Galaktiska Rådet av Ljus via Jenny Schiltz, 31:e augusti

sacredgeometry

Den accelereradeTidslinjen har valts

Publicerat 31 augusti 2016 av Jenny Schiltz

Vi kommer med spännande nyheter eftersom en accelererad tidsperiod har valts. Var och en av era högre själv tillfrågades och konsensus var som helhet, att mänskligheten är redo för detta stora steg. De högre energierna har redan börjat och de känsligaste ibland er, känner redan av skiftet. Det är viktigt att var och en av er tar fram den högsta möjliga verkligheten inom ert eget väsen.
Se medvetet till att hela er varelse, era tankar, ord och handlingar, återspeglar den högsta tidslinjen, en för fullt förkroppsligande.

Det största bekymret just nu, är mängden rädslobaserad information som cirkulerar. Tänk på att denna information kan vara till hjälp för er, eftersom den utlöser det som behöver healas och ändras inom er. Den kan dock även användas för att hålla er vibration lägre, med känslor av maktlöshet, som kommer att hålla er låsta i en offerkofta. Ni behöver förstå att ingenting kan skada er, eftersom det inte finns någon som har herraväldet över en förkroppsligad själ. Er uppgift är att förkroppsliga allt som är ni. Då ni får information om någon förestående undergång, vare sig den är ekonomisk, politisk eller miljömässig, inse att ni är i säkra händer och att allt som händer ska hända. Under hela jordens historia har det alltid varit upp- och nedgångar, i kulturer, ekonomier och stora förändringar av själva jorden, och ändå har människan alltid framhärdat. Som en fullt förkroppsligad själ, kommer ni att göra mer än att bara överleva. Ni kommer att upptäcka att då saker fortfarande händer omkring er, kan ni behålla lugnet genom att veta att allt är bra, och ni kommer att förses med det ni behöver i varje stund.

Accelerationen kommer att testa alla, för att ta reda på vilka som kan föregå med gott exempel. Vem som kan behålla sin vibration, när allt verkar bli mer extremt? Vem som kommer att kunna ändra till en annan frekvens, genom att helt enkelt vara lugn i stormen? Detta är de färdigheter som kommer att testas, och det behövs många, eftersom hela mänskligheten nu är på en bana med accelererat uppvaknande. Denna mer intensiva bana, betyder inte att uppvaknandet kommer att hända på ett ögonblick. Det betyder helt enkelt att energin kommer att öka stadigt, och det kommer i sin tur att dra fram allt som inte kan överleva i det högre ljuset, vilket har en hastighet som är snabbare än den tidigare kollektiva tidslinjen. Det kommer att finnas de som väljer att lämna planeten, och det kommer att finnas de som kommer att använda sig av walk-ins (andra själar) för att fortsätta resan. Detta kommer att bli en välkommen frist för de som har blivit helt utmattade, men kroppsligen fortfarande är starka. Vissa walk-ins, kommer helt enkelt att tillgodogöra sig liv och minnen från den tidigare själen, och för alla runt omkring kommer det att verka som om individen fått en explosion av ny energi. Andra walk-ins kommer att vara helt medvetna om att de är ett transplantat, och kommer att använda sig av detta för att hjälpa till att väcka upp andra.

En accelererad tidsperiod, innebär också att restriktioner som fanns på plats när det gäller stöd från de högre nivåerna, sakta kommer att lyftas. Men när som helst kan ni ersätta dessa restriktioner, och påskynda hjälpen genom att ansluta inom er själva, med den vägledning som finns att tillgå där. När man går in i och stärker kanalen för kommunikation, kan mer bistånd ges. Det är inte ett högre väsen som vill införa sin vilja istället för er, men när ni söker hjälp hos er själ tillåter ni att hjälp kommer i enlighet därmed. Nyckeln är att ni använder er kraft och förstår vad som finns inom räckhåll. Ni måste förstå att ni är skapare av era hologram, och som skapare, kan ni se till att det kommer några som kan hjälpa er på era uppdrag.

