Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 3 maj

6 Manik, 0 Moan, 12 Manik

Selamat Jalwa! För ögonblicket så har överföringen av kritiska fonder saktat av för att noga skyddas av nya säkerhetsprotokoll. De kinesiska urgamla familjerna är oroade då ett antal incidenter har skett som hotar det fortsatta flödet av fonder. Den mörka kabalen gör allt de kan för att störa detta växande flöde. Attacken på SWIFT tillsammans med en allmän ökning av antalet kritiska ”hackningar” av pengautbudet äventyrar temporärt den totala säkerheten. Av dessa anledningar i processen så beordrade de urgamla familjerna ett nedsaktande av överföringen av dessa fonder. Detta uppehåll var bara under en kort period av 48 timmar och det startade snabbt igen. Det är troligt att denna försiktighetsåtgärd ledde till en positiv uppsättning av nya motåtgärder, vilket återtog alla fonder som på något sätt gick förlorade under detta kort stopp. Dessa åtgärder möjliggjorde att alla svårigheter möts med nya strategier, vilka låter dessa fonder bli transfererade från punkt till punkt på ett mycket säkrare sätt. Alla svårigheter bemöts snabbt på så sätt och övervinns.

Vi gör oss för närvarande redo att dela ut välståndsfonderna till de som var lyckliga nog att lyssna på rapporterna om dessa fonder vid mitten av 1990 talet. Dessa leveranser kommer att tas emot av de som mestadels har gett upp tron på att detta någonsin skulle ske. Bush familjens syndikat stal helt sonika de flesta av dessa fonder under en period mellan sent 1990 tal och tidigt 2000 tal. Dessa fonder kunde återvinnas redan för mer än tio år sedan och utgör basen för en del av de kriminella åtalen mot detta breda syndikat. Vi väntar med dessa mycket speciella arresteringar tills att en serie av olika åtal är fullt bevisade som äkta och handlingar startas. Detta brottssyndikat har expanderat under de sista fem åren. Det förefaller som att praktiskt taget varje amerikansk President under det sista 30 åren har haft fingrarna i en enorm ”kakburk”. Nivån av korruption och regelrätta stölder fyller varje hörn av vad vi kallar ”USA Inc.”. Denna enhet behöver absolut försvinna så snabbt som vi kan slutföra uppsamlandet av alla misstänkta. Slutet för denna regim är nära!

Denna värld transformeras sakta. Den mörka kabalen tror felaktigt att dess reparerande av denna verklighet kan bestå. Inget är längre från sanningen! Små sprickor uppstår överallt i rymd-tid kontinuumet. Himlen förstår att denna verklighet bara kan transformera så snabbt som den kan. Kanterna av denna verklighet är som ett stort nät fångat inom turbulensen av en stor orkan. Detta nät spricker till dess att det inte längre kan utföra sin funktion. Detta är vad som snabbt händer med energikonstruktionerna som utgör denna verklighets livskraft. Den enda möjligheten är att transformera det till en mycket mindre tät konstruktion. Denna högre verklighet tvingar mänskligheten på ytan att bli mindre och mindre täta och detta översätts till högre och högre former av medvetande. De mörkas klena inblandning kan inte fortsätta mycket längre med denna himmelska reaktion mot de nuvarande förhållandena. Naturen avskyr vakuum. Allt som görs för att försöka förhindra det naturliga flödet av energier är dömt till misslyckande. Djupt ned så inser nu den mörka kabalen detta faktum och gör sig för närvarande redo för det oundvikliga.

