Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 13 september

nidle071112

Den Galaktiska Federationen av Ljus, 13 september 2016
via Sheldan Nidle

10 Cimi, 9 Zip, 13 Caban
Selamat Jalwa! Er verklighet är på väg att genomgå en massiv förändring i hur man ser på denna ständigt föränderliga värld. För länge sedan när Anunnaki tog över den här planeten såg de en liten grupp av speciella människor som hade förändrats av Atlanterna, för deras egna själviska syften. Under de senaste nästan 13 tusen åren har dessa människor formats för att behaga Anunnakis många mörka önskningar. Denna process hade nästan nått en punkt utan återvändo när Himlen ingrep enligt reglerna för omkring fyra decennier sedan. Himmel påbjöd att vi skulle kommer till detta solsystem och omedelbart påbörja ett uppdrag som var att så småningom återföra er till Galaktisk Mänsklig status. Först kontaktade vi Agarterna i Inre Jorden och deras medarbetare, de Uppstigna Mästarna. Dessa återblickar av begynnelse gav endast en mycket kort skiss av hur händelserna arrangerades i denna verklighet. Vi pratade sedan med de Uppstigna Mästarnas främsta medarbetare, de speciella andliga Äldre och Kungliga som pekats ut av våra ursprungliga kontakter. Det tog oss över ett decennium av ständiga överläggningar för att nå ett antal överenskommelser. Dessa samtal möjliggjorde för oss att inleda en serie planer som först nu är genomförbara.

Dessa planer kräver att er nuvarande verklighet blir signifikant förändrad. De största förändringarna beror på er tillväxt i medvetandet, som tillåter er att acceptera två viktiga punkter. Den första punkten är att ni inte är ensamma och den andra är att era härkomster inte är av denna värld. Ni kom hit som Galaktiska Mänskliga kolonister i gudomlig tjänst för Gaia, för att välsignande hjälpa Gaias underbart mångfaldiga ekosystem. Ni avleddes från denna ädla väg, av atlanterna och sedan av deras försåtliga efterföljare, Anunnaki. Denna process kastade in er i begränsat medvetande och gjorde att Anunnaki har kunnat ”leka” med er ända sedan dess. Vår första uppgift var att se hur Himlen och era andliga guider arbetade för att ändra denna avskyvärda situation. Hittills har flera planer presenterats för oss som ska föregå våra landningar. Dessa nödvändiga förändringar ska snabbt omvandla de system som för närvarande håller er i ett slags anskrämligt slaveri. Dessa transformationer kommer att tas i drift inom kort. Då kan olika nya ledningar förbereda världen på vår välbehövliga ankomst.

De som transformerar denna orb önskar djupt att avsluta tyrannins regim som har funnits under de två decennierna sedan Anunnaki gav sig av, i mitten av 1990-talet. Anunnakis hantlangare behöll makten och vägrade högtidligt att tillåta förändringarna. Istället hittade de på system för att förlänga deras ställning i denna ytvärldens fördelaktiga position. Denna arrogans besegrades inte förrän den allra sista delen av ert år 2015. Den nuvarande tiden handlar det om att genomföra en plan som var överenskommen så sent som precis vid starten av detta innevarande år. Då denna plan hoppar framåt observerar vi hur de som representerar Ljuset fungerar i denna värld. De mörka hantlangarnas grad av arrogans kan inte överskattas. Trots deras nederlag tvingar de Ljuset att bibehålla denna verklighet som om den aldrig har ändrats. Faktum är ändå att det mörkas grepp om denna sfär är lagligt över. Överenskommelser undertecknade av många av deras regimer påpekar att en rad nya regler sätter Ljuset och dess nya bank- och monetära reformer som ansvariga för denna ytans rike.