Många fler saker i världen, kommer att avslöjas för er som kan göra er ledsna. Bli inte det. Skicka istället förlåtelse och kärlek till de inblandade, för den roll de har spelat i dualiteten, och känn tacksamhet för att allt kommer till ljuset. Detta är en mycket mer annorlunda frekvens, än den från ilska och besvikelse. Det tillåter den disharmoniska energin att helt enkelt lämna er, istället för att hålla fast vid det fasansfulla. Det blir uppenbart när frekvenser inte matchar, och ny teknik blir känd som är i resonans med den högsta möjliga frekvensen. När fler och fler av er skiftar till förkroppsligande, kommer mer av denna information att strömma till.

Det är absolut nödvändigt att alla som har möjlighet, bidrar med att stabilisera de energier som kommer till er jord, i en allt snabbare takt och hastighet, än någonsin tidigare. Detta görs enklast genom att ni helt enkelt föreställer er att jorden och dess innevånare frivilligt tar emot energin, utan motstånd, vilket förändrar allt i tillvaron.

Vi har sett fram emot den här gången och era förkroppsliganden,

Galaktiska Rådet av Ljus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Egna noteringar!

För cirka 5 dagar sedan då jag var redo för sängen, kände jag deras närvaro (Rådet) och deras behov av min uppmärksamhet. Jag fann mig själv delta i ett möte som handlade om acceleration, inte bara den egna, utan också om min uppfattning beträffande kollektivet. Den största frågan var, om mänskligheten var redo att släppa taget om vad som är rätt eller fel, för att kunna se saker från andra håll. Kan vi börja förlåta det vi anser vara oförlåtligt? Kan vi börja förstå att alla verkligen är en, och att när vi förlåter någon annan, i själva verket betyder att vi förlåter oss själva? Kan vi släppa rädslan för det okända, och modigt stiga in i sfären för hela förkroppsligandet? Klarar vi accelerationen av energierna i vår form?

För två dagar sedan, fick jag höra att en accelererad tidslinje har valts av kollektivet. Då befann sig några på en accelererande tidslinje medan kollektivet var på en långsammare, och det kommer att finnas de som kommer att välja den långsammare tillväxten i sin individuella tidslinje. Varje själ vet exakt vad den kan hantera. Min förhoppning är, att när högre och högre energier strömmar in till planeten, att den då blir en bekvämare plats för dem som vibrerar högt, liksom för barnen.

Jag bad att få bli visad vägen genom energin, och de visade mig ett livbåt i havet under en häftig storm. Vårt jobb är att stanna i livbåten (vilket betyder att stå kvar i lugnet och i vårt center) och om vi faller i, att vi snabbt tar oss tillbaka till säkerheten i livbåten. Att hålla sig borta från livbåten för länge, kan göra att vi skadas av klipporna nedanför, eller fångas av vågorna och dras längre och längre bort från den. Världen blir mer och mer högljudd så att de saker som behöver förändras kan höras tydligt, och vi behöver vara stabila och förankras inom oss själva. Det jag tycker är mycket intressant, är att livbåten inte befann sig mitt i havet, utan nära stranden där det finns stenar, vågbrytare och underströmmar, som hotar att dra oss ut till havs. Vi är nästan där, och den känsligaste delen av resan är avklarad.

Många kommer att tycka att saker som de trodde skulle komma, kommer snabbare, och för andra, det de kände fanns runt hörnet har ändrats, och är inte längre det mest intressanta. Ju mer arbete ni lägger på att rensa i era uppfattningar, desto mer kommer att bli i resonans med de högre frekvenserna, och framkalla den högsta möjliga tidslinjen i era liv. De har också visat mig att när varje individ är redo, kommer deras ursprungliga DNA att återställas, och den kristallina kroppen aktiveras ännu mer.

