Sheldan Nidle, 6 april 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

6 Caban, 15 Mac, 11 lk

6 april, 2015

Dratzo! Vi kommer denna gång med mer goda nyheter! Våra förbindelsegrupper rapporterar att våra allierade förbereder att frisläppa välståndet inom kort. För närvarande fortgår de olika testerna av detta nya system. Helgerna har saktat ned takten något för framskridandet. Den grundläggande intentionen fortsätter – nämligen, att framgångsrikt distribuera era välsignelser! Den mörka kabalen är nu oförmögen att stoppa denna utveckling. Den är för närvarande ämnad att vara fullbordad till tidig vår. Fram till dess så förvänta er utvecklingar som förefaller att inte peka på några omedelbara förändringar. De mörka vet nu vad som i sanning händer och kan se att det inte finns någon utväg från deras nuvarande belägenhet. Våra ambassadörer planerar nu hur och när ett nytt regeringsskick skall manifesteras. Alla dessa underbara nyheter betyder att vi går framåt i en god takt mot avslöjandena. Våra allierade i Agarta och era Uppstigna Mästare förbereder därför ett antal lektioner, vilka är väsentliga för denna sak. Vår flotta fortsätter att begränsa hur de mörkas exotiska vapen används. Vi har begränsat det till en mycket liten uppsättning av mindre fall.

Gaia ökar också takten med vilken Hon förbereder de massiva förändringarna på Hennes yta. Vår förbindelsergrupper övervakar detta och har dagligen överläggningar med Hennes Spirituella Hieraki och era kusiner från Agarta. När tiden är inne kommer ni snabbt att förflyttas till era hem i Agarta. Innan dess kommer ni naturligtvis att få undervisning från era handledare angående aspekterna av fullt medvetande och hur ni altererar er själva för att bli redo för er slutliga transformation. Allt detta kräver att vi utför programmen som har lagts fram till oss från den gudomliga planen. Vi går nu därför framåt med ett antal förutsättningar. Landningarna har ändrats något av oss och Agarterna. Dessa ting kommer att diskuteras grundligt med er i kommande meddelanden. De viktigaste aspekterna är er förflyttning till Agarta och er roll med att hjälpa Gaia att överge allt som förorenar Hennes land, vatten och luft. I dessa frågor ämnar vi helt och fullt hjälpa er. Men ni har all den teknologi som behövs för att uppnå detta. Denna teknologi kommer att ges till er av er nya regering!

Då ni höjer ert medvetande så blir ni mer varse om den ömtåliga relationen mellan er själva och naturen. Denna process låter er se att er globala utspridning av bosättningar behöver ändras. Tidigare ignorerade ni naturen och nu kan ni se hur kritisk denna fragila relation verkligen är. Varje aspekt av denna relation var skadlig för naturen. Ni kan se hur dessa uppfattningar nu orsakar att naturen faller ihop. Ytan av alla bebodda planeter är helig för den. När ni väl har lärt er detta kan ni se hur enbart en liten befolkning kan förbli kvar vid en given tid på ytan. Era stora städer behöver överges (återgå) till naturen medan ni drar er tillbaka till skönheten av den ihåliga Jordens inre. Här kan ni skapa en ny form av skönhet och leva ett i sanning underbart liv. Under otaliga årtusenden så har vi placerat de huvudsakliga delarna av vårt samhälle i en serie av inre kristallstäder. Vi sänder konstant ut speciella grupper till gravitationsnoder på planetens yta för att se till att hennes ekosystem är väl omhändertagna och har en hälsosam värld att leva i.

