Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 15 mars

 

nidle071112

11 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik

 

Selamat Jalwa! Framstegen mot en global massframgång fortsätter. Trots en serie av justeringar av proceduren förra veckan så fortsatte förflyttningen av fonder. För närvarande så har de speciella historiska obligationerna förflyttats och tagits om hand om. Världen är redo för en ny valuta som är mycket mer rättvist räknad och som i sanning representerar de reella värdena av varje nations ekonomiska värde. Till detta skall läggas den slutliga globala förflyttningen av guld in i säkra depåer, vilket gör det lätt för varje nations valuta att vara guld backad. Denna operation hölls något tillbaka då ett flertal säkerhetsföreskrifter behövdes uppfyllas och guldet tryggt säkerställas. De urgamla familjerna och Kungligheterna krävde att speciella operationer som tidigare hade blivit överenskomna utfördes såsom instruerats. Dessa ting utförs för närvarande och speciella tidsåtgärder har ägt rum. Detta betyder att leveranser är på gång och snart kommer fonder att var på konton hos de som tidigare skulle ha tagit emot dessa pengar vid början av de olika humanitära projekten. När detta är uppnått så kommer också ett antal andra resurser att föras in. Dessa fonder kommer att bli ett sändebud angående nya regeringsskick och med detta kan slutet på det årtiondes långa UFO mörkandet skönjas.

När som dessa händelser går framåt så kommer massarresteringarna av bankmän och deras politiska kompanjoner att kraftigt accelerera. Uppståendet av NESARA i Amerika kommer inom kort att signalera uppväxten av liknande regeringsskick i Europa, Asien and Sydamerika. Detta kommer att bli vad vi kallar GESARA. Med andra ord så sprider sig nya regeringsskick över denna värld. GCR kommer således att bli globalt i dess omfång och till detta läggs en radikal förändring i bankväsendet för att bilda ett nytt finansiellt system. Detta system kommer att främja ett slut på skuldslaveri och början på ett växande globalt välstånd. Dessutom tillkommer de Uppstigna Mästarnas lektioner medan vår nuvarande kontakt med mänskligheten på ytan kommer att öka. Ni växer i medvetande och blir mer medvetna om hur denna nya värld formellt skall fungera. Ni har en mycket viktig roll att spela i dess framgång. Det är kritiskt att ni använder er växande tid för att bli en väsentlig vakthund över vad som händer runt omkring er. Det är ert globala samarbete som kommer att vara en väsentlig del i hur denna nya värld fungerar. Denna nya värld är extremt interaktiv och enormt ömtålig. Denna värld behöver verkligen er fulla assistans.

Denna förändring i medvetande kommer naturligtvis från Himlen och era skyddsänglar. Mänskligheten kan inte längre existera i samma verklighet som den levde i vid början av 1900 talet. Världen är inte längre en som så effektivt kan styras av Anunnaki och deras stora råd. Undersåtarna l fann sig likaså själva oförmögna att behålla sin makt och sina rikedomar. Ankara-fördraget ändrade på ett ögonblick landskapet för er sektion av denna galax. Jorden och dess Sol gjordes nu redo för ett nytt öde och de som hade åtnjutit stor makt skulle bortföras från vad de trodde var en ointaglig position. Under det sista årtiondet har vi sett hur en serie av upplysta grupper står på randen till stora framgångar. Denna framgång kommer att sätta vara och en av er vid branten till en ny verklighet. Denna verklighet kommer att låta er träffa era utomjordiska förfäder och att till sist fullborda ett uppror som påbörjades för över 13 tusen år sedan under Atlantis sista dagar. Detta uppror är ödesbestämt att återställa er till det högt ärade tillståndet som fysiska Änglar.

