Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 20 mars

kanalsol

Den Arkturiska Gruppen, 20 mars 2016
via Marilyn Raffaele

Kära ni, välkommen till en tid då saker och ting verkar detsamma i stora delar av världen, men inte för er som håller på att vakna upp.

Många av er börjar få nya och ovanliga upplevelser samt djupare insikter, som de andra är omedvetna om. Fortsätt med det, för evolutionen går mot en ny Jord och ett nytt medvetandetillstånd för dem som väljer det.

Vi vill tala om pengar, ett ämne som verkar orsaka mycket kaos och många problem för världen. Det mänskliga trossystemet för pengar är uppbyggt kring dualitet – medvetandet om pengar som något ”bra” som måste uppnås, eller något ”ont” som måste avvisas. Båda är falska då de är baserade på en allmän okunnighet om sanningen, ofta tillsammans med mångas önskan om makt. Pengar är ett bytesmedel i sig och har inte någon annan kraft än den kraft ni ger det.

Varje själ försöker hitta och komma ihåg sig själv, att vila i friden och glädjen och kärleken, av att än en gång få uppleva vem och vad den egentligen är. När en individ inkarnerar i tredje-dimensionell energi, kommer han med en plan för vilka erfarenheter som är nödvändiga för hans evolutionära process. Väl inne i de tätare energierna av den tredje dimensionen glömmer han detta, men behåller den djupa längtan efter fullständighet. Utan att förstå, att det han känner är andligt, börjar han söka utvändigt efter det han tror kommer ge honom lycka, efter hans uppnådda medvetandetillstånd.

Sökande och kämpande för vad som uppfattas som bra (ofta pengar) i det yttre, oavsett kostnaden för andra, är det sätt som en stor del av världen fortfarande fungerar på. Det är källan till allt kriminellt beteende, maktkamper, oärlighet, religiositet och så vidare. Varje individ försöker uppleva sin medfödda helhet, men är ännu inte medveten om att det ligger inombords, de snurrar åt alla håll i det yttre, tills i någon livstid vid någon tidpunkt, de ger upp och börjar leta inombords mot var det finns.

Pengar, liksom alla former av överflöd, är sinnets tolkning av den ständigt närvarande fullständigheten och helheten inom varje individ. Sinnet kan bara tolka och manifestera utvändigt, enligt var och ens uppnådda medvetandetillstånd och personliga trossystem. Om den Gudomliga helheten inte redan var förkroppsligad inombords, kunde den aldrig framträda utvändigt, eftersom det yttre är det inre.

Överflöd är en oändlig och alltid närvarande Gudomlig lag, men den universella tron på dualitet och separation har resulterat i en värld av brist och begränsning. I dualitet kommer det alltid att finnas motsatspar (överflöd och brist) och med separation kommer det alltid att finnas några som har, och de som inte har. Dessa föreställningar förstärks ständigt av det samstämmiga medvetandet.

Lagen om Överflöd är lätt att observera i naturen – löven på träden, grässtråna, blommorna på fälten och fåglarna i luften. När naturen tillåts, följer den alltid en Lag om Gudomligt Överflöd. Tiden har kommit för att utveckla mänskligheten, till att påbörja processen att gå bortom föråldrade föreställningar av brist och dess många former, för i verkligheten finns det inget sådant som brist.

Brist, särskilt i form av pengar, är en mycket svår övertygelse att gå bortom. Detta och relationslärdomar representerar de två svåraste hindren för det mänskliga medvetandet. Övertygelser av brist och begränsning har utvecklats till den grad att de blivit mänskliga lagar, eftersom de flesta levde alla sina tidigare liv helt insnärjda i tredje-dimensionell energi.

Cellulära minnet – tills det rensats – bär fortfarande energier associerade med upplevelser av fattigdom och svält från några av dessa livstider. Men mänskliga lagar – lika verkliga som de kan tyckas vara – är bara övertygelser som aldrig kan ersätta Gudomliga Lagen.

Tacksamhet är en kraftfull nyckel för att låsa upp överflöd, eftersom det är bekräftelsen av att ”jag har”. Börja med det som är bekant och ge tacksamhet till det Gudomliga inom er för allt, oavsett hur vardagligt eller till synes oviktigt det kan verka. Börja erkänna överflöd överallt omkring er, även för något så enkelt som att ni ser en fin kostym som någon bär eller ett vackert hem ni beundrar.

