Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 22 mars

nidle071112

5 Manik, 0 Mac, 12 Manik

Dratzo! Processen för att förändra denna verklighet fortsätter. Detta är mestadels en ojämn ansträngning. Å ena sidan har vi de Uppstigna Mästarna, ett stort antal hemliga samfund och deras nära allierade, individer som är uppriktigt hängivna till ett snabbt och vettigt slut på makten och rikedomarna av de mörkas många undersåtar. Dessa oligarker var inriktade på ett massivt avbefolkningsprogram, som nyligen har börjat få en viss inverkan på världens många underutvecklade och fattigare länder. Denna uppsättning av dödliga projekt håller bara nu på att stoppas i viss mån av en serie visselblåsare. Dessa projekt är en del av andra aktiviteter som förgiftar världens luft, hav och mark med dödliga patogener och ett ökat spridande av strålning och dess ondskefulla sidoeffekter på mänskligheten. Vi övervakar noga dessa ting och dämpar dess usla effekter till en lägre intensitetsnivå. Vi kan frigöra Gaia från dessa ting bara efter att världens regeringar tillåter vår synliga närvaro under en bred tidsperiod. Här framstår vikten av NESARA som ganska så uppenbar. Vi ser framemot hur nya regeringsskick blir en manifesterad verklighet.

Den pågående manifesteringen av olika fonder är ett fortsatt tecken på det alltmer överförsiktiga uppförandet av de som har fått förtroende för trygg överföring av stora summor över internationella gränser. Återigen uppmuntrar vi dessa grupper att låta oss medverka i en mycket större del av dessa högst väsentliga uppsättningar av mycket känsliga operationer. Vi äger teknologier som är helt kapabla att lösa en stor del av de svårigheter som nu stöts på i denna komplexa procedur. Trots dessa svårigheter så når de som överför fonderna en punkt då dessa fonder i själva verket tryggt kan bli distribuerade. När som dessa ögonblick infaller så är det vår intention att se det slutliga slutet av makt och prestige för dessa depraverade oligarker. Det är dags att göra om denna verklighet och låta var och en av er sola er i både ett slut på skuldslaveri och de mörkas omoraliska sätt. Dessa mål är också en del av ett mycket större program som lades fram för många år sedan genom ett avtal mellan Ljusets krafter och de som leder ansträngningarna att ge er den sedan länge utlovade nya verkligheten. Vi förväntar oss att detta till slut skall ske mycket snabbt. Det är en gärning vars tid är kommen!

Det nya finansiella systemet är som ni vet en kombination av strikta nya bankregleringar (Basil III och IV) och enorma depåer av guld, silver och ädla juveler som sedan länge har hemlighållits av de urgamla familjerna, upplysta kungligheter och det gudomliga arbetet av Saint Germain och Quan Yin. Detta enorma välstånd är ämnat för de som kommer att förhöja sig med rikedomar och skapa humanitära projekt, vilka låter alla återfå utmärkt hälsa, få lära sig om deras kontinuerligt förändrande kroppar och föra fram nya och hemlighållna uppfinningar för att hjälpa mänskligheten. Detta är för att tillåta Gaia och hennes många ekosystem att florera. Dessa projekt är också till för att hjälpa på införandet av nya regeringsskick och göra det möjligt att upphöra med det sedan decennier pågående mörkandet av UFOs. Dessa utvecklingar kommer dessutom att informera mänskligheten om dess ursprung och hjälpa med att ytterligare sprida nåd, barmhärtighet och det goda arbetet från de Uppstigna Mästarna och deras beskyddare, Agarterna. Dessa projekt kommer att distribuera hälsosam mat och vatten. Mänskligheten lider sorgligt nog brist på näring och rent vatten som den globalt behöver för att göra sig självt redo för fullt medvetande.

