Sheldan Nidle, 23 december 2014

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

5 Eb, 10 Mol, 11 lk

23 december, 2014

Selamat Balik! Vi kommer denna dag med goda nyheter! Era välsignelser fortsätter att föra sig framåt. De som länge försenade distributionen av fonder har antingen arresterats eller är under hot av arrestering. Ett unikt distributionssystem har testats och funnits vara framgångsrikt. Innan slutet av detta Gregorianska år kommer många av er att få dessa välsignelser. Vi önskar tacka våra Jordiska bundsförvanter för att fullt och helt ha samarbetat med oss. Det är väsentligt att åtminstone bevis på något positivt ges. Den nuvarande tiden är lika bra som någon annan att göra så. Vi har under det gångna året upptäckt precis hur falska de vid makten verkligen är. I enlighet med detta faktum så sker en rad saker. Vi har instruerat våra jordiska bundsförvanter att implementera en serie av program för att frigöra era välsignelser från dessa skojare. En serie av viktiga möten mellan våra ambassadörer och dessa de facto regeringar har skapat en atmosfär i vilken våra allierade kan agera för att arrestera och ändra policyn för vissa större banker. Den nya policyn är i en process av att införas till och med när som vi säger detta till er. Vi förväntar oss helt och fullt storskaliga arresteringar och till med implementeringen av NESARA att följa inom kort.

Vi står vid en vägkorsning då detta Gregorianska år 2014 kommer till ett slut. De som utgör våra jordiska bundsförvanter förefaller till sist redo att dra nytta av deras nuvarande fördel över den mörka kabalen. Början av nästa Gregorianska år lovar att föra fram Ljusets krafter för att arrestera och avsätta de mörka från makten. Denna process tog lång tid. De mörka och deras undersåtar har styrt denna planets yt-samhälle under nästan 13 tusen år. Ni kommer börja bygga ett nytt globalt samhälle baserat på frihet och välstånd. Detta kommer att leda till globala avslöjande, vilket vi tycker skulle ha hänt för länge sedan. Våra handledare kan då landa och snabbt börja föra er mot att bygga ett samhälle som till sist är redo att acceptera detta ansvar som verkligen hedrar Gaia och de ekosystem som ni innebor. Ett sådant samhälle kan bli en välkommen övergång från de mörka rikena ni föddes i till de som är fullt medvetna. Det betyder också att ni kan fullborda en förlikning mellan er själva och rikena av Agarta.

Denna himmelska operation att återförbinda er till era förfäder och till fullt medvetande har tagit längre än vad som först förväntades. Vi har varit i er närvaro en masse i över 20 år av era år. Himlen gav oss mycket strikta förordningar att följa. Under de gångna åren har vi gradvis frisläppts från många av dessa förordningar och blivit sagda att följa en mer kringgående serie av handlingar. Vi har gjort detta, och alltid hållit i minnet vad som skulle utföras. Under tiden har Himlen fortsatt med dess gudomliga program för att ändra ert fysiska väsen. Denna process når snabbt en punkt där en mer direkt grad av inblandning krävs. Vi ändrar därför konstant direktiven som ges till våra olika medicinska övervakningsgrupper. För närvarande så både noterar och modifierar vi nattetid graderna av förändringar som Himlen uppnår genom dess kroppsväktare. Dessa ändringar gör er gradvis redo för er förordnade återgång till fullt medvetande. Vi kan rapportera till er att dessa olika ändringar har förändrat nästan 40 % av vad ni föddes med.

