Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 28 februari 2018

 

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 28 februari 2018

Selamat Balik. Rensningsoperationen fortsätter. Vår krönta seger kommer närmare varje dag. De flesta av Kabalens stora baser och fästen har blivit fullständigt förstörda. Vår lista över gripanden växer för varje minut. Under tiden trycker planen på för att genomföra den Nya Republiken, vilket ger våra allierade möjligheter att slutligen ta över USA, Inc. RV fortsätter att rulla ut och gå vidare. Våra allierade upptäcker hur svaga Kabalen har blivit. De få återstående stödjepunkterna minskar för varje dag. Det länge utlovade välståndet närmar sig systematiskt leveransdatumet. Ett mycket glädjande ögonblick har anlänt där grunden läggs för en ny verklighet och en guldålder.

Vårt uppdrag bygger på att utföra en rad himmelska direktiv. Dessa dekret utfärdades för att hjälpa till med mänsklighetens återkomst, på rätt gudomlig tid, till dess tidigare status som fullt medvetna galaktiska människor. Det är viktigt att förverkliga ett nytt rike, fritt från de hinder som framkallats av det obevekliga kalkulerandet av den avskyvärda Kabalen och dess många hantverkare. Tidigare arbetade många av våra olika grupper av allierade separat och deras ansträngningar var osammanhängande. Med vårt stöd har de lärt sig om ”Fluid Group Dynamics”, vilket har hjälpt till att förena de olika ljusgrupperna till en ostoppbar kraft. Denna ständigt ökande styrka hjälper ljuset att skapa otaliga sätt att besegra mörkret. Deras samarbetsinsats visar sig vara ett knockoutslag som kan krossa mörkret. När ljuset växer, krymper mörkret. Ni darrar nu inom räckhåll för avslöjandet, som förebudar en gyllene era av ofattbar fred och gryningen av obegränsat välstånd! Den gamla verkligheten avtar och en ny och härlig värld etableras fast på sin plats! Halleluja! Halleluja!

Vi äger en ständigt växande dynamik vars kraft inte kan förnekas och mörkret inser/förstår detta. Kabalen vet att tiden går mot ett slut. Många av de onda fraktionerna på er planet har överlämnat sig och förhandlat fram avtal för deras samarbete. Det finns emellertid fortfarande en obstinat klick som vägrar att ge upp och är fast besluten att slåss och orsaka kaos till det bittra slutet. Detta är olyckligt, eftersom detta bara skapar förvirring och tvivel i Ljusarbetarnas sinnen och hjärtan där inget sådant skulle kunna existera. Ljusstyrkorna växer emellertid i antal och är förenade/i ett sinne/ likasinnade i sitt heliga syfte. Ingenting, och ingen, kan hålla Gaia och hela hennes folk ifrån att uppleva denna expansion i medvetande.

Nästa fas/steg i våra strategier håller på att avtäckas. Fluid Dynamics samlar de många olika grupper som förut inte var allierade. Nu när de är det, är mirakel möjligt och sker dagligen. När ni håller välståndet i era händer kommer många outsagda teknologier att släppas. Dessa tekniker, som redan finns på er planet, kommer att ge säkra metoder för att rengöra ert vatten, er luft och land. Helande tekniker kommer att ersätta ert trasiga medicinska system. Föreställ er en värld fri från kemtrails, fluor i ert vatten eller jord utarmad på näringsämnen. Ja, föreställ er en värld med ren, klar himmel, rent dricksvatten och ekologiska jordbruksmarker. Tänk dig att din kropp använder vibrationell medicin för att fixa dina fysiska sjukdomar. Förra veckan informerade vi dig om halschakra och Drömbrunnens chakraintegrationer. Dessa chakra fortsätter att orsaka rastlös sömn, intensiva drömmar, huvudvärk och kontinuerlig torrhosta, som bör börja dämpas efter vårdagjämningen. Din drömbrunn är ett nytt chakra som hjälper dig i dina förbindelser med de galaktiska och andliga världarna.

Hälsningar! Vi är era uppstigna mästare. Idag kommer vi för att diskutera konsten att vara nådig. Mer än bara att vara snäll, det är faktiskt ett inre sinnestillstånd. Lär er att stå fast i Sanningen samtidigt som ni utstrålar vänlighet. Under dessa osäkra tider behöver ni se världen som mer än nyheter som rapporteras av de vanliga nyhetskanalerna. Det handlar om hur ni uppfattar Gaia och hur ni kan göra henne till en bättre plats för alla som lever på henne. En viktig aspekt av er resa är att vara nådiga och att känna er fridfulla när ni går för att demontera den mörka Kabalens kraftstruktur. I er ständigt förändrade takt i livet måste ni lära er att tillämpa nåd och att avstå från ett strikt emotionellt svar. Att vara nådig blir därför nyckeln eftersom den sätter tonen för vad ni ser eller säger, och hur ni svarar på den verklighet ni skapar för er själva.

Nyckeln till att vara nådig är att förbli sund och centrerad i en kaotisk och obalanserad värld. Det är viktigt att förstå den ständigt föränderliga miljön som omger er. Urskillnad är också grunden för att hålla era hjärtan i kärlek. Var och en är som en fjäril som fångas i förändringens vindlande vindar. I detta snabba virvlande blir idéer födda och sammanslagna. Eftersom det stora antalet scenarier som bombarderar era medvetanden lätt kan ge upphov till förvirring och tvivel uppmanar vi er att tillämpa konsterna av urskillnad och nådighet i era dagliga angelägenheter. Dessa kvaliteter som kan frigöra er från ångest. Dessa kvaliteter ger svar på de problem som ni kommer att möta när ni skapar er nya verklighet.

Var och en av er är en glädje för våra kollektiva hjärtan. Vi inser hur långt ni har kommit under de senaste två decennierna! Ni är på väg till framgång vilket kommer att ge er återkomst av fullt medvetande. Vi anser det därför klokt att informera er om dessa förändringar och att be er att fortsätta att gå inom, fokusera och använda visualiseringar för att påskynda era framsteg. Ni, kära hjärtan, är en underbar grupp som bara börjar visa er stora potential. Nästa stora serie av Himlens förändringar är att ytterligare påskynda era mentala och känslomässiga förmågor. Som ni vet är ditt hjärta en stor elcentral som i många fall tävlar med din hjärna. Denna process är att fortsätta när ni förnyar er hjärnas chakran och era hjärtan. Dessa förändringar är att fira er nyfunna potential och bättre förbereda er för att träffa era galaktiska mentorer.

Idag fortsatte vi med våra meddelanden! Tiden närmar sig för en stor förändring i denna verklighet. Det är dags att förvandla smärtan och lidandet till glädje, fred och välstånd! Den mörka Kabalen har haft tid att förändras nådigt och misslyckades. En ny dag gryr som kommer att medföra en nådig epok för mänskligheten! Vet, kära Ni, att det obegränsade Utbudet och det oändliga Välståndet i Himlen verkligen är ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för att var ett! Och var i glädje!

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...