Sheldan Nidle, 7 juli

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

6 Lamat, 6 Kumku, 11 lk

7 juli 2015

Selamat Jarin! Er värld fortsätter att gå framåt med manifestationen av det nya finansiella systemet. Detta system är för att reducera eller eliminera stjälandet som var vanligt under det gamla systemet. Dessutom kommer ett flertal justeringar att göras som gör pengatvätt praktiskt taget omöjligt. Transparens i alla typer av transaktioner blir regeln som gäller. Under de kommande veckorna förväntar vi oss att ett stort antal leveranser sker. Tiden för er att få era välsignelser närmar sig således snabbt. Denna stora transferering av rikedomar kommer snabbt att leda till kabalens fall och också dess många gömda associerades. Ett nytt regeringsskick under överinseende av NESARA är således inte långt borta. Detta faktum låter oss veta att vår period av uttalanden närmar sig snabbt. Det betyder också att era behövliga lektioner från Mästarna är överhängande. Många av er har tålmodigt vänta på tiden som nu är kommen. Andra har tillfälligt dukade under för påfrestningarna av denna utdragna väntan. I vilket fall som helst så var positiva och glädjefulla över vad som händer runt omkring er. Tiden närmar sig för att till slut släppa loss och börja era många projekt för att hjälpa mänskligheten!

För länge sedan innan de två sista stora cyklerna påbörjades så härskade Lemuria som den godhjärtade väktaren av Gaia och hennes mångtaliga eko-system. Lemuria hade först spridits runt om planeten för att lindra och vända energierna som styrde ytvärlden till det positiva. Därefter gick dessa hängivna själar inåt och etablerade en inre global värld, som i hennes vokabulär blev riket av Agartha. Våra nybyggare skapade Gaia en inre och yttre paradisvärld fulld med oändliga djur och växtformer. För ungefär 300,000 år sedan flyttade en grupp av speciella nybyggare hit från Plejaderna. Denna grupp var en rest av en hel sektion av rebeller som hade kommit att tro att, vara medlaren mellan det mörka Ankara Kontinuum och ett antal grupper som motsatte sig dem var ett brukbart sätt för att sprida Ljus i denna galax. Denna uppfattning hade blivit något pervers vid tidpunkten för deras ankomst. Som med tidigare nybyggare så valde de ett territorium på ytan för att acklimatisera sig till livet på Gaia. Detta första stadie skulle vara under en ovanligt lång tid – nästan 250,000 är.

Vid det här laget hade den första av de två sista stora galaktiska åren passerat. Lemurierna viste vad Himlen hade utfärdat och ämnade utföra de sista föreskrivna påbuden från Himlen. Atlanterna kände att en handling var närstående för att skapa två världar, en inre och en yttre. Atlanternas öde var att styra över ytvärlden. Ankara Kontinuumet såg till att de kontaktade Atlanterna och gradvis fick dem att tro på rättfärdigheten av vad de hade skapat. Gaia manövrerades sakta in i en position som tvingade henne att sänka sina energier. Under det sista Atlantiska imperiet för över 15,000 år sedan började ett gissel att sprida sig över Gaias yta. Ankarerna (Ankara alliansen) satte upp ett scenario för en mänsklighet med begränsat medvetande och det förtidiga slutet på Atlantis och hennes allierade. Detta ledde till frisläppandet av dessa speciella människor från deras skyddade hemvister och skapandet av en ny grupp av överherrar – Annunaki. Denna nya grupp skulle övervaka dem och vid rätt tidpunkt överge dem. Ljuset skulle då komma åter och återställa dessa människor till deras naturliga tillstånd av fullt medvetande.

