Energiuppdatering av Jenny Schiltz 2 oktober, 2017

Energiuppdatering

av Jenny Schiltz

2 oktober, 2017

Denna blogg har länge varit på väg, för jag har letat efter ord att hjälpa mig memorera den här tiden. Det enda sätt på vilket jag exakt kan beskriva denna tid, är genom att säga att detta är en tid av att överlämna sig. Vi har aldrig tidigare fått uppleva den här typen av energi och den håller på att bokstavligen förändra allting. Den ber oss samtidigt att släppa taget och ta emot allt som vi är, allt på en gång. Den ber oss att släppa taget om hur vi tänker att saker och ting borde vara i den här processen; hur de borde kännas och hur de borde se ut (i synnerhet där ute).

Affirmera på nytt och skapa gränser.

Alltsedan solförmörkelsen i augusti har så mycket öppnats upp, det finns en större kontakt och högre frekvenser. De förändringar som dessa frekvenser skapar inom oss och inuti vår Jord är astronomiska.

Det kan kännas som om ni blev bombarderade av 1000 olika energiströmmar, alla på en gång. Om vi inte hade gränser och vi tillåter allt komma in i vårt fält, så kommer vi att känna oss mycket ojordade och ur gängorna. Gränserna behöver vi inte bara inom vår vakna verklighet, utan vi behöver också gränser i den osynliga verkligheten. En del av detta är för att vi ska träna oss på våra gränser och komma till en insikt om vilka frekvenser som matchar vår personliga vibration. Vi behöver inte längre ta del av andra människors frekvenser, vi kan vara medvetna om dem så att vi ska kunna hjälpa till, men det är inte vårt jobb att ta dem på oss. Vi behöver inte längre tillåta att energistormarna kastar omkull oss och gör så att vi inte kan fungera. Vad mitt team har talat om för mig är att det är okej för oss alla att säga att vi inte klarar detta. Att ifall jag inte kan hantera dessa uppgraderingar med LÄTTHET och NÅD så behöver de saktas ner. Detta är vad jag menar med att vandra i sitt mästerskap.

Det är viktigt att notera att uppgraderingar är annorlunda än utrensningar. När man går igenom en djup emotionell utrensning kan man känna sig fullständigt överväldigad och ber om att den ska upphöra och ändå gör den inte det, för det kan den inte. Om någon av oss har frekvenser inombords som inte kan klara de högre tidslinjerna, så kommer de att dyka upp om och om och om igen, tills de blir upplösta och frisläppta. Det är för att vi ska kunna matcha den vibrationsfrekvens där vi för närvarande vilar och finner tröst.

Ifall ni känner er fullständigt överväldigade med kroppssmärta, känslomässig smärta och det mentala sinnet går runt och runt, så kanske det inte beror på uppgraderingarna, utan snarare själva kroppsreningen. När man känner sig mörbultad av utrensande är det en bra tid för att verkligen gräva ner sig i det och se vad det är som man behöver få syn på. Se sedan var denna tankebana, programmering eller övertygelse tog sin början. Om den startade från det ögonblick då ni föddes, så måste den bli helad utifrån denna plats och inte bara hur den påverkar er inom detta nu.

Förankra er in i det nya.

Många befinner sig i en process av att lösgöra sig från en verklighet och förankra sig in i en annan. Här är en länk för mer information gällande tidslinjerna som håller på att skifta. (Temporary 5D timeline now available). Under denna fas kan saker och ting bli mycket komplexa. Föremål kan tappas bort, transaktioner kan försvinna, inklusive e-mejl och telefonnummer. Vi måste bara skratta åt förvirringen och överlämna oss till processen. Det kan bli rätt utmanande fysiskt, inom kroppen. Detta är var vi får episoderna av yrsel, känslan av att inte riktigt vara på Jorden och i och med det följer skador. Så om ni finner att ni snubblar, stukar fotleden, har höft- och knäsmärtor, så är dessa tecken på att ni verkligen behöver förankra och jorda er. Många människor använder kristaller och jordande för att hjälpa till att jorda sig till sin nya plats.

Precis såsom man måste frigöra sig från en verklighet, så måste man förankras in i en annan. Vad jag har funnit vara det bästa för mig är att ta ett djupt andetag, in från hjässan, som om mitt kronchakra hade lungor. Jag andas verkligen djupt in, andas in allt som finns där och andas sedan ut genom fotsulorna, med avsikten att stadigt jorda mig till den tidslinje eller verklighet som passar mig bäst. Vilket sätt som än fungerar bäst för er är perfekt, bara var medvetna om att vi nu lätt blir ojordade med alla förändringar som sker.

