Sheldan Nidle, 18 november 2014

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

9 Caban, 15 Xul, 11 lk

18 november, 2014

Selamat Jalwa! Vi går in i en period då de urgamla familjerna har ökat i betydelse bland de jordiska bundsförvanterna. De leder för närvarande ett antal mycket känsliga förhandlingar. Ändamålet med dessa samtal är fastställa villkoren för de mörkas slutliga nederlag. När dessa överenskommelser till slut är på plats kommer arresteringar på de högsta nivåerna att påbörjas, och den mörka kabalens villkor är att avgå till en grad av ceremoni. Detta är en process som våra förhandlare väl känner till. Denna avgång eller nederlag handlar inte om rikedomar; det handlar om att ge upp makt som de har hållit under tusentals år. För länge sedan valde Anunnaki dem som speciella undersåtar. I denna kapacitet agerade dessa grupper av individer som ledare med en enorm stor makt. Kabalen ser nu felaktigt denna makt som en rättighet. I själva verket var det ett privilegium som de fick av Anunnaki. Tiden är nu sedan länge överskriden för dem att ge upp denna makt. Dessa samtal kommer att se till att detta händer så snabbt och smidigt som möjligt. Detta formella nederlag kommer att tillåta att en global valutaomställning sker, samt guld baserade valutor och nya regeringsskick.

Många västerländska regeringar och deras finansiellt baserade hanterare förstår att en ny verklighet behövs födas. Denna operation kommer att låta ett globalt jubileum sker och låta de globala välstånds och humanitära programmen finansieras. Denna operation kommer att säkerställa att en ny verklighet börjar manifesteras. Himlen ämnade att detta skulle ske för cirka femton är sedan. Kabalen kunde dock genomföra 9/11, vilket tvingade våra jordiska bundsförvanter till att omgruppera. Dessa hemska handlingar gjorde att kabalen återtog överhanden. Vi tilläts inte av himlen att gå bortom ett antal förhandsvillkor. Dessa begränsningar kommer att helt och hållet upplösas när avslöjandena sker av ett antal större regeringar. Till dess så är Agarterna och vi begränsade till en serie av ”göras och icke göras”. De uppstigna Mästarna Quan Yin och Greve Saint Germain observerar noga vad som händer. Vi förväntar oss att dessa samtal blir framgångsrika, och ett schema för ett formellt överförande av makt är i själva verket förestående.

När avslöjandena sker så kan vi göra uttalanden och i sanning starta nya operationer, som tillåter oss att fullborda våra uppdrag, i öppet solljus mitt på dagen. Vid denna tidpunkt kommer våra skepp börja ta en första våg av intresserade individer till våra moderskepp – och där kommer vi att ge en allmän guidning – och dessutom blir det en tid då vi kan påbörja en dialog om den faktiska ankomsten av folks handledare. Vi använder denna tid för att göra er mer bekanta med oss. Efter landningarna kommer vår interaktion att öka enormt. Denna slutliga period kommer också att låta er bli mer bekanta med Agarterna. När Atlantis attackerade Lemuria skars Agarterna tillfälligt av från ytvärlden. Atlantis använde denna tid för att göra sig till det dominerande landet på Gaias yta. Denna dominans varade tills att Atlantis förstördes för ca 13 tusen år sedan. Atlanterna flydde till Centaurus och ni blev kvarlämnade med nya härskare, Anunnaki. Dessa varelser höll makten till dess att fred ingicks med Ankara Kontinuumet vid mitten av 1990-talet.

Den nuvarande tiden är då det slutliga uppgivandet och nederlaget är under förhandling, även då kabalen på olika sätt försöker att åstadkomma rackartyg för att ändra på deras nuvarande dilemma. Vi kan försäkra er att det inte kommer att ske. De mörkas tillgångar och makt har vittrat sönder och gått bort till en sådan grad att ett sådant återupplivande i högst grad är osannolikt. Våra jordiska allierade utför ett antal händelser runt om på jorden. Dessa händelser är i princip sammanbundna så att den mörka kabalens nederlag är tryggat. De nuvarande samtalen är helt enkelt en till del av dessa viktiga pusselbitar. Er frihet och välstånd står extremt nära. Vi har använt vår teknologi för att förhindra alla katastrofer, så att de mörka inte inleder en försening för deras avgång och nederlag. Dessutom så har Himlen gett oss en mycket aggressiv plan att följa som ett alternativ till vad som för närvarande utspelar sig. Dessa händelser gör det mycket uppenbart att ett visst mycket översvallande firandet är nära att inträffa.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra bundsförvanter fortsätter i möten med utvalda representanter för den mörka kabalen. Vi har beordrat i Himlens välsignade namn att dessa samtal får som resultat en sann tacksägelsedag för mänskligheten. (Tacksägelsedagen i USA är den 27 november.) Heliga lagar kräver att dessa fel-inriktade Varelser blir rent svepta till historiens soppåse. Denna gudomliga uppgift kräver att våra bundsförvanter lägger fram en säkerställd lista av deras synder och stora ogärningar. Denna lista kommer att bli till bevis för vad som har gjorts. De mörka, trots deras hemska gärningar, är fortfarande vårt mänskliga ansvar. Himlen kräver att de flyttas bort från makten och förbereds för vad som skall följa. Därför behöver var och en av dem bli helt isolerade från mänskligheten, tills att det verkliga ombytet till fullt medvetande sker. Detta gudomliga förordnande kan bara betyda dessa samtal kan ha enbart ett tänkbart slutresultat, er oundvikliga seger!

Dessa serier av möten kommer att avgöra sättet på vilket er nya verklighet formellt introduceras till er. De mörkas utvalda regeringsledare behöver vara medvetna om deras nuvarande position. Vi ämnar inte ge dem några resurser, som på något sätt kan förhindra denna förändringsprocess. Himlen är redo att accelerera dessa transformationer som nu sker i era fysiska, mentala och känslo-kroppar. De mörka behöver helt och fullt inse att de nu är avskurna från vissa resurser som kunde ha lett till ytterligare förseningar. Vi behöver därför gå utmed ett välsignat balansrep. Detta är vad som händer utöver denna magnifika glob. Mycket snart kommer ni att tillgå resurser som verkligen kan förändra er verklighet. Använd dem med vishet. Kom ihåg att det finns resurser som är tillgängliga för att assistera er. De kan enbart hjälpa er att uppnå era heliga mål!

Vi har följt och korrekt använt de dekret som Himlen har gett oss. Vi ber er att göra detsamma. Bli allt visare och förstå denna tynande verklighet. Använd verktyg som ni känner till, och var redo att använda de nya som ni så härligt har fått. En ny verklighet bildas. Det kräver att de mörka först avfärdas och sedan blir isolerade från er. Dessa onda ormar kan lätt avyttra era välsignelser från er. Vi behöver därför sätta dem åt sidan, och sedan i glädje ge Himlens välsignelser till er. Vi är säkra, mina Kära, att med en ny miljö så är ert öde att absolut triumfera! Ert stigande medvetande lever i ett rike fyllt med faror. Vi eliminerar dem och är redo att påbörja den massiva isoleringen av denna ohyra från er. Vi ber er bara att vara tålmodiga, och vara redo att manifestera era heliga drömmar. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi vårt veckomeddelande till er. Vi ber er uppriktigt att ni förblir fokuserade på framgång, och isoleringen av dessa banditer från er. Låt den nya verkligheten manifestera och till slut låta oss fritt och riktigt tala till er. Vår stora seger kommer allt närmare för oss alla! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...