Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 6 juni, 2017

Galaktiska Ljusfederationen

via Sheldan Nidle

6 juni, 2017

3 Eb, 5 Pax, 13 Caban

Selamat Balik! Allting framskrider väl. De olika kinesiska grupperna av de Äldste har vänligen gått med på en grundligare och snabbare procedur för leveranssystemet. Det är bevis på att de kinesiska Äldste verkligen lyssnar på vad vi säger till dem. Hursomhelst är den valda metodiken enligt oss fortfarande alldeles för långsam. Vi hoppas att det övergripande tillvägagångssätt som vi föredrar, ska tillämpas i den generella modellen för denna operation, som är mycket komplex.

Som vi tidigare har diskuterat, tror vi på ett djupare plan att en snabbare metod att distribuera tillgångarna formellt behöver tas i bruk. Fastän vissa förändringar blev godkända, förekommer det fortfarande många fler steg för att systemet ska kunna implementera de procedurer som vi tidigare har föreslagit. Till dess förväntar vi oss att flaskhalsarna som är inbyggda i detta system kommer att fortsätta sakta ner på allting. Vår preferens är att detta system ska snabbas på och sedan tillåta NESARA-Republiken att formellt komma till stånd. Då kan ett antal positiva saker äga rum. Den mest betydelsefulla för oss är naturligtvis Avslöjandet.

Det som vi önskar för er är framgång. Denna tid kommer att bli en i viken ni i sanning kan gå vidare med era djupaste drömmar och förhoppningar. Detta land kommer inte längre att vara ett där ni blir hindrade från att fullfölja era många olika passioner. Använd dessa stunder till att smida nya verkligheter och nya regeringar, att övervinna de gamla sätten och skapa nya. Det är vår djupaste förhoppning att dessa olika sysselsättningar kan vägleda er till saker som inte bara bildar den nya världen, utan även glädjefyllt kan leda er till vår Första Kontakt och att bli introducerade till era andliga familjer samt era rymdfamiljer!

Den nya verkligheten är vårt främsta mål. Vi känner att i och med att vi låter er framskrida i snabb takt, kan det bara leda till ett antal viktiga följder. Ert nyvunna välstånd ska skapa de förhållanden som kan stötta nya regeringar och arresteringar av alla som försvarade den gamla verkligheten som upprätthöll dess fasansfulla metoder. Er heliga uppgift är att i glädje komma till fullt medvetande och till en återförening med oss, Agarterna och Himlen. I detta stöttar vi fullständigt er och det kommande skapandet av ert nya galaktiska samhälle. Gå framåt med detta, omgivna av vår Kärlek och vårt Ljus. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med vetskap om att ert storslagna sökande nästintill är över. Det Gudomliga har välsignat er med ett välståndspaket som är ett tecken på oändlig rikedom. De som fick det himmelska uppdraget att välsigna var och en med medel att finansiera sina passioner, kommer inom kort att hjälpa er att uppfylla era högsta drömmar. Vi tackar Himlen och lovar att vi kommer att göra det som behövs för att manifestera era välsignelser! Förbli positiva och håll er redo att uppfylla era passioner!

Upprätthåll dessa magiska önskningar inom er och förbered er för de tillvägagångssätt som gör att ni i snabb takt kan fullfölja era uppdrag. Vi har förståelse för de fåtaliga hinder som återstår. Håll er ständigt redo, Välsignade Ni, för att få se era olika drömmar bli verklighet. Genom att ni gör så, kommer ni att få lära er en hel mängd saker om er själva och varandra. Som vi tidigare har sagt, så finns vi här för att hjälpa till när det behövs och för att säkerställa er framgång. Vi är glädjefyllda att allting sker på ett barmhärtigt sätt, för att tillåta en ny och storslagen verklighet att manifesteras. Detta är verkligen en tid av Under och Mirakler!

Det var mycket som behövde ske för att låta allt detta plötsligt få uppenbara sig. De i Himlarna och i Ljuset har gjort det som är nödvändigt för att tillåta allt detta att dyka upp. Var och en av Mästarna har tillsammans arbetat för att se till att de gamla sätten äntligen kan fås bort. I det nya landet av oändliga möjligheter, ta er tid att helt enkelt välsigna och innerligt Tacka alla som har gjort dessa fantastiska underverk möjliga. I detta Ljus, tackar även vi var och en av er för era gudomliga visioner och underbara andliga hjälp. Hosianna! Hosianna!

Idag har vi allmänt rapporterat om vad som är på gång runtom det blå-gröna klotet. Vi är i färd med att nå den punkt där denna nya värld faktiskt kan manifestera en tid av storslaget överflöd och den företeelse som gäller vissa underbara mirakler. Låt oss tillsammans välkomna in denna era och släppa taget om det gamla! Kära Ni, var medvetna om att Himlens oräkneliga och aldrig sinande förråd är ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! och Var i Glädje!)

 

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, June 6th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...