Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 10 januari

12 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban

Dratzo! De Äldres plan for ett globalt RV fortsätter att tryggt framåtskrida. Under tiden levererar de mörka motanfall likaså, vilket bekräftar att speciell säkerhet är mer än berättigat. På grund av vad som äger rum har vi satt upp säkerhetspunkter för att motarbeta och övervinna de mörkas hemska mål. De första välbehövliga pengarna håller på att levereras till sina slutmål. Dessa inledande framgångar visar precis hur välformulerade våra planer för att besegra de mörkas ondskefulla planer är. Hela denna komplexa uppsättning av speciella strategier visar på hur effektiva vårt gemensamma försvar är. Med användande av dessa framgångar ämnar vi skapa pågående taktiker som kan besegra de mörkas välutrustade trupper. Vi står därför mycket nära till en välförtjänt seger över dem. Vi ägnar resten av denna Gregorianska månad för att fullborda återstoden av våra komplicerade planer. Dessa kommer vid rätt tidpunkt att fullborda en komplett stor arrestering av de mörkas ledarskap, och till slut sätta punkt för deras skändliga mål för att besegra oss. Helt säkert så närmar sig slutet för den gamla mörka ordningen som styrde på ytvärlden under nästan 13 tusen år.

En allmän utrensning av den nuvarande amerikanska republiken är på gång. I själva verket så skapades den år 1871 och är den amerikanska autokratins barnlek. Den kommer att tas över av den sanna de facto NESARA Republiken. Fullbordan av detta projekt är fortfarande oklart. Vi har fått höra att den nuvarande inkommande administrationen kommer att utropa denna republik, men vi är inte övertygande om detta och håller på att lägga ut en plan för att se till att detta sker i själva verket. Vi har därför koncentrerat oss på att säkerställa hur detta mål ligger fast och blir till en manifesterad verklighet. Med detta som målsättning så övervakar vi noga denna nya administration för att säkerställa att den fortfarande planerar att utropa den nya Republiken. När detta väl har manifesterat så existerar planer på att sprida en global ändring som kommer att modifiera hur detta globala politiska system opererar. Till dess så observerar vi uppmärksamt för att känna efter vad som verkligen håller på att utveckla sig i Amerika. Vi ämnar göra vad som är nödvändigt för att transformera sättet på vilket er nuvarande verklighet fungerar. Vi har ett fast åtagande att uppnå en total seger!

Vår operation är uppbyggd runtom ett mål att på detta yt-land producera en miljö som är lämplig för första kontakt. Denna miljö kommer snabbt att innefatta en mångfald av personal som har blivit tränade att föra var och en av er till själva randen av fullt medvetande. Vi har observerat er alla under mer än ett årtionde och förstår vad ni behöver för att uppnå detta rena sinnestillstånd. Detta handledande är en mycket komplex process och vi är fullt medvetna om hur vi bäst interagerar med er för att uppnå de önskade resultaten. Vi förstår att handledandet kan kräva månader för att uppnå. Således förstår vi vilken typ av interaktion som är bäst för att uppnå våra mål. Var och en av er har också inom er en uppsättning inre monitorer som också förbereder er för ert nästa utvecklingssteg. Vad ni behöver är några goda mentala knuffar och övningar som gör det möjligt för er att föra er högre och högre i medvetande. Följ därför helt enkelt direktiven som vi har fått från Himlen. Denna process utrustar och förbereder er för era tre dagar i era Ljuskristallkamrar.

