Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 17 januari

6 Eb, 15 Chen, 13 Caban

Dratzo! De överenskomna procedurerna fortsätter att gå fram i sin egen saktfärdiga fart. Betoningen förblir som alltid på säkerhet och vidmakthållande av ett jämnt flöde. Denna operation har därför blivit reducerad till att gå framåt med större sekvenser och att hålla allmänheten ovetandes till att vissa primära säkerhetspunkter har uppnåtts. Detta har blivit avgörande för framgången av denna process. De inledande beståndsdelarna består av den globala introduktionen av finansdepartements pengar från den nya Republiken, den komplexa RV operationen i Amerika och utbrytningen av GCR. Dessa nya pengar kommer att åtföljas av det officiella införandet av det nya finansiella systemet. Vid den tiden kan den nya utsedda Presidenten förklara NESARA och jubileumet för alla. Denna uppsättning av speciella uttalanden kommer till slut att tillåta att ett uttalande om avslöjanden görs, och till slut att låta oss påbörja våra sändningar till er. Detta kommer att sätta scenen för andra händelser som kan framtvinga världsfred och ett sätt att producera den miljö som drömdes om då NESARA först föreslogs vid slutet av 1990 talet. Detta globala förhållande kan led till antal andra händelser.

En av de stora händelserna som kommer efter NESARA och den nya NESARA Republiken är det formella implementeringen av det nya finansiella systemet. Vi kan redan se hur det nya internationella banksystemet kommer att införas över hela världen. Det införs först i Kina och resten av Asien. Sedan kommer det att bli dominerande i Europa, Amerikas och Afrika. Oceania blir det slutliga destinationen för den nya bankverkligheten. Nya globala valutor kommer att uppmuntra ett nytt välstånd för alla och det formella slutet på skuldslaveri. Denna värld behöver visa Gaia att den menar allvar då det gäller att rena luften, vattnet och marken. Tillsammans med detta så är det nödvändigt att återställa oceanernas förbundna system av strömmar som tempererar och göder omgivande land och fauna runt om i världen. Denna dagliga process gör att världens vädersystem är reglerade och de får hjälp havsströmmarna med att förse beståndsdelar som hjälper att vidmakthålla globens ekosystem.

Detta naturliga mönster avbröts av en hemlig regeringsbyrå. Dessa hemliga operationer sträckte sig globalt och lyckades med att avbryta reguljära havs uppvärmningar och avkylningar. Det började också påverka den stora rymden av luft som finns ovanför. Denna operation påbörjades på 2010 talet. Det orsakade ovanligt intensiva vårflöden i Europa, kraftigt smältande av Arktiska och Antarktiska isflak, och underliga vinterstormar och kyla i Europa och Nordamerika. Detta hemliga väderexperiment orsakade också kraftig torka i Kalifornien och stora väderunderligheter i Asien och Nordafrika. Viktigast av allt så stängde det av det Nordatlantiska transportbandet (Golfströmmen). En stor väderförskjutning skulle vända en naturlig förskjutning av förhållanden till en stor klimatkatastrof.

Denna serie av konstgjorda väderförändringar gav ett otillbörligt tryck på det naturliga utrotningsmönstret som under de senaste årtiondena har tagit död på 40 % av världens flora och fauna. Detta var på grund av de stora förändringarna som initierades för att göra Gaias ytvärld redo för återföreningen av hennes nu separerade Inre och Yttre riken. Dessutom har en uppsättning av himmelska dekret beordrat slutet på Anunnakis undersåtars korrupta och ohållbara värld. Denna operation är nu i sina slutliga stadier av framgång. Gaia önskar möjliggöra för er att återgå till ert naturliga 5D tillstånd och att avsluta denna process med en återgång till hennes eget förenade 5D tillstånd. Ett liknande öde väntar resten av planeterna i detta solsystem. Vi observerar hur denna nödvändiga process fortsätter på varje planet och dess unika system av månar. Den behövliga konverteringen av vattenplaneterna och den inledande återuppbyggnaden av den stora trans-mars världen är ett högst intressant fenomen att observera. Det visar helt klar Himlens magnifika mäktiga sätt.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den nuvarande situationen förbättras snabbt. Våra associerade är fullt upptagna med att se till att utbetalningarna sker inom kort. De som så länge har väntat på ett tecken bör veta att den långa väntan nästan har kommit till ända. Vi önskar också att tacka de som har hållit de positiva energierna för era visioner. Vi uppskattar er mycket och välsignar er för era dagliga affirmationer. Hela denna operation är sådan att den klart visar på hur positivt tålamod belönar er till slut. Denna värld är i en storslagen övergång som kommer att markeras av vårt framträdande och en del visdom som vi vill dela med er. När detta till slut är uppnått kommer ni att ha en verklighet som är karakteriserad av frihet, er suveränitet och dess enorma gemensamma välstånd. Ni kommer att leva i detta land och upptäckt dess många välsignelser. Denna värld kommer att avslöja hur länderna av Inre och Yttre Gaia trofast är förbundna. Var Visa! Var öppna och redo att upptäcka hus detta nya land fungerar!

När som ni börjar ta åt er allt detta så kan ni expandera era uppfattningar och släppa era rädslor och oro. Denna ytvärld har tillbringat de sista 13 tusen åren famlande i rädslor som har drivits på av undersåtarnas grymma uttalanden. Se denna nya tid som det ögonblick när denna hemska mardröm till slut tar slut. Denna heliga plats kommer till slut att dagligen finna sig i Himlens eldiga Ljus. Dessutom kommer ni att träffa era kusiner från Inre Jorden och lära er många saker om er övergång från det förgångna till det nu uppvaknande nuet. I detta land kommer ni gladeligen att välkomna era rymdfamiljer och lära er karaktären av era många spirituella familjer. Kom djupt i hjärtat ihåg att ni aldrig är ensamma. Era nya följeslagare kommer att leda er till er härliga framtid och dela med sig hur exakt detta skall uppnås. Var välkomna och mest av allt känn er i sanning Älskade!

Vad som händer runt detta gudomliga klot är en storslagen inlärning. Denna lärdom har potentialen att hela allt. För länge sedan kom era förfäder hit och startade en resa med många stadier som skulle leda er långt bort från vad de ursprungligen hade kommit hit för. För närvarande så tar ni in allt detta och lär hur ni på bästa sätt kan förbereda er för vad ni står inför. Detta är en tid inte bara bestående av en övergång, utan också fylld med en hel mängd av noggrant givna lektioner. Var alltid beredda att lära er av dem och välsigna dem för vad de säger er. Snart kommer ni att få träffa era handledare. De tillsammans med oss är ett speciellt team som lugnt kommer att guida er till en ny och mycket mer medveten existens. Det kan tidvis vara svårt för er att ta åt er detta. Använd bara er kraftfulla vision för att ta er igenom även de mest jobbiga ögonblicken. Vi är tillsammans på denna högst heliga resa. Var öppna och förmögna att använda er Kärlek för att leda er till seger!

Idag fortsatte vi våra veckoliga rapporter om detta högst komplexa land. Förbli positiva och öppna för allt som inom kort kommer att ligga på vägen framför er! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...