Dessa fysiska ändringar återspeglas i transformationerna av era känslomässiga och mentala kroppar. Er medicinska vetenskap har just bara börjat upptäcka hur er fysiska, mentala och känslo-kroppar i sanning är ihopkopplade. De börjar också förstå hur dessa förbindelser verkligen fungerar. Livet är i själva verket en mycket komplex process. Då ni för er mot full medvetande så förbinds de olika skikten av era tre huvudsakliga kroppar samman på ett än mer djupgående sätt än er medicinska vetenskap skulle kunna tänka sig! Vi ser hur dessa förbindelser startar upp och börjar att mer öppet ”tala” med varandra. Detta kan ses i den dramatiska ökningen av livliga drömmar och den plötsliga känslan hos många av er när vi observerar er. Denna operation visar oss att ni håller på att bli mer medvetna om att ni existerar i många verkligheter samtidigt. Detta är en del av era ökade nivåer av medvetande. Dessa fenomen kommer att tillta då detta medvetande ökar. Ni kommer inom kort att göras redo för vår ankomst och den kommande interaktionen med våra handledare.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med välsignelser, och ber er nådigt att ni kommer samman med oss på Juldagen för att be och tänka er den rättvisa världen som tar form inom era hjärtan och inom den fysiska värld som ni upptar. Var alltid redo att ge er högst kraftfulla själ till denna gudomliga sak. Ni är ett högst kraftfullt kollektiv som för närvarande formas av Himlen för livet i ett nytt rike. Använd denna stora revision för att registrera ert affirmerande av vad våra bundsförvanter nu gör. Den första storslagna delen av dessa förändringar kommer att registreras till Jul. Ge er energi åt vad som håller på att bli en mäktig kraft för det goda. Ljuset är hängivet åt att transformera de mörkas sätt, och tillåta er att komma samman för att storslaget ändra denna verklighet till en ny. Våra vänner och familjer, i Anden och i Rymden, har gjort mycket för att hjälpa våra bundsförvanter och bereda vägen för frihet och välstånd.

Det nya Ni kommer att bli en högst magnifik Varelse som har återfått stor kraft och, i Kärlek är redo att hjälpa Gaia och hennes många olika ekosystem. Ni görs redo för att kunna använda era färdigheter att transformera Gaia, och särskilt hennes yta, till det orörda rike, som ni först stötte på för ca 900,000 år sedan. Denna värld var ganska annorlunda från den värld som ni ser varje dag. Ni skall återställa hennes skogar, sjöar och floder. Ni skall också återställa hennes oceaner och luft till dess ursprungliga karaktär som ni träffade på för länge sedan. Vi är mycket stolta över vad ni skall bli. Vi har själva sett skönheten som är Agarta. Denna storslagna energi kommer att underbart återställas av er. Vi kommer att övervaka och hjälpa i dessa storslagna arbeten. Med dessa förändringar kommer hon att återgå till den skönhet hon en gång hade. Dessutom skall ni sprida ut er till de fyra vattenvärldarna och bygga en högst strålande ny stjärnnation.

Ni står därför på randen till en ny epok, vilken kommer att markera återgång till Ljuset. Himlen har sedan länge förutsagt denna tid. Det har varit vårt privilegium att assistera er med att göra denna övergång framgångsrik. De senaste 300 åren, särskilt i Väst, har sett en stor tillväxt i Spirit. Öst, trots det stora förtrycket från Väst, behöll inom sig elementen som kommer att bli gnistorna för denna nya epok. Då ni får lära er om de sanna ursprungen av era olika religiösa filosofier så kommer ni att upptäcka hur Kärlek och Ljus fortfarande skiner inom dem. Vi önskar innerligt att hjälpa er lära er många saker, som kan föra er alla samman. Det är i detta härliga kollektiv av fullt medvetande som ni kan upptäcka er Enhet med allt liv. Vår visdom kommer att kombineras med er för att skapa ett i sanning utsökt globalt samhälle. Det är detta samhälle som kommer att förena sig med alla de andra storslagna levande Varelserna och göra denna nya stjärnnation möjlig.

Idag har vi fortsatt våra veckoliga rapporter om vad som händer i denna värld. Snart kommer den Galaktiska Federationen och Agarterna att förena sig med er, och tillsammans formar ni en ny stjärnnation, med Himlens välsignelse. Det är genom denna stora skapelse som ni skall producera ert storslagna öde! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

You may also like...