Arkturierna via Suzanne Lie, 7 mars

 

Oneness7sig

Två Stora Kommande Händelser

Ert flödande Sinne

Av Suzille och Arkturierna

Vi är på randen av en stor förändring. Exakt när, var, vad, hur och för vem dessa förändringar sker, kommer att avgöras i femte dimensionens världar som är bortom ”tid”. Därför, ”när” vilket är en term i tredje dimensionen, kommer vara ”inom NUET” i vilket dessa förändringar upplevs.

Detta kanske verkar förvirrande för ert tredimensionella tänkande. Hur som helst, om ni medvetet ska uppleva dessa förändringar, måste ert medvetande – och därför er perception – kalibreras till frekvensområdet och energimönstret för de förändringarna.

Var snälla och kom ihåg att förändringar INTE sker – om inte NI upplever det. Och, om ni upplever dessa förändringar eller inte, kommer i stort bero på om ert medvetande är kalibrerat till frekvenserna av verkligeheten där den förändringen sker i NUET, eller inte.

Vi inser att ni kanske blir förvirrade av 5D-sättet att tala. Vårt sätt att tala om inom NUET av ”icketid” förvirrar inte längre Suzille. Men, sidoeffekten av hennes anpassning till den frekvensen av NUET är att hennes tredimensionella, tidsbundna upplevelser är mycket svåra att hålla ordning på. Vi vet att många av er har denna erfarenhet.

När ni anpassar er till ”INGEN Tid”, vilket betyder ”NU”, börjar ni leva mer och mer inom ert multidimensionella sinne. Och samtidigt försöker er fysiska hjärna, medvetande, tankar och känslor att klara av tre- och fyrdimensionella stimuli.

Dessa stimuli i tredje/fjärde dimensionen, liksom ert fysiska livs uppbyggnad tonas ut från ert ”val av perception”. Det finns en sådan mångfald av stimuli i er verklighet i tredje/fjärde dimensionen att ni kan förlora er i myriaderna av illusioner som stiger upp i den frekvensen av verklighet.

Ni förstår, konstuktionen av er verklighet i tredje dimensionen är baserad på polaritet och separation som ni upplever i er fysiska värld. Till och med era drömmar kan vara skrämmande eller begränsade. Men tiden går mycket fortare i den fjärde dimensionen.

Därför lär sig många av er att meditera, ha livliga drömmar, rita, sjunga, dansa och/eller vara atlet. Det är genom dessa kreativa äventyr som ni aktiverar er inre förbindelse med underbara kreativa förmågor hos ert medvetande i fjärde dimensionen och genom det tänkande i fjärde dimensionen.

Medvetande/tänkande i fjärde dimensionen är uppbyggt av en mer flytande verklighet i vilken era tankar och känslor kan förändra strukturen av er verklighet. Ni kan också gå genom den fjärde dimensionen för att komma ihåg hur era högre tillstånd av medvetande kan vara aktiva.

ELLER, om ni är i processen av att ”gå in i” en jordfarkost – eller – släppa er jordfarkost, är den fjärde dimensionens frekvens av verkligheten mycket olik er tredimensionella upplevelse av vad ni ni tidigare tänkte som ”personen”, eller ”kroppen” som dog.

Så klart, när ni är i er astralkropp är ni mycket medvetna om att ni inte kan dö. Döden är ett tredimensionellt koncept. När ni är i er Astralkropp i fjärde dimensionen eller er Ljuskropp i femte dimensionen har ni perspektivet av att se er verkligehet i tredje dimensionen från ett perspektiv av en version av er själva i en högre dimension.

Vi menar inte att problem i tredje dimensionen förminskas. Vad vi säger är att oron och  rädslan för er tredimensionella verklighet kommer att förminskas i betydelse. Som ni fortsatt hör, ser, känner och förnimmer, att ”något är MYCKET annorlunda”, så framstår er tredimensionella perception ”mindre viktig”.

Detta är nu mycket förvirrande för er för ni vet att ni MÅSTE sköta ert 3D-liv. Ni måste betala era räkningar, gå till arbetet, ta hand om er familj, etc, etc. Ja, inom detta NU måste ni fortfarande hålla fast en stark förbindelse med er tredimensionella verklighet för NI förändrar den.

