Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 2 februari

8 Etznab, 11 Yax, 12 Manik

Dratzo! Allt fortsätter att gå framåt. Denna mycket komplexa process guidas noggrant via en serie av nya säkerhetsåtgärder för att säkerställa kvalitetskontroll. Detta har tilltagit på grund av oegentligheter hos ett antal banker och andra sådana institutioner som tjänar som de utvalda övervakarna för de olika urgamla familjerna och Europeiska kungligheter som är en del av denna operation. Vi förväntar oss att hela denna process av speciella försändelser och leveranser att ta mindre än en månad. Vi ber helt enkelt bara att ni förblir tålmodiga och redo att lägga era välsignelser i säkra och trygga bankkonton, som ni privat har förberett för denna process. De nuvarande regeringarna är nu på sista valsen och vi förväntar oss att inom kort få höra de behövliga uttalandena. Denna serie av utvecklingar kommer att bana vägen för våra första allmänna förkunnelser då det gäller masslandningar. Vi vill först ge er en allmän förklaring av vad vi ämnar göra. Sedan vill vi ge er en grundläggande förståelse av våra handledarprogram.

Det har pågått en tusenårig lång interrelation mellan mänskligheten på ytan, Agarterna och oss. Detta hemliga projekt når nu en punkt då det lätt kan göras allmänt känt. Den mörka kabalen förstår vad dessa plötsliga avslöjanden betyder. Det är något som hotar att kollapsa den konstgjorda världen som har byggts upp sedan slutet av Andra Världskriget. Under de sista sextio åren har en hemlig global regering vuxit fram, ägnad åt att bilda en permanent diktatur. Denna massiva ansträngning håller nu på att tas ned av vårt modiga och hängivna handlande för att stöda Ljusets agenda. Det förhöjda medvetandet i denna värld har gjort allt detta möjligt. Denna process har också hjälpts på av de många handlingarna från Agarterna för att säkerställa att ett nytt finansiellt system blir föregångaren till nya globala regeringsskick. Allt detta ger oss tecken på att ganska snart så kan vi till slut formellt kontakta er! Våra förbindelser som tjänar hos grupperna som är hängivna åt er triumf är helt säkra på att en ny värld sakta håller på att manifesteras.

Denna nya värld är en i vilken ni kommer att bli friade från bojorna av skuldslaveri. Det är intressant att notera att denna nya era kommer att bli en som är baserad på monetärt överflöd. För länga sedan tog Mästarna kontakt med de urgamla familjerna för att be dem tjäna som depåer för en del av de hemliga fonderna som hade ackumulerats under århundraden av Himlens uppstigna tjänare. Denna enorma mängd av guld och andra ädla ting är kärnan för då valutorna upphör att vara källan av rikedomar. Denna nya ålder kommer att grundas på principen att era färdigheter är anledningen till era ”rikedomar”. Det finns många av er som inte har kunnat bryta er ut från kedjorna av skuldslaveri och den snäva distributionen av tillgångar. Denna nya tid kommer att ändra på detta och låta alla uppnå sin potential. Denna process kommer plötsligt att frisläppa en aldrig tidigare skådad skörd av uppfinningar och uppfinningsrikedom. Vi ser framemot att spela vår roll med att hjälpa er uppnå detta högst välkomna mirakel!

Då ni börjar lösgöra bojorna av ert begränsade förgångna så kom ihåg djupt i ert hjärta det avlägsna ursprunget av denna långa fångenskap. Ni är på en resa som skall återföra er till fullt medvetande och låta er vara de ni verkligen är. De mörka tappar sin förmåga att begränsa hur ni tänker, agerar och känner. Ni börjar återuppbygga banden med varandra som tidigt gick förlorade på grund av den plötsliga karaktären av er transformation till varelser av begränsat medvetande och begränsade förmågor. Denna kommande tid är då ni börjar komma ihåg vilka ni var och sanningen varför ni är här. Vår gudomliga uppgift är att vårda denna process och att använda vår förmåga att sätta stopp på era gömda rädslor och oro. Ni skall transformeras tillbaka till en värld där död och åldrande inte längre är vad som driver er. Ni kommer återigen att få lära er ett livsmönster som var naturligt för er innan de mörka Atlanterna snabbt ändrade på er och kastade er in i en synbarligen oändlig ”lång natt av svärd”. Ni skall återigen bli ett med Ljuset! Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi är era uppstigna Mästare! Vi kommer fyllda med glädje! Många storslagna ting kommer att påbörjas denna vecka. Processen för att göra era välsignelser redo för leverans fortsätter! Det har tagit längre tid än vad som först förväntades av våra många associerade. I vilket fall som helst så når en lång leveransoperation ett speciellt crescendo. Denna månad utlovar att inte bara se leveranser utan också införandet av ett nytt regeringsskick och det formella implementerandet av ett nytt finansiellt system. I detta avseende så gör en serie av slutliga avtal det möjligt att exakt sätta upp hur det nya globala finansiella systemet skall rullas ut. Våra associerade håller också på att förbereda de slutliga listorna och formella arresteringsorders som kommer att vara basen för dramatiska arresteringar av en mångfald av finansiella figurer runt om i världen. Denna globala händelse kommer till slut att se till att den mörka kabalen har brutits upp och blir oförmögen att på något som helst sätt påverka vad som kommer att hända härnäst.

Det är därför högst väsentligt, mina välsignade vänner, att ni håller ert focus och er förmåga att sända ut er positiva vision av denna nya manifesterande verklighet. Vi förenar oss också för att förstärka denna gudomliga vision och för att kombinera den med heliga dekret från Himlen. Denna nya era kommer inledningsvis att vara en i vilken ni får lära er en fantastisk mängd av sanningar. Ta in detta och förbered er själva för en väg som kommer att föra er till en gudomlig brant, som blir början till fullt medvetande. Vårt uppdrag är att använda vårt gudomliga guidande och övervakningsuppdrag för att låta er acceptera vad vi kommer att lära er. Under de sista 13,000 åren utfördes en historia som ni var helt omedvetandes om. Detta behöver först korrigeras och sedan noga gås över åter och åter igen. Denna kunskap är inledande till vad Himlen och era rymdfamiljer kommer att förklara.

Denna kunskap kommer att frigöra er från en filosofisk uppsättning av manipulationer som Anunnaki och deras undersåtar använde för att kontrollera er. Denna nya era är en i vilken Himlen kommer att göra er redo för att återgå till er ursprungliga roll som väktare och vårdare av Gaia och hennes olika ekosystem. Liv är värdefulla och ni behöver upptäcka hur ni på rätt sätt tar hand om dem. Ni kommer också att få träffa er familj från den Inre Jorden. Med dem kommer ni att skapa en ny stjärnnation och arbeta hand i hand för att manifestera de heliga dekreten från Himlen utöver hela detta stora solsystem. Vi är uppspända över våra nya uppgifter och kommer att förbereda er för ett antal heliga uppgifter. Denna process kommer att starta efter att de nya regeringsskicken finns på plats och har gett er en ny uppsättning av påbud, vilka kommer att bilda nya förhållanden mellan er och Gaia! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi att informera er om vad som händer. Denna värld är nu på randen till stora förändringar som till sist kommer att sätta stopp på er resa genom mörker och konstlad manipulation. Ta denna visdom och använd det för att transformera denna värld och för att acceptera er kommande roll för att sprida ett meddelande av Ljus och Kärlek allt igenom denna galax! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...