Vi har bevittnat denna långa kamp som Himlens opartiska vittnen. Därför höll vi vår interaktion med er till ett föreskrivit minimum. Ni är mycket sinnrika och lärde er hur ni på bästa sätt kunde både lyda och motsätta er era påtagna överherrar. Ut ur detta kontrollerade motstånd så uppstod en grupp av visa, som ni kallar era Uppstigna Mästare. Himlen sponsrade denna utvalda grupp av själar att ta hand om och ge råd till mänskligheten. Vi har lärt er mycket om er från dem. Deras vishet är enorm och har blivit ”kokboken” för vårt handlande å era vägnar. Dessa heliga älskar er djupt. Deras nåd och barmhärtighet har inga gränser. De har berättat för oss hur deras många Ljus-förstärkta heliga grupper gör denna värld redo för dess nya verklighet. Dessa gudomliga strategier kommer att föra er till kanten av transformation. Det slutliga steget kommer att skötas av ett gemensamt partnerskap mellan Agarterna, de Uppstigna Mästarna och oss. För detta ändamål har en stor mängd Ljuskristallkamrar blivit konstruerade alltigenom Agarta. En serie av fantastiska ting håller nu på att hända er!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! För länge sedan reducerades mänskligheten plötsligt till begränsat medvetande utav en grupp av usla mörka Atlantiker. När Atlantis sjönk föll mänskligheten i händerna på deras föregångare, Anunnaki. Då mänskligheten är en ganska så revolterande grupp så har mänskligheten ”förlorat” ett antal gyllene åldrar och uthärdat en lång period av att bli förföljda. Vi Mästare förenade oss med er att dela denna underliga process med er. Himlen, som djupt älskar er, skapade oss under en tidsrymd för att övervaka och skydda er från under denna i sanning mörka period för mänskligheten. Vår uppgift var därför från början att skydda er, ge er barmhärtighet då det var nödvändigt och noga följa de nåd-fyllda edikt som Himlen gav. Denna gudomliga uppgift leder oss nu till den heliga punkten då Himlens storslagna dekret skall manifesteras. Detta kommer att låta dessa välbehövliga ändringar av denna värld att gå i effekt. I sanning kan sägas att ett en serie av storslagna förskjutningar i medvetande och verklighet redan pågår. Det är denna operation som förändrar denna värld till det bättre.

Vår nuvarande uppgift är att förbereda er för de slutliga aspekterna av uppstigningsprocessen. För närvarande har ni fullbordat ungefär hälften av vad som behövs. Tack vare olika accelerationer från Himlen under det gångna året utlovar de kommande månaderna att se ett stort tilltagande i uppstigningssymptom bland er. De mest koncentrerade tecknen kommer att bli i ert huvud, nacke och övre bröstkorg. Dessa ting görs för att förflytta ert medvetande upp några enorma steg. Hjärtats nervsystem behövs göras redo för ändringar som kommer ske då ni är i era Ljuskristallkamrar. Hjärnan kräver en serie av justeringar inte bara för att föra in nya chakra, utan också för att öka dess öppna kommunikation med ert kraftigt modifierade hjärta. Dessa modifikationer kan tidvis bli ganska så smärtsamma. Vi är alla redo att hjälpa er och ge er råd i dessa frågor. En tid av underbara förändringar ligger framför er! Hosianna! Hosianna!

Såsom tidigare har noterats så är dessa förändringar en del av många händelser som Himlen kräver. Ni återgår till ett nådigt tillstånd av Varande. Varje Mästare blev tvungna att fullborda ett antal speciella ageranden under många liv innan Himlen gav oss vår Uppstigningsceremoni. Detta är nu en mass-uppstigning, vilket är mycket ovanligt och det kommer efter en lång period av missbruk och vedergällningar från de mörka och deras Anunnaki allierade. Dessa hemskheter håller för närvarande på att reverseras. Vad som dessutom behövs är ert eget deltagande i dessa handlingar av nåd och barmhärtighet. När detta väl är gjort kommer ni att få stiga upp i glädje i de speciella kristallkamrarna. När detta är uppnått kommer ni att sola er i ett Ljus som ni knappt kan tänka er. Vår gudomliga uppgift är att noggrant övervaka var och en av er och speciellt välsigna var och en av er. Tveka inte! Himlen har gjort iordning en ny verklighet för alla och era barnbarn att leva i. Detta kungarike (Stjärnnation) för den nya Jorden är er belöning för vad de kommande smärtorna och värk åsamkar er. Halleluja! Halleluja!

Idag står vi nära en speciell punkt i denna stora marsch från slaveri till frihet! Detta signalerar att ni till sist är i en storslagen tid av meningsfull övergång. Vet detta och förbli positiva och förmögna att överföra denna inre glädje till andra som ni dagligen träffar. Denna verklighet ändras i sanning och håller på att bli den gudomliga lyktan av Ljus som den tidigare var. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...