Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 4:e oktober

nidle071112

5 Manik, 10 Tzotz, 13 Caban

Dratzo! De som känner till historien om denna gamla republik, gläds över att denna nya version är så säkert involverad i NESARA. Tillbaka i tiden, efter det amerikanska inbördeskriget, fick kongressen en reformationsakt från Washington DC. Denna lagstiftning blev täckningen för hantlangarnas senaste bedrägeri: Aktiebolaget USA. Detta företags lögn, tilläts styra Amerika och uppmuntra en form av oärlighet, som var ett stort hån mot denna nations modiga befolkning. Detta avskyvärda bedrägeri, ledde till ett uppsving av stölder, och avskyvärda organisationer som Federal Reserve och IRS. Det ledde, också, till en mörk hierarki som aldrig varit tanken, när Amerika föddes. Denna nation blev föregångare för ondskan, som hela tiden ökade från 1920-talet, och fram till slutet av andra världskriget, och början av 2000-talet. Starten på detta århundrade har en en gång visat fräckheten hos denna illegala styrning, genom den chockerande 911-händelsen, och den plötsliga stegringen med påföljande krig. USA hade blivit handledare för en klick aristokrater, som var helt inställda på att styra och decimera denna värld. Det är bara en modig samling av Ljuset, som har arbetat flitigt för att stoppa dem!

Denna magnifika samling, åstadkom till slut ett visst förstånd. Det gjorde även att en särskild koalition av militära och civila, kunde återupprätta NESARA och fälla det stora monstret, som Aktiebolaget USA hade blivit. Det är denna tillväxt, med en bred uppslutning av internationella samarbetspartners, som gav den amerikanska gruppen möjlighet, att snabbt gå vidare med sina strategier, för att ersätta denna avskyvärda regim. Denna process hade sitt ursprung i NESARA, men blev lag först i början av 2000-talet. Operation blev dessvärre lagd åt sidan, på grund av de ändlösa Mellanösternkrigen, som pågick mellan 2003 och 2011. I mitten av 2010-talet, återupptogs denna operation, som leder till att kontrollen av NESARA, kan införas på ett säkert sätt. Uppkomsten av denna nya institution, kommer att bli en del av en global rörelse, för att etablera nya finansiella och statliga institutioner, uppmuntra globalt välstånd och avsluta statlig korruption. Denna process kommer nu systematiskt att införas, vilket gör att världens befolkning kan andas ut. Och ytterligare fördelar kommer.

Denna tilltagande verklighet handlar absolut om fred, frihet och välstånd. Amerika kommer inte längre att behöva oroa sig, för plågan av inkomstskatten. Amerikanerna kommer också att belönas med ett jubileum, som gör att ett antal olagliga lån till bostäder, bilar och liknande, kommer att avskrivas. Amerika kommer därför att bli skuldfritt, med allt vad det innebär. Det kommer att bli en tid då amerikanerna kan börja vara stolta över sin regering igen, och de kommer att få veta alla otroliga saker, som denna förändring i världen kommer att ge. Alla utländska baser kommer att stängas, för att Amerika äntligen ska kunna njuta av en fred, som deras förfäder långt tillbaka hade. Det blir en tid när högsta kvalitet av allt återvänder. De rättigheter som konstitutionen innebär, ska bli helt återställda, och många människor ska befrias från fängelser, för brott som inte längre behöver avtjänas. Detta kommer att bli en lycklig tid för Amerika. De långa ”småkrigen” kommer att upphöra. Det blir en tid då regeringen lyssnar på folket och allt kommer att fungera bra. Det blir en tid av frihet och välstånd!

