Sheldan

 Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

13 Ik, 0 Tzec, 11 lk

 14 oktober, 2014

nidle071112

 

Dratzo! Vi kommer med mycket att berätta för er! Utdelningen av fonder fortsätter att gå framåt då processen förflyttar sig från en grupp till nästa. Medan detta äger rum så övervakar vi säkerhetsstyrkorna för att se till att inget fiffel äger rum då pengarna överförs från en plats till nästa. De som är involverade med arresteringarna och övergången till nytt regeringsskick fullbordar på samma sätt bevisspåren som skall användas för att isolera dessa skurkar från allmänheten. Denna procedur är nästan färdig att ge resultat. De mörka kan under tiden inte längre använda sina olika hemliga operationer för att starta ett nytt storkrig. De mörka inser precis hur svaga de håller på att bli. Trots det så gör de små irriterande ting för att sträcka ut processen för distribution av fonder med omvärdering av valutor, och förhindra en omstart av globala valutor. Vi önskar blanda oss i på en mycket större skala, men inblandningen som är inbyggt i det finansiella systemet fortsätter att sakta ned utdelningen av fonder. Dessa oförutsedda förseningar kommer snart att sättas åt sidan, så att det nya finansiella systemet kan färdigställas.
På andra fronter så rapporterar våra förbindelser att den Galaktiska Federationens läkarteam för nuvarande observerar er, och också hälsan av Gaias olika ekosystem. Det ökande undanträngandet av Gaias magnetiska fält är också ansvarigt för era individuella hälsofrågor. De lokaliserade fälten påverkar era nya chakra, och särskilt ert hjärta. Vi observerar fler och fler fall av antingen snabba hjärtslag eller oregelbundna. Er hjärna påverkas också. Våra läkargrupper rapporterar att vi går in i en tid med tilltagande huvudvärk och suddig syn. Er hjärna har det svårt med det, och också Gaias globala yta. Dessa problem leder också till oregelbundheter då det gäller ert blodtryck för många av er. Tänk på detta och ta bättre hand om er själva. Himlen säger till oss att dessa svårigheter kommer att öka då Gaia kommer närmare de stora händelserna som kraftigt kommer att ändra utseendet på hennes ytvärld. Det är därför en perfekt tid för er nuvarande verklighet att förskjutas till det gudomliga.

Medan allt detta händer så förbereder vi vår flotta för landningar. Tidvis förefaller det att vara långt borta. Men ögonblicket för dessa händelser närmar sig snabbt. Ert nuvarande finansiella system står på randen till total kollaps. Den amerikanska militären förlorar snabbt lusten för krig utan slut. Vi önskar därför att landa enbart när det är tryggt att göra så. Vår flotta var engagerad i ett “oändligt” krig under nästan 6 miljoner år. De senaste decennierna såg slutet på dessa konflikter och fred deklarerades formellt. Vi gläder oss åt detta och önskar att gå vidare mot ett formellt slut på stridslystnaden från dessa regeringar mot vår närvaro i ert luftrum. Det kommer att bli underbart att fritt kunna sväva över en stor stad och ta bilder och korrekt mäta området. Då får vi i sanning en komplett bild av er värld. Vi ämnar att ge dessa väsentliga bilder till era geologiska vetenskapsmän och att kunna jämföra och utbyta information angående detta och annan relaterad data. Gaia behöver älskas och tas om hand om av er. Det finns så mycket för er att lära er om denna värld, och i själva verket hela solsystemet.

Ni görs reda av Himlen att bli de primära förvaltarna av detta solsystem. Snart kommer ni att kunna resa med våra skepp över hela detta ytterst vackra planetsystem. När de fyra vattenplaneterna igen är i funktion så kommer ni att igen se precis hur unikt ert hem i själva verket är. Solen är en perfekt spirituell närvaro och en sann vårdare av detta planetsystem. Hennes kärlek visar sig i hur hon kärleksfullt håller var och en av hennes döttrar vid liv med energi som ges fritt. Merkurius är en transponder för dessa energier och guidar dem gladeligen till hennes mer avlägsna systervärldar. Venus kommer att pånyttföddas och hennes enorma oceaner och hav kommer att återuppstå. Hon är pionjären för vattenvärldarna. En storslagen förlorad civilisation kommer återuppstå och förena sig med er för att befolka dessa många världar. Detta samhälle inspirerade det gamla Egypten och befolkade de urgamla samhällena i Mesoamerika. Deras berättelser kommer snart att bli kända för er. Vi kommer att lägga till till vad de säger er! Historian om urgamla Mu kommer också att bli känd.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med ett högst brinnande meddelande. Nu är tiden för början på att en ny verklighet uppstår. Det kommer att manifestera och ge er fler anledningar till glädje. Ta denna energi och använd den för att delta i bildandet av ett nytt politiskt, statligt och finansiellt system. Lägg er spirituella glädje i denna process. Kom ihåg vilka ni i sanning är. Var redo att infria era sanna inre önskningar och bilda ett rike fullt med himmelska och underbara önskningar. Stöd var och en och sök sanningen om vad som händer. Använd detta för att finna er speciella del i denna högst underbara akt. Vi kommer för att instruera er angående vissa sanningar som kan vidareföra denna mycket nödvändiga spirituella utbildning. Ni är Gaias hjärta. Så ta er själva djupt in i denna innerliga verklighet och uppleva den till dess fullaste utsträckning! Tillsammans är vi Ett, och beslutsamma att återställa detta rike till dess forna och högsta spirituella verklighet.

Då ni börjar känna hur de underbara energierna från Himlen välsignar er så använd det högre medvetandet och vibrationerna som det ger för att visualisera en bättre och bättre värld. Våra skyddsänglar ökar dagligen de levande fälten som omger er. Dessa fält gör er mer och mer medvetna om de välsignelser ni får från Himlen, och från oss. Färger som finns i er miljö blir mer och mer levande, och kan inspirera er. Älska naturen och välsigna henne och hennes levande varelser. Elementalerna följer er varje dag i ert luftrum och i era omgivningar. Var alltid tacksamma för helandet det ger er och välsignelserna från god hälsa, som de sänder till er. Se denna värld som en Enhet som nu kommer fram ur mörkret och manifesterar in i ett sant storslaget Ljus!

Vi är här, Mina Kära, för att hjälpa er i denna process. Vi kommer gladeligen för att bli medlet genom vilket ni kan blir mer och mer medvetna om vilka ni verkligen är. Ni är en sann himmelsk makt. Ni har den gudomliga viljan att kollektivt transformera denna verklighet. Vad ni saknar är ett gudomligt fokus. Begränsat medvetande ändrade er primära tro på er spirituella färdigheter. Ni är i en process för att återfå detta och söker idogt för medlen att återföra det till dess tidigare potential. Vi välsignar er för detta och skickar er dagligen energier för att föra er närmare till dessa gudomliga mål. Ni är alla magnifika Varelser av Ljus som kommer närmare ögonblicket när ni igen kan fullt infria denna stora spirituella potential. Välsignade är ni, mina Kära; ett sådant heligt ögonblick närmar sig! Denna värld transformeras och börjar igen bli ett instrument för gudomlig förändring!

Idag fortsatte vi våra meddelanden. Stora ting färdigställs absolut för att ändra på denna värld. Många krafter för det goda vinner en lång kamp och mörkrets makt dalar stadigt. Tiden för avslöjanden kommer allt närmare. Välstånd är också redo att manifestera! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...