Men hur kan ni förändra något ni inte egentligen förstår? Det är en mycket viktig punkt för ni uppmanas att expandera ert medvetande om vad som verkligen sker på er fysiska Jord, så att NI kan delta i denna förändring.

VAR

Därför kommer vi gå till ”var”-aspekten av denna förändring. Det är ett lätt svar. ”Var” är inom ER – djupt inom er Kärna! Eftersom ni är bland våra frivilliga som tog en jordfarkost för att mer intimt kunna assistera Gaia, smälter ni helt samman med ert/Gaias planet-SJÄLV. Därför är ert ”var” överallt på planeten Jorden.

Detta för oss till ”Vad kommer att inträffa?” Vi, er Galaktiska och Himmelska Familj svara glatt ”Vad än ni skapar!” Om ni ska stiga upp med Gaia, är ni tvugna att komma ihåg att NI är skaparna av er verklighet.

Om ni observerar verkligheten bara från tredje dimensionen, kommer ni troligtvis att döma er själva – HÅRT! Men om ni har lärt er att Älska er själva Ovillkorligt, kommer ni inte att döma er själva. Istället kommer ni att lyssna till de många rösterna i ert huvud, ert hjärta och er kropp.

Vi föreslår att ni lyssnar in till rytandet av myriaderna av Högre Varelser som omger er värld. Ta då intim kontakt dagligen med ert eget Högre Själv som resonerar med ”er” som har funnit modet att lyssna till er verklighet.

Kom ihåg, om ni låter era sinnen, perceptioner, tankar och känslor sända ett meddelande ni kan förstå, måste ni Ena all denna information in i den ENDA rösten hos ert SJÄLV i de Högre Dimensionerna.

Det är många, många av våra modiga frivilliga på Jorden som är i processen att kommunicera med sitt Högre Själv. Utmaningen är att många inte inser att det är deras eget Högre Själv som de kommunierar med.

Ni har alla indoktrinerats av De Förlorade att, ”Ni är bara en, obetydlig människa”. Vi ber er att ändra lite på det meddelande till ”JAG ÄR EN mycket betydelsefull – multidimensionell varelse.”

För att bäst fullfölja detta uppdrag ”föreslår vi att ni transmuterar er ”tillbaka” till er ”Flödande Kropp” . Er ”Flödande Kropp” är att återvända till ert fordon av ljus i femte dimensionen.

VAD

För att assistera er med det ”återvändandet”, kommer vi NU sända er vår senaste överföring. Vi har talat med er ”inne i ert medvetande”. Vi vill NU assietera er med att tolka vårt meddelande på ett sätt på vilket ni kan dela med andra på ett sätt de kan förstå.

Vi kommer till er i detta NU för att dela att vi, er Galaktiska Familj, omger er planet. Därför kan vi ge er allt skydd och upplysning som ni kan ta emot. Gaia är en planet där fri vilja råder, vilket både stärker och försvagar henne.

Eftersom Gaia valde att utforska att vara en verklighet i vilken Hennes invånare kunde vara de som styr sin egen version av verkligheten, har Hon kunnat acceptera att invånare från myriader olika världar och dimensioner bor på Hennes planet.

Men ursprunget för dessa invånare glömdes bort, då de anpassade sig till en verklighet i tredje/fjärde dimensionen. Vi kommer till er igen för att påminna er att DET ÄR NUET för er

ALLA  att släppa era gamla ”anpassningar” till er nuvarande tredje/fjärde dimensionella resonans och återvändandet till ert sanna Multidimensionella SJÄLV.

HUR

Alla era inter-dimensinella förmågor, och mer, blir mer och mer vanliga. Det bästa av allt, fler och fler människor börjar följa sin inre längtan och dokumenterar vad de upplever. Bäst av allt, ni delar dessa erfarenheter med andra.

Att helt komma ihåg er första ankomst till planeten Jorden kommer hjälpa er mycket att släppa era anpassningar till tredje dimensionen. Var snälla och kom ihåg att ni bi-lokaliserade er från den femte dimensionen, och bortom, från ert sanna själv i femte dimensionen.

