Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 7 juni

9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Vad ni har väntat på börjar nu ta form. Orders har gets att frisläppa en stor del av humanitära- och välståndsfonderna. Nya tidtabeller för att frigöra denna verklighet från kabalen och dess myriader av kumpaner finns nu på plats. Mörkret inser nu att deras tid är slut och att arresteringar på flera nivåer antingen har startat eller redan på plats. Omarbetade avtal införs då ett nytt system för att transferera fonder sätts i spel. Det amerikanska valet är förväntat att bli försenat när en ny NESARA regering formellt uttalas. När dessa utvecklingar har manifesterat så kan ett antal uttalande ske till allmänheten. Dessa frågor börjar nu dyka upp överallt på internetet då de huvudsakliga informationsbärarna en efter en blir medvetna om vad som nu sker. Dessa rapporter distribueras för att ge er förvarning om vad som nu jäser eller syns på horisonten. Tiden är snar då den långa perioden av kabalens globala inflytande upphör. Denna process tog längre tid än vi först förväntade oss, men vad vi förväntade oss börjar för närvarande falla på plats!

Finansieringen följde en mycket strikt väg som var speciellt skött av våra olika Jordiska allierade. Det som nu gäller är således att titta efter publika arresteringar av större kabalfigurer. Denna plötsliga rush av arresteringar är ett resultat av hur kabalen har förlängt denna process så länge som möjligt. De mörka var mycket rädda för våra interneringsläger. Vi har helt enkelt tagit några av deras egna interneringsläger och modifierat dem för att passa våra specifikationer. Dessa arresteringscentra kommer hålla dem i förvar tills att våra handledare anländer. Vid den tiden kommer de att förflyttas till en plats mer i linje med vad som är önskvärt för att förbereda dem för deras alterering till fullt medvetna Varelser av Ljuset. Denna tid i begränsat medvetande är i själva verket ett spel som ursprungligen övervakades av Anunnaki. Vårt mål är att ändra denna verklighet med råd från Himlen och, vid rätt gudomliga tid, föra er alla till fullt medvetande. Då kommer ert nuvarande ”spel” ha kommit till ända och byts ut mot en ny och fullt medveten verklighet. En ny uppsättning av medvetandemål blir normen.

Dessa förändringar i ert psyke är kritiska för hela slutresultatet. Då ni växer uppåt i medvetande blir ni återigen medvetna om hur dessa nivåer som är er verklighet konstruerades. Himlen arrangerade hur en mer medvetande fylld verklighet skulle sänkas ned då Atlanterna och deras gelikar lämnade ytan av ert klot. Den resulterande konstruktionen kunde inte användas för Anunnakis ändamål. Den lämnades av Himlen för att bli den slutliga basen för vad ni nu genomgår. Vi är inte som Anunnaki utan har nycklarna för att storslaget ändra denna verklighet under era tre dagar i Ljuskristallkamrarna. Vad vi ser är att då ni tar emot varje nytt skick av medvetande så orsakar det en motsvarande justering av densiteten av denna verklighet. Då denna verklighet blir lättare så ändrar Himlen sakta hur allt detta är relaterat till återföreningen av Gaias yta och inre verkligheter. Först när vi anländer och handledarna presenteras för er kommer vi att påbörja vår speciella omläggning av denna verklighet. Som ni förstår så kommer det bästa senare!