Börja be en bordsbön före måltider om ni inte redan gör det, det ger ett erkännande och tacksamhet till er Gudomliga helhet som manifesterar sig utvändigt som mat. Låt den enkla måltidsbönen gå bortom det memorerade och rutinmässiga tackandet av något fjärran begrepp av en Gud som plockar och väljer vem som ska välsignas – den Gud människan har skapat till sin egen avbild och likhet.

När ni uttrycker tacksamhet till någon annan för något, erkänner och ärar ni automatiskt Jaget, när ni inser att detta inte har kommit från de andra utan genom dem. Det finns inga ”andra” och inom förverkligandet av EN, rör sig allt helt enkelt från den ena fickan till den andra. Det är därför det är så väldigt viktigt att sluta leta utvändigt efter något – ert goda, lycka eller uppfyllelse. Ett utvecklat medvetandetillstånd vet att allt gott flödar inifrån, men verkar komma från andra.

När ni börjar acceptera sanningen om vem och vad ni är, hedrar och älskar er själv som Gudomliga Varelser, kommer ni att märka att ni automatiskt känner tacksamhet för allt. Detta händer eftersom ni nu kan erkänna varje fysisk, emotionell, mental eller andlig upplevelse (den trevliga liksom den inte så trevlig), vara en lärare.

Överflöd visar sig i oändliga former och variationer, efter behovet för stunden. Pengar är bara en form av överflöd. När ni öppnar en räkning eller tittar i plånboken och konstaterar; ”Jag har inte” kan ni vara säker på att det är precis vad ni skapar, för ni är skapare. Även om ni bara har ett ynkligt mynt av den lägsta valören, titta på det utan dömande och bekräfta; ”Jag har”.

Som med varje aspekt av andlig utveckling, är intellektuell kunskap om en sanning bara det första steget. Ni kan inte sitta i det absoluta och vänta på att en påse pengar ska falla från himlen (även om detta skulle kunna hända ifall ni hade medvetande för det). Vet sanningen och vidta sedan de mänskliga fotsteg ni vägleds att ta, vare sig det är arbete eller hjälp av något slag. Låt era handlingar vara det som är i resonans med er, och inte vad andra säger att ni ska göra, eftersom deras vägledning – hur välmenande den än må vara – är representativ för deras medvetandetillstånd och inte ert.

Håll er öppen och guidad med avseende på alla arbetstillfällen, inte bara det ”perfekta jobbet”. Att ta ett jobb som ni anser vara under er, och utföra det efter bästa förmåga, sänder ett budskap om avsikt till Universum,att ni menar allvar med att uppleva mer överflöd och är redo att ta emot. Ofta kommer ett annat mer lämpligt arbete snart att visa sig. Allt arbete är service och vilket jobb ni än har kan vara Ljusarbete, när det görs i en energi av Kärlek.

Starta flödet av ”jag har” genom att ge, på alla nivåer – fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. Det kan vara så enkelt som att ta tid att hitta begagnade kläder och objekt att donera. Släpp helt övertygelsen att när ni ger, innebär detta automatiskt mindre för er. Ni har gått förbi det medvetandetillståndet och förstår nu att allt flyter genom er, från en oändlig brunn av överflöd och inte från en begränsad personlig gömma.

Använd varje givande som en möjlighet att förverkliga ”jag har” eftersom ”jag är”. Låt energin i er Gudomliga helhet flöda där ni vägleds att låta det flöda, med insikten att ni inte förväntas lyfta hela världen, för det finns fortfarande många som behöver den gamla. Tänk på att alltid lyssna noga på er intuition för det händer ibland att en entusiastisk elev ovetande blir en möjliggörare.

Brist måste förstås för vad det är – en övertygelse baserad på dualitet och separation och har ingen lag som stödjer det – en illusion. Den rädsla och panik som uppstår från att inte ha tillräckligt är vad som driver brott och vidmakthåller känslan av separation. Vi förstår er kamp. Vårt budskap idag är att ni nu är redo att börja se och uppleva pengar som energi, och inte materia även om det visar sig så.

Ta lite materia-pengar och känn på de, håll de, och inse att de är ett materia-koncept som representerar fullständigheten av det Gudomliga Medvetandet som ni verkligen är.

Gudomliga Medvetandet är Självgående och Självbevarande och förkroppsligar allt som är och håller det på plats för evigt genom Gudomliga Lagen. Det kan aldrig vara mer eller mindre och inte heller kan det förändras eller vara frånvarande, för det är allt som finns och måste därför vara det ämne som ni bildades av.

”Jag är det ämne av vilket pengar bildas.”

Vi är den Arkturiska Gruppen

http://sananda.website/the-arcturian-group-via-marilyn-raffaele-march-20-2016/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...