”Bi-lokaliserad” betyder att ert uttryck i den femte dimensionen valde att smälta samman en komponent av hans/hennes energifält med ”er” som bär en jordfarkost i tredje dimensionen – som fortfarande resonerar med femte dimensionen.

När ert 3D-själv är medvetet om att ni är oändligt förbundna med ett uttryck av ER som resonerar med den femte dimensionen, kommer ert själv i tredje dimensionen kunna smälta samman med detta energifält i femte dimensionen.

När ert uttryck i tredje dimensionen smälter samman med ert uttryck i femte dimensionen kommer ert gemensamma SJÄLV uppfatta er som EN med ALLA uttryck i högre dimensoner, av ert Multidimensionella SJÄLV.

Efterson NI resonerar medvetet med både Gaias tredje/fjärde dimensionella SJÄLV, liksom ert SJÄLV i femte dimensionen, blir ni en öppen portal genom vilken energifälten från den femte dimensionen av ert SJÄLV i femte dimensionen kan flöda in i och smälta samman med er fysiska jordfarkost.

Er fysiska jordfarkost delar Gaias tredje/fjärde dimensionella element av jord, luft, eld, vatten och eter. Ert uttryck av SJÄLV i femte dimensionen sänder energifält från femte dimensionen ner genom er portal för att blanda sig med er tredimensionella jordfarkost.

Detta energifält i femte dimensionen smälter samman med varje molekyl av den interdimensionella portalen som era själv i femte och tredje dimensionen har öppnat för att kommunicera med varandra. För Gaia är en planet med ”fri vilja” är det beslutet av ert själv i jordfarkosten i 3D som gör att ni tar emot detta energifält eller inte.

Svårigheten är om ert 3D uttryck inte kan uppfatta denna portalförbindelse, kommer ni inte att känna igen ”känslan” av den femte dimensionen som ert ”högre själv” sänder till er via portalen av er gemensamma förbindelse.

Var snälla och kom ihåg att denna energi är menad att gå genom er 3D jorfarkost och in i Gaias planetkropp. Ert SJÄLV i femte dimensionen kommer att fortsätta att sända er så mycket ljus från femte dimensionen som ni kan jorda in i Gaias kropp.

Det är avgörande att ni kommer ihåg att ni MÅSTE låta denna energi gå ”Inte Från Er – utan GENOM er”. Synapsförbindelserna i er tredimensionella jordfarkost klarar inte kontinuerlig interaktion med energifälten i femte dimensionen.

Om ni inte sänder denna energi till Gaias kärna kan ni allvarligt skada er känsliga 3D fordfarkost. Men då denna energi går genom er, kan ni dela den med andra via uppgiften som människor har kallat Kanalisering.

När ni ”kanaliserar”  är det avgörande att ALLTID komma ihåg:

”Energin går GENOM mig inte FRÅN mig”.

Om ni försöker använda denna energifrekvens innan ni fullt har jordat den in i planeten kan de ojordade höga frekvenserna skada det känsliga nerv/elektriska systemet hos jordfarkosten av lera som det uttrycket av ert Multidimensionella SJÄLV har på sig.

Vidare, om ert ego blir engagerat eller ni försöker använda denna energi för själviska ändamål kommer ert uttryck i femte dimensionen sluta använda ”Portalen” tills er jordade version återupptar ett medvetande av ”service till andra”.

Även när den som är jordad förblir i ett medvetande av service till andra, kan lerfarkosten som NI har på er, bli skadad av ljus som är för osykroniserat med tunneln/portalen genom vilken det går.

Ur perspektivet av er jordfarkost kommer ni bli extremt trötta och kanske till och med sjuka.  Det kan också uppstå nervskador om ni inte ”vilar” er och förblir uppkopplade med ER i de högre dimensionerna. Denna Ni i de högre dimensionerna är mycket som en ”dockmästare”, då ert 3D själv mycket är som en docka.