Vi tar på så sätt dagligen hand om vår värld och den allmänna hälsan av stjärnnationen. Vi har möten där speciella representanter från varje värld träffas och förbereder en rapport som varje medlem av vår stjärnnation kan läsa och kommentera. Vi är i gudomlig tjänst att underhålla våra hemvärldar. Vi tar denna uppgift mycket allvarligt. Dessa handlingar är en del av vad vi gör för att göra oss redo för kontakt. Vi känner oss förbundna med våra hem och med var och en av er. Denna flotta önskar dagligen att er förmåga att bli fullt involverade med att manifestera en ny verklighet ökar. Huvudfrasen är här att ”ta ansvar” för er hemvärld. För närvarande så är denna värld på randen till allvarliga utvecklingar som hotar er överlevnad. Vi har sett hur er mörka kabal har arbetat hårt för att få maximal ”vinst” från denna miljö. Dessa villkor och handlande är i sanning oansvariga. Vi har hållit dessa galningar borta från riktningar som är moralistiskt förkastliga. Trots detta så är dessa skurkar i slutändan ert problem.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi välsignar er denna goda dag! En ny medveten värld bildas! Till de som har hjälp vår sak säger vi tack och ber att Herrens nåd omger er! Under de sista decennierna har Ljuset gett oss en välsignelse av dess tillväxt. Nu växer detta Ljus än starkare! Himlen har gett oss glädjen av en underbar förmörkelse och ett sätta att säkra Ljusets sätt i denna tidigare mörka verklighet. Låt oss höja våra händer i lycka och glädje! Detta nya utbrott av välsignelser från ovan banar vägen för vår kommande övergång. För länge sedan påbörjade vi en resa för att föra detta heliga Ljus till alla. För att lyfta upp mänskligheten och lovorda Himlens goda handlingar! Idag är vi så mycket närmare till transformation och gudomlig soning. Säg till alla att ni är redo att höja er upp och lyda det heliga. Vi sjunger också och lovordar alla som ger oss en tilltagande styrka. En enorm betydelsefull tid då påskhelgerna lägger sig över oss och ger sina välsignelser till det hela.

Vi står vid randen till våra välsignelser. Låt var och en av er känna detta inom er ädla Själ! Gaia väntar på oss att få vår frihet och använda den för att ge henne stor komfort. Då ert medvetande förhöjs blir det mer medvetet om vad det är vi talar om. Vila och rensa bort er stress. Använd denna tid för att se inom och att be. Detta underbara land kommer inte att dö, utan skall istället leva i äran av era gudomliga handlingar. Vi är här, Kära Hjärtan, att guida och assistera. Var redo att kalla på oss och gör er själva redo för hur denna nya värld kommer att se ut. Denna gång kommer det bli en kaskad och ett ögonblick då ni kan se hur Himlen står bakom er och att ni inte är ensamma! Var därför tacksamma och nådiga för många ting sker nu å era vägnar. Låt det spelas ut så underbart som möjligt. Det kommer kräva sin tid och använd dess kraft för att ge er ett nytt liv.

Var nådiga och sprid er Kärlek till Himlen och till varandra. En nåd kommer ned från ovan. Den ämnar innerligt ändra denna värld och förbereda vägen i glädje för er slutliga transformation. Var medvetna om detta och var redo att vara helt accepterande av ett antal stora gåvor. Vi förbereder lektioner för att förklara allt och göra er redo för ankomsten av er rymdfamilj. Skaparens gudomliga plan kommer att manifesteras! Den kommer att transformera mörker till Ljus! Mycket av detta känner ni inte till. Då ni når mot Ljuset av er Själ, var alltid varse om hur ni interagerar med de som engång avskydde er. De söker nu Kärlek och förståelse. Vet detta i era hjärtan. Vi kommer nu för att guida i denna verklighet som ni kommer att leda. Denna stjärnnation kommer att blomstra och med lätthet lära ut mycket till de som engång var så mörka. Denna galax kommer att skina ge denna växande utstrålning till universum! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte dessa våra meddelanden! Vi kräver er medverkan. Vad som läggs på detta land är ett nytt ansvar. Använd det vist för att göra er alla till storslagna Varelser av Ljuset. Transformera fysikalitet och använd vishet för att precis veta hur ni bäst fullbordar denna uppgift. Vi lämnar er nu i full kunskap om vilka ni verkligen är! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...