Vi gör vad vi kan för att sprida de Uppstigna Mästarnas och våra kusiner Agarternas goda arbete. Vi inser hur ingrodda de flesta av er är i sätten ni fick för årtusenden sedan av Anunnaki. Vi förbereder därför vår egen uppsättning av handledare som kommer att landa bland er när vi kommer för att förklara hur det från början hände under Atlantis sista dagar. Himlen har utfärdat ett antal speciella dispensioner, vilka är den sanna grunden för vad som nu händer med var och en av er. Denna himmelskt sända tillväxt i medvetande väcker upp er och låter fler och fler av er acceptera undren av en mycket ny och mer medveten verklighet. Många utvecklingar och händelser lösgör snabbt de mörka oligarkerna grepp som styrde denna värld med hjälp av Anunnaki under många tusen år. Denna tid kommer för närvarande till ett slut. Var och en av er kommer att slutföra er tid i mörkret och få lära er om den stora potentialen inom er. Detta stora mirakel kommer att sätta en magnifik scen för er återgång till att vara galaktiska människor (fysiska änglar).

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld går nu in i en slutlig period av förändring. De som har styrt ert globala samhälle tvingas att ge upp sin makt och prestige, som det en gång trodde var oantastlig. Denna maktförlust är bara början för dem. Många samhällen, såsom Island, som har förnekat deras styre, ses för närvarande som hjältar. Många mindre nationer följer detta exempel och visar alla precis hur långt detta fall från nåd har kommit. Många andra händelser visar också på att kabalens gamla sätt snabbt tynar bort. Vi Mästare är stolta över dessa stater och deras utmaning av dessa många oligarkers makt. Denna process växer i styrka då de mörka till fullo börjar inse att deras undergång är här. Detta är bara den första delen i revolutionen av medvetande. En ny tid för var och en av er gryr. Denna verklighet utlovar ett slut på det onödiga följande av mystiska regler och ett stort frigörande av hur var och en av er ser på dessa tider.

Ni går in i en revolution av medvetande och en förenad koalition av frihet och uppnåendet av era drömmar. Dessa möjligheter har sedan länge tänkts ut av er, men trots det så tappade ni greppet på dessa möjligheter på något sätt. Himlen använde sitt enorma inflytande för att se till att denna högst behövliga verklighet skulle bli er framtid. Ett fortsatt tryck utfördes därför på de mörka oligarkerna för att säkra er framgång i dessa frågor. Agarterna hjälpte oss genom att ytterligare förstärka dessa handlingar. Er tid att skina är därför nu här. De mörka kan inte längre fortsätta att försena det oundvikliga. Pengarna är på plats och det nya banksystemet är operativt. De gamla sätten är nu fullt exponerade. De kommer inom kort att bli oanvändbara saker, som kommer att överflöda historiens skräpkorg. Ni kan vara säkra på att er tid nu är här och en mängd regeringar står redo att manifestera inför er.

Dessa underbetonade faktum representerar den nya vågen som börjar övervinna planerarna för de tidigare oligarkerna. Deras ord kommer inte längre att bli lag för denna grupp av globala samhällen. Istället kommer deras ord att bevisa deras skuld och förpassa dem till en lång isolering från er. Den mörka arrogansen kommer att upphöra och en ny era av frihet kommer att påbörjas. Detta kommer till slut att leda till ny kunskap och mötandet med de många grenarna av vår mänskliga familj. Ni har under en lång tid inte kunnat förstå hur ni blev så separerade från er familj och ni kommer att få lära er om en enorm och komplex historia av ert ursprung. Detta arv, när det är känt, kommer att bli mycket värdefullt för er. Vi Mästare vill också förklara detta i detalj för er. Det är svårt att ha minnesförlust, vilket förhindrar er att fullt förstå vilka ni verkligen är. Detta kommer ni att återfå tillsammans med er sedan länge bortglömda potential. Halleluja! Halleluja!

Idag har vi tillbringat en hel del tid med att göra er medvetna om vad som händer runt om på denna glob. Många underbara händelser kommer nu att inträffa för att driva er in i denna nya verklighet. Var därför redo att acceptera det och inse hur komplex er resa till denna högst magnifika punkt i er historia har varit. Ett stort antal fantastiska ögonblick står nu redo att visa sig inför er! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...