Upprätthåll ljuset.

Många märker att nya uppdrag, nya roller och förmågor kommer in och i och med detta följer en hel del förväntan och till viss del förvirring. När vi vandrar i vår kraft och förkroppsligar allt som vi är, märker vi att vår värld i hög grad håller på att förändras. Det förekommer en känsla av att vara klar med denna fas. En känsla av att inte längre behöva sträva för att uppnå något, utan snarare att allting finns inombords och bara väntar på att få packas upp. Att ha tillit till processen är absolut nödvändigt, men detta är även en tid av att vara stark och utöva önskningar och behov. Att upprätthålla ljuset är inte längre ett uttryck, utan ett krav inom dessa energier. Om man gör mindre än det kan man få känna sig rätt så innästlad i emotionerna inom andra tätheter.

Jag vill dela med mig av en personlig upplevelse som hjälpte mig att förstå vikten av att upprätthålla ljuset och hålla kvar min vibration.

Jag befann mig i meditation när jag såg mig själv vandra på en väg och hade mitt Högsta Själv som sällskap. Vi småpratade och kom fram till en jättestor ravin. Det fanns inget sätt som jag kunde korsa den, men mitt högre själv uppmanade mig att göra ett hopp och komma över. I mitt sinne tänkte jag att det skulle bli en upplevelse likt Jesus som gick på vattnet, haha. Så jag tog ett steg och föll… föll hela vägen ner till ravinens botten. Efter att jag kommit över chocken, insåg jag att där på bottnen fanns alla smärtsamma emotioner och människor som kämpade; smärta, trauma, girighet, brist, krig, våldtäkter … allt som ni kan nämna, allt fanns där. Jag kunde känna det rinna in i mig, sänkande min vibration och min fysiska kropp smärtade. Jag började få panik och hörde mitt högre själv säga: ”Gör det som du gör bäst”. Jag insåg att hon menade att jag skulle stråla mitt ljus. Jag började sända ut vågor och vågor av kärlek från mitt hjärtchakra. Det gjorde inget ifall det inte blev mottaget eller om det hjälpte, eftersom varje person har sin egen resa. Jag sände helt enkelt ut, utan att fastna vid något resultat. Jag märkte att energierna inte längre strömmade in, min kropp slutade smärta och jag blev förvånad över att märka att jag långsamt började komma upp ut ur ravinen. När jag nått ända upp, befann jag mig på den andra sidan och mitt högre jag gratulerade mig. Sedan bad hon mig titta ner i ravinen. Några av själarna hade svept in sig själva i ljuset och den villkorslösa kärleken och använde dessa som ett rep för att dra sig själva framåt. Sedan sade hon till mig: ”Ifall du hade gått vilse i de där frekvenserna, så skulle du inte ha kunnat hjälpa någon. Framför allt, gör det som du är bäst på och känn ingen skuld för att du inte tappar bort dig i emotionerna”.

Det var en mycket viktig lärdom som berättades på ett sätt så att jag fullständigt begrep den.

Det är även dags att se på allting och avgöra vad ni inte vill. Och det kan vara viktigt i synnerhet om ni inte är säkra på vad det är som ni vill. Att förmå definiera vad som inte längre passar in i er verklighet är mycket, mycket viktigt. När det som inte längre tjänar er väl har avgjorts, ta stegen för att ta er bortom det. Vad jag har fått bevittna med mina klienter och mig själv, är att när man väl har gjort ett åtagande och steg för agerande har tagits, så börjar dörrar öppna sig och energierna knuffar oss framåt.

Det är också att förstå att fastän saker inte dyker upp inom flödet, så flödar de i själva verket. Jag hade nyligen en klient som följde vägledningen att göra en större geografisk flytt. Hon hittade en lägenhet som hon tyckte att passade, men när hon flyttade in upptäckte hon att den var hemsk. Lägenheten hade omgivningsrelaterade problem som skulle ha åsamkat henne besvär på hennes känsliga system. Hon bad fastighetsmäklaren hitta henne en ny lägenhet och lyckades hitta en lämplig, men den hade en två-veckors väntetid som skulle ha tvingat henne att bo på hotell. Hennes vägledningssystem bad henne att åka iväg på en resa och ha roligt, eftersom hon i alla fall skulle få vistas på hotell.