Som ni kan se så innefattar denna process att föra er ytterligare mot en serie av steg framåt från var ni är nu. Ni kommer inom kort få ett globalt välstånd och de inledande operationerna som kommer att ge er ett nytt och underbart finansiellt system, likväl som guld-backade valutor. Tidigare så har de mörka gjort det svårt för oss att utföra detta. Trots det så har vi brutit oss igenom deras fysiska och juridiska barriärer. Den nuvarande förseningen är inte mer än den djupa försiktigheten som säkerställer att varje nödvändigt steg fullbordas framgångsrikt. Denna extra saktfärdighet i reaktioner når en punkt då mindre försiktiga steg i själva verket behövs. Vi har därför bett våra förbindelsergrupper att uppmana de med auktoritet att påskynda leveranserna. Denna saktfärdiga och noggranna finansiering av valutor är en process som ursprungligen sågs vara en händelse som snabbt skulle utföras. Det är vår intention att snabbt och effektivt föra dessa globala utbetalningar till fullbordan så att det behövliga nya regeringsskicket i sanning kan manifesteras!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag fyllda med glädje angående vad som fortsätter att ske i er värld. Det sedan länge utlovade välståndet kryper allt närmare. Alla som är involverade i dessa välsignade händelser informerar oss gladeligen att trots den synbara saktfärdigheten så kommer serien av planerade leveransdatum att snart uppnås. Agaterna säger till oss att allt är redo då det gäller vad som är förväntat av dem. Vi ämnar ge förslag för att påskynda denna speciella process. Det gudomliga målet är att isolera och förhindra USA Bolaget att fortsätta längre. Vi har instruerat våra olika Heliga Hemliga Samfund att säga till varje medlem att vara hängivna till utropandet av NESARA Republiken och det skuld jubileum som åtföljer det. Mänskligheten kommer att befrias från sina falska allianser och skina i återkomsten av dess frihet och personliga suveränitet, och slutet på dess manipulation. Vi vill välsigna alla och se hur Ljuset har kommit åter.

Vad som pågår, Våra Välsignade, är en dragkamp mellan de som utan rädsla önskar fullborda detta gudomliga projekt och de som ämnar uppnå denna heliga förpliktelse enbart när det återstående kravet för säkerhet uppnås till en nivå som anses trygg. Dessa händelser behöver fullbordas i en takt som låter det gudomliga tidsschemat hållas. Bland våra allierade har vi en grupp av hängivna varelser som kan säkerställa fullständig säkerhet för denna högst komplexa operation. Vi förstår precis hur allt detta kan manifestera. Himlen säger till oss att den mörka kabalen behöver vara helt isolerad från oss. En snabb serie av globala arresteringar är därför behövligt. Dessutom är det väsentligt med ett nytt och pålitligt regeringsskick. En snabb implementering av NESARA Republiken är också väsentlig. Vi ber om ett heligt förtroende, fullt genomfört och manifesterat så alla kan se.

Verkligheten på ytan kommer att förändras, mina välsignade! Vi är förbundna att införa en tid för er frihet, er suveränitet och ert välstånd. I vårt tycke så behöver saker och ting gå framåt på ett mer dramatiskt sätt. Majoriteten av de som vet vad som verkligen är på gång behöver få ett klart tecken på att det ”samma gamla” har tagit slut. Ta tid i anspråk för att förklara och visa på att en monumental F-Ö-R-Ä-N-D-R-I-N-G äger rum runt om i världen. Nyckeluttalanden om denna förändring måste publikt uttalas. Vi Mästare har sett hur ett sådant publikt uttalande faktiskt kan ge nytt liv till ett blasé landskap. Det kan också vända den påtvingade och löjliga karaktären av denna process till en transformativ förskjutning som är både respektingivande och verkligen underbar. Vi ber därför att denna process blir mer färgstark, levande och gripande. Det är allt som behövs för att göra slut på det livlösa och tyranniska förtrycket från de gamla sätten. Adonai! Adonai!

Idag fortsatte vi vår rapport till er om händelser runt om i världen. Vi tackar alla för att ni gör det möjligt att föra in en ny verklighet. Dessa magnifika ändringar till vår värld börjar bara nu att utveckla sig. Vi ber er alla att förena er med oss med att manifestera denna glänsande nya värld! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

You may also like...