Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 5 april

nidle071112

6 Imix, 14 Mac, 12 Manik

Dratzo! I vår sista rapport nämnde vi kortfattat en av åtta sido-shower som den mörka kabalen använder sig av för att uppehålla en grad av kaos i er värld. Dessa allvarliga förhållanden har alla lösningar, som många på er värld är i full fart med att efterfölja. De mörka ser på då de som har för avsikt att göra denna glob till en mycket säkrare och vettigare verklighet arbetar på deras magi tillsammans på var och en av Gaias huvudsakliga kontinenter. Dessa många ”hjältar” banar vägen för en hel serie av policyn som till slut kommer att föra samman er ytvärlds folk. Till denna framkommande uppsättning av program skall läggas uppståndelsen av ett nytt bank och finansiellt system. När det nya välståndet också läggs till så börjar en ljus framtid framträda. Den mörka kabalen har fått panik angående sina fallerande vällagda planer. De mörka hade tänkt sig att starta en serie av små våldsamma incidenter, som skulle expanderas till ett antal växande krig. Som ni vet har detta inte hänt. Istället kan de mörka nu se att deras förseningar utgjorde bara ett litet hinder för vad som nu håller på att ske. I korthet, en ny verklig står redo att manifestera, vilket är övergången till er förflyttning mot fullt medvetande.

Vi är mycket stolta över hur ni accepterar de stora förändringarna som för närvarande knappt visar sig hos er. Snart kommer de många fond-programmen, som kommer att förändra er värld, att vara redo att komma ut. Vid slutet av 1800-talet och 1900-talet framkom ett antal otroliga uppfinningar och de blev förlöjligade utav de mörkas tidningar och tidskrifter. Strax därefter försvann dessa inledande upptäckter. Under 1900-talet så stals likaså många sådana enheter och hemlighölls utav kabalen. Ett gradvist omvändande av denna process står nu redo att ske. Ett antal människor har redan kommit fram med ”återupptäckter”. Dessa enheter är föregångare till vad som kommer. Det finns i er värld många remarkabla individer som sakta skapar basen för en ny vetenskap baserat på avancerat medvetande som snabbt håller på att ändra ert fysiska jag. Dessa förändringar och deras resulterande verkligheter låter er bevittna denna nya renässans och se hur mirakulös er framtid verkligen är!

Den mörka kabalen var fast beslutsamma att fortsätta att försena kommandet av NESARA. Även då basen för ett nytt finansiellt system och den globala reformen av valutor marscherade framåt så blev det klart att den nuvarande de facto USA regimen fortsatte med policyn som öppet var i motsatsförhållande till vad dessa ämnade att uppnå. Dessa kriminella organisationer finansierade dessutom operationer och beväpnandet av terroristgäng såsom Al Qaeda och ISIS, och assisterade olagligt ett antal narkotika-karteller. Dessa handlingar var en del av den korruption och pliktförgätenhet som denna “regering” i hemlighet åstadkom. Det var därför kritiskt att dessa illegala organisationer snabbt sattes ur funktion. En serie av speciella diskussioner om organisationsförändringar påbörjades tidigt under våren 2016. Det var tänkt att denna illegala regim skulle bytas ut innan senvåren anlände. Ett scenario för att uppnå detta välbehövliga resultat blev överenskommet och en plan sattes i kraft av en speciell militär/civil arbetsgrupp.