Denna fantastiska uppsättning av omständigheter förbluffar oss. Denna initiala transformation visar inte hur snabbt händelserna rör sig för att förändra denna värld enormt. Ett nytt system är på plats och redo att ändra hur denna värld fungerar. I vår värld skulle detta ha gjorts för flera år sedan. De som har gett upp måste avgå och vara beredda på att ta sitt ansvar för vad de har gjort. Den nuvarande globala skammen bör upphöra och den nya styrningen få full kontroll. De mörka hantlangarna spelade hårt och liderligt för att behålla makten och de förlorade helt klart. Detta gigantiska spel för att vänta på att det oundvikliga plötsligt ska uppkomma har tagit alldeles för lång tid i vår smak. Trots detta, de som känner er svär på att den nuvarande charaden är lämplig, eftersom ett antal viktiga beslut måste fattas inom vissa välbehövliga krav som finns. Vi har därför anslutit oss till dessa krav. Vi förväntar oss att dessa händelser och finansieringar som nu pågår kommer att manifesteras vid det valda tillfället. Vi förväntar oss också att dessa scheman kommer uppfyllas, så att alla ni kan njuta grundligt av denna efterlängtade triumf!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste decennierna har ni sett era liv till synes ligga i träda, då de som arbetar för Ljuset sökte hur man bäst återställer den naturliga ordningen av denna värld. För århundraden sedan upptäckte de mörka hur de kunde använda sitt sökande efter olja och andra naturresurser som ett sätt att förvränga hur denna orb tar hand om sina laddningar. Detta plötsliga behov av gruvbrytning, tillverkning och separera elementen förändrade kraftigt hur allt fungerar. Gaia såg plötsligt att stor oro började uppstå då vädret och tidvattnet blev omdirigerat till en ny rytm. Vi Mästare såg på i bestörtning medan Gaias väder- och vattenmönster började, långsamt i början, att följa nya banor. Detta var bara början på ett sekellångt försök att utnyttja detta rike och få varje aspekt av det att röra sig som Anunnaki och dess hantlangare så önskade. Välsignat nog bryts denna galna ändring nu ned och den gamla ordningen kommer inom kort att återställas. Detta var ytterligare ett tecken på de mörkas misslyckande.

Den aktuella tiden, kära Hjärtan, handlar om att tillämpa er fantastiska vision på era sanna passioner. Ett stort överflöd av medel ska fördelas under de kommande månaderna för att bemyndiga er. Titta inombords och avgör vilket projekt som djupt driver er inre Själ och ägna er sedan åt det. När dessa ombedda medel anländer, hoppa i och börja manifestera denna heliga dröm med gott humör. Engagera er med andra och gör det till en sann gemenskapssträvan. Ur dessa ska det komma en ny uppfattning om denna värld. Det kommer att vara en i vilken alla smälter samman till en större gemenskap av Kärlek, Ljus och ömsesidig omsorg! Ni är då närmare att förstå det härliga riket av er önskan att hjälpa andra och glädjen av inre prestationer. För detta ändamål växer ni i medvetande och i nåd.

Denna nya värld kommer påbörja ett förfarande för att återföra mänskligheten till Himlen och stjärnorna. Den största glädjen kommer från att hjälpa varandra i Kärlek och att visa alla nådens underverk. Denna glädje är något som ni alla behöver uppleva. Vi Mästare njuter mest av det när även de som ogillar varandra lär sig hur mycket bättre det är att Älska och förlåta varandra. Var därför alltid redo för det mirakel som är förlåtelse. Varje liv här är bara en språngbräda till att bättre förstå kraften i gudomlig nåd och de mirakel som följer av tillämpningen av gudomlig barmhärtighet. Det sägs ofta att nåd och barmhärtighet är visdomens tvillingpelare. Använd era passioner för att få fram detta i er själv och framför allt i andra. Det som utspelas här är att manifesteras både som en handling av nåd och barmhärtighet och glädjen i sann förlåtelse. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra rapporter. Överallt förbereder Gaia detta ytans rike för en riktigt glad överraskning. Tänk på att Himlen omsorgsfullt rör er mot en härlig återgång till fullt medvetande! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...