Sheldan Nidle, 14 juli

 

 

13 Men, 13 Kumku. 11 Ik

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer denna dag med fler nyheter om vad som händer runt omkring er. Den komplexa processen med att skapa ett nytt finansiellt system går framåt i sin egen takt. BRICS Utvecklings Bank fungerar och är öppen för verksamheter som är kinesiska AIIB. Detta är bara början på vad som komma skall. De åtgärder som behövs för att inrätta en Global Valuta Omvärdering (GCR) förbereds också inför dess avslöjande. Ett nödvändigt inledande är leveransen av globala välståndsmedel. Denna process diskuteras nu av våra jordiska medarbetare och av oss. Den är planerad att inledas när ett antal inledande humanitära medel betalats ut framgångsrikt. Denna procedur går fint framåt och vi förväntar oss att ni kan se några resultat inom kort. Dessutom utformar vi för närvarande ett sätt som vi kan ingripa på när det behövs. Vi har redan i hemlighet följt ett antal fondöverföringar och har upptäckt hur vi kan, om så erfordras, säkerställa framgångsrika leveranser. Kabalen har i själva verket nått slutet av sin tid, av att ytterligare fördröja resultatet som förväntas av Himlen.

Dessa första steg mot välstånd och nya styrelseformer är avgörande för den övergripande planen som antogs för några månader sedan av våra jordiska bundsförvanter och oss. Denna operation hotar verkligen de olagliga och dolda sätt på vilket detta globala finanssystem är verksamt. Detta långsamma sätt att reformera detta gamla och mycket manipulerade finansiella system kan inte tolereras. Vi ser för närvarande över och diskuterar en rad olika sätt att övertriumfera kabalen och sätta det nya systemet på plats. Kabalen planerade en rad möten för att delvis förbättra en del av det nuvarande systemets fel. Detta extra fuskverk förblir oacceptabelt. Det är därför nödvändigt att undersöka hur detta skuldtyngda system kan bytas ut. Den amerikanska de facto regimen är orubblig i att stärka detta kriminella system och använder sin makt för att skrämma bort potentiella motståndare. Denna position försvagas då den till synes blinda regimen stirrar på sin närmaste framtid och ser hur katastrofal denna vansinniga politik egentligen är. Det finns nu en riktning för att sopa denna fasansfulla regim av banan.

Som ni kan se, börjar vi ta en mer aktiv roll. Våra jordiska bundsförvanter har haft en attityd att denna revolution berodde strikt upp på dem. Denna tysta revolution sker nu eftersom vi har förhindrat kabalen från att inleda ett globalt ”tillslag” på motståndsstyrkorna. Detta har möjliggjort för många i Ljusets koalition att gå vidare med ett antal affidaviter (skriftliga utsagor), som möjliggjorde de åtgärder som bara precis har börjat manifesteras. Vår position är hela tiden att representera det högsta bästa. Alliansen med våra jordiska familjer och olika hängivna personer har späckats med en slags politisk stridslystnad som genomsyras av ett behov av gränser i hur våra jordiska allierade närmar sig varje ärende. Hittills har vi haft en relativt neutral ställning till hur vi går vidare. Vi har fått i uppdrag av Himlen att ställa upp några tidsgränser. Detta har vi för avsikt att göra. Ett antal leveranser förekommer. Vi har för avsikt att se dem levereras framgångsrikt. Det har tagit för lång tid för en ordentlig tidsplan att bli ordentligt utfört av alla. Vårt syfte är att göra vad som krävs för att snabbt gå mot scenariot av landningar.