Men denna ”docka” är verkligen en mycket utvecklad människa som har följt de nödvändiga ljuset i sina val som låter er medvetet ha förbindelse med ert eget uttryck i femte dimensionen (eller bortom) av det Multidimensionella SJÄLVET.

Kom ihåg ert själv i femte dimensionen förblir den multidimensionella öppningen av er delade inre portal. Samtidigt förblir ert själv i tredje dimensionen öppningen i tredje/fjärde dimensionen av er delade inre portal.

Dessa två uttryck av ER resonerar med frekvensen av medvetande av delen av portalen som ni upprätthåller. Men vad som skett mer och mer är att det tredimensionella uttrycket av er låter mer och mer av denna höga frekvens av ljus att gå in i er jordfarkost.

Så länge ert fysiska uttryck inser att ni MÅSTE bibehålla ett högre medvetandetillstånd på en regelbunden basis annars kan det högre ljuset faktiskt skada er jordfarkost. Vi påminner er att inte bli oroliga, när det högre ljuset ”öppnar” meddelande från högre dimensioner som har varit vilande i er fysiska hjärna.

Ert själv i tredje dimensionen börjar att medvetet uppfatta dessa meddelanden för ert jordbundna medvetande har expanderat tillräckligt för att aktivera era högre hjärnvågor. Det är dessa högre hjärnvågsfrekvenser som låter er att ta emot meddelande från högre dimensioner utan att skada er fysiska hjärna.

Det är vid denna punkt som ert själv i femte dimensionen kan få igenom meddelande från högre och högre dimensioner av verkligheten. Samtidigt kan ert NI i tredje dimensionen jorda dessa meddelanden djupare in i Gaias planetkropp. Ni kan också medvetet uppfatta och dela dessa meddelande med andra.

När Ni i tredje dimensionen kan medvetet ta emot, vid 3Dportalsöppningen, dokumentera och dela meddelandena som ert 5D sänder från de högre dimensionerna, expanderar vårt inter-dimensionella mer djuptgående in i Gaias kärna, liksom in i verkligheter i högre och dimensioner.

Efter hand kommer detta Ni att totalt kunna släppa alla bindningar till tredimensionella ”holografiska tidslinjer” hos planeten Jorden och smälta samman medvetande hos ert själv i er personliga jordfarkost med medvetande hos SJÄLVET i femte dimensionen.

Vidare, när ni väl har smält samman ert personliga medvetande med planetmedvetandet, kommer ni vara fullt medvetna om portalen inom Jordens kärna. Det är då som ert bi-lokaliserade SJÄLV kan vara i konstant kommunikaton med ert själv i jordfarkosten.

När ni gick in i er jordfarkost gick ni in i tiden, liksom i myriaderna av möjliga, förmodade, alternativa och samtidiga inkarnationerna av Jorden. På detta sätt har ni tillgång till ER som ni förmodligen anser vara ert ”tidigare själv”.

För ert själv i tredje dimensionen, är dessa liv i förgången ”tid”. Men för ert själv i femte dimensionen resonerar ALLA dessa liv i NUET av den ENDE/ENDA. Därför kommer er konstanta förbindelse med ert Högre Själv hjälpa er mycket att expandera er perception av verkligheten långt vidare än en individ som lever bara en livstid.

Vi ber er nu att gå djupare in i era sedan länge glömda minnesvågor för att komma ihåg när ni gick in i denna jordfarkost som ni för tillfället har på er. När ni kommer ihåg när ni gick in i ”detta liv”, kan ni komma ihåg NI som ofta kallas ert ”Högre Själv”.

VEM

Förhoppningsvis är det NI som är VEM! Alla av era inter-dimensionella förmågor, och mer, blir mer vanliga i ökande takt. Det bästa av allt, fler och fler människor börjar följa sin inre längtan och dokumenterar vad de upplever. Det bästa av allt, ni delar dessa upplevelser med andra.

Varelser som har stigit upp bortom den tredje dimensionen återvänder ofta tillfälligt till den fysiska världen för att visa andra att en övergång till Ljuskropp är möjlig.

Kanske NI kommer att vara en av dessa varelser.

Kanske ni, redan är det!

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...