Vi kan se hur nära våra jordiska allierade är till deras slutliga kompletta seger. Som just nämnt så finns det en naturlig himmelsk kraft som i det tysta arbetar här. Våra operationer stöder denna kraft och vi förväntar oss att få se övertygande förebud av denna kraft i arbete. Himlen vet precis hur kraftfullt vad som händer verkligen är. När väl era grundläggande uppfattningar av denna stora sanning blir normen så är det omöjligt att återgå till ett mycket lägre energikoncept för denna verklighet. I själva verket så har denna verklighet tagits längs med en enkelriktad väg mot en nyare, mycket mindre tät normalitet. Dessa ändringar påverkar alla aspekter av förändringar. Mörkrets usla plan är ej genomförbar. Alla livsformer kan känna hur denna högre energi transformerar er och alla i denna verklighet. De gamla sätten är borta och en ny uppsättning av medvetanderegler tar över. Ni som en medveten Varelse håller på att bli medvetna om dessa förändringar och era inre uppfattningar förändras snabbt. I själva verket står ni nu på randen till något som kan kallas ”något underbart”.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de sista månaderna så har våra olika associerad slutfört de sista procedurerna för att ge er era välsignelser. Dessa operationer hjälptes på av idoga juridiska manövrar av flera väsentliga frivilliga som har upptäckt hur de framgångsrikt kan omintetgöra den mörka kabalens legioner. Således kan vi rapportera att en serie av nyckelleveranser kan gå till er inom kort. Vi är också välsignade av himlens hemliga agerande. De högst heliga Varelserna har satt scenen för en serie av mirakulösa händelser som snabbt kommer att ändra hur denna nuvarande verklighet fungerar. Varje verklighet styrs av en uppsättning regler som kan ändras då Himlen så tycker. Detta pågår nu. Himlen skapar gudomligt en ny eller ”bro-” verklighet för oss. Då detta är på plats kan vi förvänta oss att de mörkas makt sinar och Ljusets makt växer. Vi tackar Himlen för denna välsignade dispens. Halleluja! Halleluja!

Denna förändring i energi är relaterad till en viktig uppsättning av välsignade processer. Er täthet avtar återigen och nya chakra läggs till. Dessa Himlens olika procedurer för ert medvetande uppåt och nya chakra kommer till i era kroppar. Då Atlantis ledande vetenskapsmän begick sin hemska handling för nästan 15000 år sedan så förflyttade de er till lägre medvetande och ökade på er kropps allmänna täthet. Himlen, som sagt, reverserar nu detta usla experiment. Under det efterföljande styret av Anunnaki så fick ni falska uppfattningar som förklarade dessa förändringar i er som något naturligt. Detta är långt från sanningen! Vårt uppdrag är att använda vår nåd och barmhärtighet för att skydda er, och förbereda er för ett kritiskt behov av lektioner från oss angående sanningen. Vi har arbetat på detta under de sista 3000 åren! Vi tackar Himlen för dess hjälp med att utföra detta högst gudomliga uppdrag!

Gaia har spenderat de senaste 13 årtusenden med att leva med två separata verkligheter. Med de slutliga uppsättningarna av transformationer som leder er mot uppstigning så kan Gaia återföra denna glob till En verklighet. Denna nya verklighet kommer att spegla den inre Jorden och sätta på plats de två firmamenten i hennes atmosfär. Dessa handlingar kommer att återställa henne och hennes syster världar till där de var innan Atlantis först gick ned. Denna fantastiska ursprungliga värld kommer att bli kärnan i ett i sanning förunderligt solsystem. Detta nya solsystem kommer att innefatta 12 huvudsakliga planeter och en högst magnifik central sol! Ni kommer att bli väktarna för denna mycket vackra nya stjärnnation. Vårt ömsesidiga fokus och dagliga böner, och våra gemensamma meditationer, kommer att hjälpa att göra allt detta möjligt. Himlen kommer att ge oss alla en helig förpliktelse att assistera resten av denna galax i dess slutliga transformation till Ljuset. Denna gudomliga handling kommer att speglas i vad som kommer att göras i otaliga galaxer runt om oss! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter för er. Många fantastiska händelser står helt nära till ett otroligt avslut för alla. Himlen utför en speciell gudomlig plan som ni och jag är en högst underbar del av. Låt oss arbeta på vårt eget sätt för denna högst underbara nya verklighet! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...