Vi är högst tacksamma över Ljuskoalitionen och vad den hitintills har uppnått. Det nya finansiella systemet är vid det slutliga stadiet för att byta ut det mycket korrupta SWIFT systemet och kan nu hantera att stora summor tryggt transfereras från en kontinent till en annan. Valutor har justerats så att nya ädelmetall-backade valutor kan introduceras internationellt. Ett nytt finansiellt system kommer samman. För att fullborda denna process krävs det helt klart att NESARA införs i USA och att denna struktur når till ett antal lika korrumperade regimer runt jorden. Inom en närma framtid kommer ni att få bevittna hur en hel mängd nya regeringsskick uppstår. Detta kan storslaget hjälpa på hur det globala mörkandet av UFO upphör. Denna operation i sin tur hjälper oss att på korrekt sätt bli avslöjande för er. Vid denna tidpunkt kan vi hjälpa de som är involverade med att rensa er värld från strålning och olika typer av industriella föroreningar. Detta kommer att låta Gaias många habitat att återgå till nästan ett ursprungligt skick. Ni kommer att bli fria, välmående och väktare av Gaia! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Det gångna året utmärks för dess stora förseningar och det faktum, mina kära, att fonder ämnade för er har fortsatt att bli försenade. Denna hemska tid är nu över! Vad som fortfarande behövs är ett positivt fokus. Använd dessa tider för att visualisera en plan för användandet av dessa pengar. Uttala djupt i era hjärtan att detta är precis hur det hela kommer att bli. Var beredda att arbeta med andra för att skapa gemensamhetsgrupper för helande och att applicera visionen ni kan se för dessa fonder. Var redo att agera på ett snabbt, men väl genomtänkt sätt. Det är kritiskt att ni ser er själva som ett center för vision och energi. Vet djupt i era hjärtan att er plan kommer att lyckas och när fonderna väl kommer så kommer ni att finna de som kommer att hjälpa er på detta storslagna sätt. Tveka inte när all denna detaljerade planering finns på plats. Ni kommer att visa alla den effektivitet och ändamålet för vad ni kommer att göra. Hosianna! Hosianna!

Då vi nu för oss mot de slutliga överenskommelserna så är det viktigt att vi ber er alla att förbli positiva och fokusera på vår slutliga seger. En högst komplex uppsättning av förhandlingar pågår för närvarande mellan olika aspekter av våra globala Ljuskrafter. Dessa samtal sätter upp protokoll som är kritiska för de sätt på vilka det nya bank- och finansiella systemet kommer att manifestera. Den första delen av detta involverar hur vi kommer att implementera processen för transferering av fonder och vad var bank behöver göra för att lätt tillåta hur detta nya system byter ut det av USA kontrollerade SWIFT operationerna. Sedan har vi frågan av hur bankregleringar skall genomdrivas internationellt. Dessa är bara två av de många ting som fortfarande behöver mer detaljerat klarläggande. Som ni kan se, mina barn, så behöver dessa ting snabbt bli på-hjälpta av era böner och visualiseringar. Vi är ytterst tacksamma för all den assistans ni har gett. Välsignelse till er alla!

Ett av de mest kraftfulla spirituella tingen ni äger är er kraft för positiv visualisering. Som sagt så ber vi er att fortsätta att använda detta för att ge kraft åt segern som till slut nu ligger nära. Låt oss tillsammans använda denna spirituella kraft som ett moralförstärkande vapen för vår triumf. När mänskligheten så plumpt kastades på Jorden utav det plötsliga sänkandet av Atlantis så hamnade mänskligheten till nåders för de mörkare elementen på denna ytvärld. Ni manipulerades och fick lögner under nästan 13 tusen år. Det är nu dags att vända på bordet av denna charad och låta enbart den stora energin av Ljus kraftigt skina på denna värld. Det är dags att erkänna och tillåta detta renande av mörkret för Himlen. Vi Mästare ser oss själva som högst privilegierade att ha en sådan fin grupp av själar att arbeta med. Vi välsignar er och vet att mycket snart kommer vi att träffas och fira denna storslagna seger! Halleluja! Halleluja!

Idag har vi diskuterat vad som är på gång runt denna glob för att säkra er högst välförtjänta seger! Många ting står redo att ske, och de kommer att ge er glädje, välstånd och mycket Kärlek. Dessa tider kommer att föra er mot ett slut av en lång tid av frustreringar. Framtiden utlovar er framgång och många under som aldrig kommer att upphöra. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...