Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 30 april

Unknown

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGEL ZADKIEL * MAJ 2016

SÄNT GENOM LINDA ROBINSON

SOM ÄR HELT NÄRVARANDE

 

Hälsningar Älskade Ni,

Detta är Ärkeängel Zadkiel, med Heliga Lady Ametist, och en Grupp från Änglarnas Rike av Ljus. Idag vill vi diskutera att vara helt närvarande.

Att vara helt närvarande i stunden är mycket viktigt. Vågor av högre frekvensenergier fortsätter att nå er planet. Detta erbjuder er en möjlighet att gå framåt på er uppstigningsväg liksom vara till tjänst för mänskligheten och er planet.

När ni är helt närvarande, har ni ert fokus i den nuvarande stunden. Ni ägnar er inte åt gamla minnen eller granskar det förgångna, inte heller planerar ni framtiden. Ni är inte distraherade av vad ni skulle kunna göra istället. Ni är helt fokuserade på var ni är i stunden och vad ni gör. Om ni talar med någon är ni fokuserade på dem och vad de säger. Ni är medvetna om er närmaste omgivning. Ni är i stunden.

När ni är helt närvarande i stunden är er energi inriktad med den universella vibrationen. Ni är troligen mer intonade med skiften i energi när de sker. Ni blir mer medvetna om vad dessa skiften kanske betyder för er och justeringar som ni kanske vill göra.

Till exempel kanske ni är medvetna om att ni vill ha extra tid i tysthet för er själva, eller ni kanske vill vara med familj eller andra likasinnade. Ni kanske beslutar att ett mål ni har satt upp för er själva behöver modifieras eller att ni vill ägna mer tid till spirituella övningar.

När ni är i den nuvarande stunden, tar ni upp promting från er inre guidning, och ni är i flödet. Ni är den del av ebb och flod av energi, precis som vågorna i havet har ett mönster av ebb och flod. Detta blir en del av er naturliga rytm, och ni är i harmoni med Universum. Ni inser att ni är en del av något större och ni känner enheten och förbindelsen med Allt Som Är.

När detta händer, märker ni att ni stiger naturligt till nästa nivå på er uppstigningsväg. Det finns många tekniker att använda för att föra er själva tillbaka till att vara helt närvarande. Ett sätt är att fokusera på andningen. När ni känner andetaget gå in genom näsborrarna och sedan gå ner i lungorna, blir ni medvetna om att ni är i den nuvarande stunden. Sedan känner ni andetaget ut gå tillbaka upp och ut från lungorna och sedan ut genom näsborrarna. Efter att ha fokuserat på andningen under flera andetag under flera cykler av in och ut, är ni helt fokuserade på den nuvarande stunden.

En annan teknik för att vara helt närvarande är att fokusera helt på vad ni för för stunden. Till exempel, om ni äter en måltid är ni fokuserad på hur den ser ut, aromen, smaken, texturen hos maten. Ni tänker inte på vad ni gjorde igår eller vad ni kommer göra nästa vecka. Ni är helt fokuserade på er mat. Detta ger er möjlighet att njuta av varje bit av maten och vara avkopplad i den nuvarande stunden.

Ju mer ni övar att vara helt närvarande i stunden, desto enklare kommer det att bli.

Då detta sker kanske ni blir medvetna om sätt ni kan vara till tjänst för mänskligheten och planeten.

En av de största gåvorna ni kan ge mänskligheten och planeten är att hålla rummet energimässigt.

När ni håller rummet har ni inriktat er egen energi med Universums vibration. Ni är centrerade och är i den nuvarande stunden. Ert fokus blir till tankar som är det största bästa för alla. Ni vill att alla ska vara i de högsta och bästa omständigheterna.

Ni håller rummet för dem som upplever utmanade tider, som sjukdom eller förlust. Ni ger ett rum av energi för dem så att de kan arbeta sig igenom alla utmaningar de möter. Det betyder inte att ni försöker lösa deras problem. Det betyder att ni ger dem Kärlek och förståelse så att de kan arbeta sig igenom sin egen situation.

Ni håller också rummet för planeten genom att sända Kärlek till den. Ni sänder tankar av det högsta goda, tacksamhet, och förståelse. Ni tackar för allt stöd som Moder Jord har erbjudit er, och ni sänder Kärlek till henne för att hon fortsätter att ge stöd för välmåendet hos sina invånare.

När ni förblir helt närarande och håller rummet, kanske ni märker att ni får ytterligare insikter om er egen uppstigningsväg. Ni inser att allt är i förbeindelse. Allt är ett. Det finns ingen separation. När denna insikt sker, skiner ert Ljus starkt för dem runt er och genom dimensionerna. Ni är en stråle av Kärlek och Ljus.

Kära ni, vi är glada att ni är helt närvarande i stunden och att ni håller rummet.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängel Zadkiel och Heliga Lady Ametist

…och vi omger er med Kärlek.

Och så är det.

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...