Det blir inte bara en stor era av fred, frihet och välstånd på horisonten, utan det kommer också, framöver, att komma en tid då avslöjanden kommer att ske. Vi har arbetat länge med våra allierade, för att skapa tillfällen med många officiella tillkännagivanden, då vi kan presentera oss för er. Sedan slutet av andra världskriget, har en konspiration av de mörka hantlangarna, försökt förneka att vi existerar. Detta nonsens var allmänt utbrett i media och i filmerna från tiden. Vi framställdes som mörka, med en agenda för invasion och världsherravälde. Detta är långt ifrån sanningen. Som en del av vår himmelska mission, har vi åtagit oss ta initiativ för att underlätta för Ljuset i er värld. Våra galaktiska initiativ, härrör från det särskilda uppdraget, som gavs till oss för mer än två decennier sedan, av Himlens dekret. Var och en av er återvänder till fullt medvetande. Detta leder till ännu ett avslöjande, som länge förnekades av era regeringar: Agarta! Vår ankomst är inte bara till för att göra er redo för ert öde, utan också för att presentera er för era kusiner, Agarterna. Ni närmar er en fantastisk framtid!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje, med vetskapen om att den nya styrningen är menad att vara lagen i landet. Detta genomförande av NESARA, är bara början på ett antal förändringar, som kommer att förändra det sätt som Amerika nu uppfattas i världen. Vid tidpunkten för den amerikanska självständigheten, stödde och hjälpte vi Mästare, denna unga nation att födas. Amerika var tänkt att fungera som den prototyp denna världen behöver. Det skulle vara en nation som skulle fungera som föregångare för Europa. Denna uppfattning avslutades, genom den olyckliga politik som amerikanska regimer förde i slutet av USA´s mycket tragiska inbördeskrig. De mörka herrarnas pengar och position, tog över USA´s ädla syfte och fick det helt ur spår. Nu, tack vare era lysande visioner och era fokus fyllda med nåd, kommer denna stora nation att återfödas. Ära till alla berörda!

De händelser som följer, kommer att visas på grund av den magnifika kraften, från era kollektiva energier, och de mirakel som åstadkoms av himlen. Med tacksamma hjärtan, tackar vi för de fantastiska saker som uppnåtts, genom er och himlen. Den här gången kommer det att bli känt genom de stora saker, ni kollektivt utfört. Vi är också tacksamma för det himmelska dekretet som tillät oss, och de andliga familjerna att vara till hjälp. När allt är klart, kommer ni alla att uppnå era djupaste drömmar, och detta rike kommer äntligen att släppa de mörka bojorna, som alltför länge funnits. Denna nya ålder av frihet och välstånd, beror delvis på ert underbara arbete. Vi lovordar er alla, för ert ständiga arbete och aldrig sinande hopp. Var vänliga, ge ert stöd och goda vilja till Gaia, och hennes olika Ekosystem. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Alla dessa härligheter kommer att bli era. Förlora inte hoppet. Se vad som utspelas, från en stor gåva skänkt av himlen. För tusentals år sedan, reflekterades ett stort ljus, runt världen. Sedan dess har det genljudit, gång på gång. Det kan nu realiseras och – voilà – denna nya tid av underverk föds. Ni har nu en underbar möjlighet att få se det igen. Nu kan vi Mästare också berätta er sanna historia. Ta in detta och lägg märke till prakten. Sedan länge gömda uppfinningar och kunskap kommer att presenteras. Ni avslutar nu de långa åren med frustration i livet, era Kärlekar och er Verklighet. Låt detta nya energiutbyte blir ett med er, och bara gläds åt det. Detta udda, mörka rike försvinner. Himlen och en stor skara Änglar och väktare står för förändringen. Känn Kärlek!

Idag, fortsatte vi våra veckorapporter! Omkring oss sker stordåd av Ljus, som omvandlar detta mörka rike till ett av Ljus. Detta är den tid då de gamla härliga profetiorna föds, för att göra er beredda för dessa tider med er Galaktiska mänsklighet! Vet, Mina Kära, att ett otaligt utbud och ett aldrig sinande välstånd från Himlen, verkligen är ert! Så är det!
Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska f
ör Var En och Var i Glädje!)

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...