Detta projekt har tagit lång tid för att starta upp. Kom ihåg att vi bara har varit på detta uppdrag sedan 1990-talet. Er sol kris började under tidigt 1970-tal. Himlen väntade såldes under 20 år innan vår enorma flotta skickades vid början av 1990-talet. Detta gap var på grund av de två årtiondena av tidiga förändringar som infördes av Himlen trots klagande från era Anunnaki överherrar. När vi ankom så fanns ett visst tillstånd av fullbordat faktum. Himlen gjorde helt klart att vi var här på ett speciellt uppdrag, och därför skulle inte balansen kraftigt påverkas. Det första årtiondet utmärktes av freden med Ankara Alliansen som infördes vid mitten av 1990-talet. Vår inledande uppgift var att bli allierade med de olika formerna av Ljus som späckade ytvärlden på Gaia. Dessutom behövde vi ett flertal gånger under de kommande decennierna ändra på hur och när vårt uppdrag i själva verket skulle utvecklas. I vilket fall som helst så är uppdraget fullt engagerat och hjälper de olika målen för Ljusets krafter i världen! Tiden har kommit för en stor global revolution i medvetande!

Namaste! Vi är era uppstigna Mästare! Våra olika hemliga samfund avslutar nu det inledande skedet som kommer att leda till ett antal nyckel-arresteringar och avsättandet av det de facto Amerikanska regeringsskicket som först bildades illegalt 1871. Slutet på detta tyranni är föregångaren till uppståndelsen av en NESARA designad republik. Detta regeringsskick, mina vänner, är kraften som lagligt gör det möjligt att återinföra den sanna konstitutionen och en välbehövlig återgång till ”allmän lag” (Common Law). Innan inbördeskriget guidades Amerika av sin historia och visa förmaningar från Washington, Jefferson och Madison. Utträdet av de sydliga staterna, och ångesten och kampen som inbördeskriget utgjorde, ändrade subtilt på detta. Nationen lämnades öppet till en falsk rörelse som leddes av en grupp skurkar som låtsades vara patrioter, och vilka införde ett orättvist system av regenerering, vilket till sist ledde till omorganisationsakten för D.C. i 1871. Denna skändlighet var början på en serie av händelser som satte stopp för konstitutionellt styre i USA.

Vi mästare var bestörta över vad den mörka kabalen hade uppnått. Det var mörka dagar då målen vi hade satt upp 1776 började att helt ignoreras. Det skulle ta ytterligare 90 år innan någon i presidentposten använde sitt inflytande för att återställa något som kunde liknas med konstitutionell lag. Mordet av honom gjorde det klart att tiden inte hade kommit för att ha medlen för att eliminera de mörka och deras väv av korruption i det amerikanska regeringsskicket. Till slut blev NESARA lag och nu är ögonblicket för att det skall drivas igenom. Vi tackar er, såsom tidigare, för era underbara energier som storartat hjälper denna nobla sak. Sedan mitten av 1990-talet har våra välståndsfonder varit bundna till den formella deklarationen av denna nya NESARA republik. Vår intention är att se till att dessa fonder leder till ett stort renande av den nya amerikanska republiken och till samma sak över hela denna glob. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Ett nytt uppåt stigande medvetande är på gång inom er. Det är ögonblicket för att börja renandet av lögnerna och falskheterna som de mörka länge har använt för att manipulera er. Denna process kommer nå en än högre nivå då flottan till slut landar och ni får lära er om Agarta och dess historia. Dessa avslöjanden kommer ändra på hur ni ser ert ursprung när ni i detalj får reda på hur Gaia föddes, och varför var och en av oss gradvis kom som kolonister för att vara de utvalda väktarna av mark och jord på detta högst heliga klot. Vår långa relation med Gaias valar och delfiner kommer att förtäljas först utav oss och sedan utav era handledare. Mycket kommer att snabbas på när dessa nya regeringsskick väl är på plats. Många av er har fortfarande ingen aning om hur dessa få händelser storslaget kommer att skifta er uppfattning om denna verklighet. Vi ser framemot att fritt vara med er och tillsammans skapa ett vackert och skönt nytt rike.

Idag fortsatte vi våra rapporter om situationen som löses av Ljuset. Vi förväntar oss att ni inom kort får se händelser som kommer att skapa förändringarna vi länge har diskuterat med er. Vi ber er därför att hålla detta nya Ljus och välkomna ert kommande nya välstånd och ett välstånd utan slut. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

You may also like...