nästan två år. Är det korrekt?

GCL: Ja, syftet med separationen är att få de lägre densiteterna att kollapsa helt. Om det utfördes på ett ögonblick, skulle många inte kunna leva i de högre frekvenserna. Allt utförs på ett sätt, så att varje själ har möjlighet att gå framåt. Vi är mycket hoppfulla om att detta kommer att vara fallet, för de flesta i mänskligheten.

Jenny: Så just nu, är det viktigaste att vi arbetar med oss själva? Integrationen?

GCL: Ja, men man kan inte glömma, att i allt detta behöver glädjen komma tillbaka. Glädje och kärlek är ert naturliga tillstånd. Återvänd till ert själv, och för att bli fullt integrerad med er själ, måste glädjen återvända.

Jenny: Glädje är svårt för många.

GCL: Ja, många måste komma i kontakt med hur de var som barn, innan lager av skyldigheter och övertygelser hopades på dem. Men det ni måste förstå är, att vara i ett tillstånd av glädje betyder inte att allt är perfekt just nu, utan att allt händer för det högsta bästa.

Jenny: Tack!

GCL: Det har varit ett nöje.

Jag hoppas att detta varit lika bra för er, som det har varit för mig. Tack till alla som delar detta arbete. Det påverkar hela världen.

Jenny

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...