Som ni kan tänka er, så undrar människan var hon råkade fel. Hur missade hon sin vägledning? Hur hamnade hon utanför flödet? Andevärlden däremot var extatisk. Där var man nöjd, för hon vägrade kompromissa med sig själv och stanna kvar i en dålig lägenhet. Jag kan inte börja berätta för er hur många gånger ljusarbetare har dröjt kvar i mindre idealiska situationer för de känner att de måste vara där för att införa ljus. Detta är att vandra i själv-uppoffrande och inte i mästerskap. Andevärlden var också tillfreds med att hon valde detta resultat eller klarade testet, kan man säga, för de hade ett högre syfte för henne på resan. Inte en enda gång under hela resan stod hon utanför flödet. Det är bara den mänskliga varseblivningen som kan känna så.

Andevärlden talar om för mig att man kan befinna sig i flödet och ändå uppleva händelser som bedöms som oönskade. Tänk på den punktering som hindrade dig att vara med om en hemsk olycka 5 kilometer framöver. Den enda gången vi råkar utanför flödet är när vi inte ärar oss själva. Detta är där tilliten och tron kommer in att allting sker för det högsta goda. Detta är att överlämna sig till det faktum att vi inte känner till den större bilden.

Respektera kroppen när den kommer on-line.

Kroppen ber också om en större roll i våra liv. Under så lång tid har vi fått höra att vi inte är kroppen, vi är så mycket mer, och detta stämmer. Men kroppen är en viktig del av detta – vi ska stiga upp tillsammans med kroppen, en poäng inte att förglömma. Det är kroppen som upprätthåller förfädernas DNA och lärdomarna från tidigare liv. Våra celler innehåller trauman från detta och andra liv. Det är kroppen som alltför många gånger på den jordiska resan har blivit åsidosatt, fördömd och misshandlad. Vår själ har helt enkelt observerat liven, kroppen har i själva verket genomlevt dem. Det är kroppen som har blivit ombedd att förändras när vi blir alltmer kristallina och mindre kolbaserade. Det är kroppen som går igenom det när vi omfamnar alltmer av vår själ och vad det fysiskt innebär.

Vi blir ombedda att förena vårt medvetande med kroppens medvetande. Vi blir ombedda att lyssna på kroppen, respektera den och hjälpa den släppa taget om allt, på alla sätt som den anser lämpligt. Vi har en tendens att bli upprörda över att kroppen känns uppsvälld, alla uppstigningssymptom, värken, samt känslan av att vara ur balans under de intensiva uppgraderingarna. Det är inget annorlunda än att vi blir upprörda eller rädda över jorden som rensar ut sig själv med orkaner, jordbävningar, översvämningar och skogsbränder. Det är dags att vi börjar förena oss, att lyssna och att tillåta oss själva och jorden få uppleva vad som behöver upplevas med full tillit.

Ta ett ögonblick, bli stilla och fråga helt enkelt: ”Kroppen, vad behöver du?” och låt sedan svaret komma som en röst, en bild, en känsla eller emotion. Den första gången jag gjorde detta hörde jag en röst, mild men så tydlig: ”Jag behöver att du älskar mig och jag behöver mera vatten”.

När jag började arbeta med energin i mina reproduktionsorgan, eftersom jag hade haft hormonella svängningar, såg jag omedelbart Satan, Lilith och ett rött äpple. Det tog mig en stund, men jag insåg att dessa var symboler för ”originalsynden”. I huvudsak hade min katolska uppfostran och indoktrineringen att kvinnor var det som orsakade mannens fall, införlivat detta i min kropp. Eftersom vi alltmer förankras in i det Gudomliga feminina, var det mycket viktigt för mig att jobba med kroppen och det som hade blivit lagrat inom cellerna.

Att förneka denna aspekt av min resa, genom att antingen inte vilja vara i kroppen eller genom att inte se kroppens bidrag och värde, skulle hindra min process. Mina hormonsvängningar var en ledtråd att detta område behövde uppmärksamhet, kärlek och healing. Aldrig på miljoner år hade jag en tanke på att en del av min kropp höll kvar betingande från mina tidigare år, detta är inte något som min hjärna skulle ha kommit på. Därför litade jag till kroppen för att visa mig dysfunktionen.

Det gäller att komma till en förståelse om att smärta, ångest och depression inte är er fiende. De är i själva verket vänner som hjälper er att styra oss i en riktning. Vår uppgift är att förstå orsaken bakom det sätt som vi känner på, samt att agera för att rätta till situationen genom handlingar eller förändringar i vår varseblivning.

När vi går vidare, kommer kroppen att befinna sig i främsta rummet, eftersom den är det Gudomliga fordonet för er själ.

Jag sänder er alla mycket kärlek samt mod att överlämna er till allt som ni är.

Tack alla som delar och stöttar detta arbete. Det betyder oändligt mycket.

 

Energy Update by Jenny Schiltz, October 2nd, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...