Det kan inte sägas nog mycket, att egenvård är mycket, mycket viktigt. Det största hindret för egenvård är att inte ansluta till och lyssna på kroppen. Vi kan lyssna till vad den behöver så länge det gäller näring, vila, motion, kosttillskott, och att kärlek är det viktigaste. Vi kan prata om vad kroppen fysiskt behöver, för att gå igenom denna process, men det vi tenderar att försumma, är de mentala och känslomässiga kategorierna. Dessa komponenter kan inte ignoreras.

De har också uttryckts för mig, hur viktigt det är att fullt ut ENGAGERA sig detta äventyr. När jag bad om en förklaring, eftersom jag känner många som gjort allt för denna resa, förklarade de att det är tankesätten som måste ändras. Att vi inte bara gläds de dagar vi mår bra, utan också de dagar när vi känner oss eländiga. Att i bakhuvudet ha tankar av ”Jag vill bort från jorden så fort som möjligt” är inte rätt inställning. Vi måste vara fast beslutna. Det betyder att ansluta oss djupt inom oss, förlåta andra och oss själva i allt – oavsett hur hemskt det än varit, och hela tiden känna tacksamhet. Det innebär också att älska oss själva och andra totalt; genom att se dem i högsta möjliga ljus, och deras själar. Det är förståeligt, och det är OK att inte gilla det vissa människor gör, när de skadar varandra, men ändå måste förlåtas. Ni måste ha gränser och lämna bakom er allt som inte längre tjänar er, så gå där ifrån, men med förlåtelse och tacksamhet för deras roll i er tillväxt. Att vara kärleksfull och förlåtande mot någon annan, betyder inte att vi tolererar det som händer, och inte heller att vi måste leka i samma sandlåda; det betyder helt enkelt ett erkännande, att under alla lager och roller, har de en själ av rent ljus, precis som ni har.

Då beslutar vi oss också att ta av offerkoftan och alla de andra sätt vi berövar oss på. Ofta är det inte omvärlden som berövar oss mest, utan våra egna tankar. Vi behöver stiga in med egen kraft, och med verklig förståelse i vår kärna, om att vi är skapare. När vi befinner oss i saker som skall extraheras (negativ energi), beror det på att vi inte är hela och kompletta inom oss själva. Vårt jobb är att bli hela och kompletta, så att det inte finns utrymme för något som inte tillhör oss. Naturen avskyr ett vakuum och när vi har hål, kommer de att fyllas. Därför ska vi tacka de saker som kommer fram, för att de visar oss att det finns mer arbete att utföra, innan vi är kompletta.

Vi är människor och vi är programmerade och har filter som vi måste arbeta oss igenom och skriva över. Det kommer att uppstå tillfällen då vi inte är nöjda, när vi känner oss frustrerade och att tiden är vår värsta fiende. Engagemang innebär att vi blir fullt medvetna om det, och ändrar det så snart som möjligt. Engagemang innebär att aktivt söka vördnad och glädje i varje stund, och förståelse för att vår uppgift är att helt förkroppsliga vår själ.

Vi är på en fantastisk resa. Slöjan tunnas ut mer och mer, och kontakter uppstår i drömmar, meditationer, visioner och genom alla tillgängliga resurser (änglar i mängder, djur, sånger etc.).
Den inre vetskapen hos alla blir starkare, och det är helt enkelt fantastiskt. Vilken bra tid att leva i!

Sänder er all kärlek och ett rep som hjälper oss att ta oss tillbaka till livbåten, om vi hamnar i obalans och faller.

Jenny
Översättning: Margareta Jonåker

 

For information on having a session with Jenny Schiltz please visit  Information on Obtaining a Reading or to book directly go to jschiltz.appointy.com   

Join the Facebook page to keep up to date on the energies Channeling the Masters

www.channelingthemasters.org

Copyright 2016, Jenny Schiltz

 

Du gillar kanske också...