Förra gången diskuterade vi kortfattat en del av er historia. Inledningsvis var det ett vanligt kolonialt förfarande av Galaktiska Federationen. Vi harmoniserade den globala ekologin, etablerade bostäder i den Inre Jorden och förberedde oss för att flytta den mänskliga befolkningen till detta nyligen fullbordade Inre Jordens rike. Avvikelsen kom att bli Atlantierna. Stjärnnationer av Plejaderna var länge centrum för många skeden i de Galaktiska Krigen. Ett annat var i Orions bälte. De större skärmytslingarna inträffade på dessa två platser. Många av de ursprungliga Atlantiska nybyggarna var de som antog en konstig metod för att lösa vissa problem med de mörka Ancharierna. De samarbetade på ett visst sätt med mörkret. Denna metod var i kraftig strid med den plan som utarbetats av våra globala råd. Detta kom till sin spets när Atlantis beslutade att kräva dominans av världarnas yta. Denna plötsliga obefogade attack tvingade de globala råden att överge förflyttningen till den Inre Jorden. Således har ni blivit tvungna att leva i denna svåra situation av att anpassa er till nyanserna av dessa världars yta.

Namaste! Vi är era uppstigna mästare! Vi kommer till er i slutet av en stor ärofylld kamp mellan dem som vill förändra själva kärnan i detta, nu mörka, rike. Det har varit mycket diskussion om vilken ordning som skall råda då det gäller införandet av de viktigaste välståndsfonderna. Utöver det, gäller det tidpunkten för de så kallade RV fond, främst från Irak och Vietnam. Dessa olika strategier har granskats och ett resultat uppnåddes. Denna process avslöjas under de kommande veckorna. Vi väntar i glädje för att se resultatet av dessa åtgärder. Våra rymdbröder är nu mer än någonsin beredda att hjälpa oss att fastställa tidpunkter för dessa händelser. Vi har för avsikt att använda ert underbara positiva fokus för att säkerställa att dessa högst behövda händelserna verkligen inträffar enligt den nya tidtabellen. Vi är välsignade och är så glada att Himlen har fortsatt att se till att dessa stora välståndspaket levereras till var och en av er. Även vi tackar alla som har vigt sina liv åt dessa högst välsignade händelser!

I början av dessa nuvarande tider, såg vi Anunnaki skapa den stora översvämningen och sedan se hur vattnet långsamt drog sig tillbaka. Det som var kvar, var en fruktansvärd tid där de flesta av mänskligheten hade omkommit. De få som överlevde var långsamma med att återuppbygga. Anunnaki kom in och började att instruera dessa överlevande om hur man bäst kunde bygga. Borta var de stora nätverk genom vilka mänskligheten talade till varandra och till Anunnaki. En personlig förnyelse krävdes. Anunnaki kom ner och upprepade sitt ”ägarskap” av mänskligheten. Vi, de välsignade, gjorde motstånd. Det var början på många årtusenden av andlig konflikt. Så småningom, ökade antalet av våra andliga. Emellertid, förblev de mörka och dess många underhuggare kvar och dominerade. Vi fick höra att vår uppgift var att vägleda och lindra effekterna för mänskligheten. En tid skulle komma där det stigande Ljuset skulle vara triumferande! Detta ögonblick har äntligen kommit!

Vi står i denna tid och känner oss välsignade av Himlen. Världen håller på att förändras. Många tecken gör det uppenbart att denna stora förändring är välsignat nära. Fokusera, kära Ni på denna befrielse! Krafter jobbar på att förändra detta jordklot. Mörkrets plåga kvarstår. Ljuset verkar bara vara en strimma för er. I själva verket är det en välsignad lampa av den Allsmäktige, som skall slås på fullt ut. De saker som ska se till detta, formas. De mörkas tid på denna mycket speciella orb har avslutas. Ögonblicket för ett stort ingripande kommer. Denna värld har varit tvådelad så länge. Ögonblicket för ett enande kommer. Både era rymd- och andliga familjer är här. De cirkulerar runt er värld dagligen. Detta är det välsignade ögonblicket innan mörkret slungas bort från er. Denna mest älskvärda separation försäkrar er frihet och er välfärd. Var därför redo att glädjas och känna denna magnifika känsla av frihet. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med vår korta genomgång av vad som händer i denna värld. Det är dags för en stor förändring som innebär att knuffa er, med Kärlek, mot en ny värld. Många händelser sker fortfarande i smyg, för att för alltid förändra denna värld och återförena er med er familj i den Inre Jorden (Agartha). Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är verkligen ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...