Vi gav denna korta historik så att ni kan sätta den nuvarande tiden i rätt perspektiv. Vad Jordens allierade gör är att slutföra en process som påbörjades med att undersåtarna vägrade att se avskedet av Annunaki som ett förebud om vad som komma skulle. Ljuset har stött de som önskade motsätta sig de mörka sedan slutet på Andra Världskriget. Tillsammans med the Uppstigna Mästarna och Agarterna så har vi hjälpt denna grupp av upplysta. Arbetet med denna decenniers långa kamp är nu redo att ge resultat. Den kommande tiden kommer att se hur ett nytt finansiellt system uppstår, redigt uppbackat av valutor och en serie av nya regeringar. Detta är i sanning bara början. Framför er finns vår ankomst, mötandet av era handledare och att ni får vissa lektionerna från era Uppstigna Mästare. Allt detta kommer till slut att kulminera i transformationen som kommer att hända under era tre dagar i er tilldelade Ljuskristallkammare. Som det gamla ordspråket säger ”detta var de värsta av tider och de bästa av tider”. Se framåt med djärv förväntan mot en helt underbar framtid för denna värld, och för er!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer och för med oss många välsignelser! Ni har hjälpt oss storartat tack vare de underbara kollektiva positiva tankarna som ni dagligen har gett oss. Vi är högst tacksamma för detta högst generösa överösande av affektion. Då ni växer i medvetande lär ni er hur universum opererar. Positiva affektioner hjälper, då de är rätt fokuserat, att skingra mörkret. Vi har använt era välsignelser för att fokusera på förändringarna som denna värld har stort behov av. Tillsammans kan vi fortsätta att skingra mörkret som fortfarande genomsyrar denna värld. En av frågorna som vi gemensamt har fokuserat oss på är det förändrade finansiella systemet. Era energier hjälper för närvarande när som kabalens system av globala skulder faller samman. Våra associerade är nästan färdiga med att manifestera detta. Det kommer online inom kort. Denna enskilda händelse kommer tillåta introduktionen av nya regeringsskick och omstrukturerandet av ett högst bedrägligt system av internationella bankkarteller. Detta kan utav sig självt förändra världen!

Vi ber er att fortsätta att se inåt och vara redo att acceptera vissa nya paradigm. När vi först blev odödliga lärde vi oss vad var och en av oss var kapabla till. Inom varje själ finns ett storslaget omtänksamt ”hjärta”. Det är denna potential som vi talar om. Allt sedan ni föddes har er verklighet undvikit att be er om att använda denna gömda potential. Vi önskar djupt att var och en av er söker ut dessa gömda färdigheter och kollektivt använder dem för att hjälpa mänskligheten. Då graden av medvetande växer inom er så leta fram er nyfunna potential och lär er hur ni bäst kan använda den för att öka på mänsklighetens positiva sidor. Ni är en grupp av djupt omtänksamma individer. Utforska ömsesidigt hur ni bäst kan använda er inre potential för att finna ett snabbare sätt längs denna långa och slingriga väg mot fullt medvetande. Låt oss tillsammans visa för Himlen hur allvarligt vi önskar ta på oss denna mantel.

Ni är en högst unik och nådig grupp av kärleksfulla människor. Det finns dock fortfarande många bland er som önskar söka sig till våld och fortsätta med de gamla mörka sätten. Använd här igen ert växande medvetande för att sätta dem i ert sinnes hjärta och börja en process för att reformera dem. Låt oss tillsammans introducera till dem en serie av uppföranden, vilka är baserade på icke-våld och kärlek. Dessa typer av mirakler har tidigare fungerat och vi kan genom att allvarligt göra detta transformera en hel samling av dessa mörka till Ljuset. Var medvetna om era färdigheter och ta denna kraft för att uttrycka er kärlek för Gaia och för hela mänskligheten. Denna stora reservoar av Kärlek och förlåtelse kan bokstavligen förflytta berg! En storslaget omtänksam mänsklighet kan således ändra sin nuvarande verklighet och sätta scenen för ankomsten av våra spirituella- och rymdfamiljer. Vi är således vid slutet av denna ”dåliga” tid och går in i en verklighet fylld med Kärlek, Ljus och välstånd. Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med vår rapport om vad som verkligen händer runt omkring oss. Tiden för den nya verkligheten har påbörjats. Ta denna tid för att andas in detta under och göra er själva redo för ankomsten av de som ni inte har upplevt på en mycket lång tid. Vet, kära Ni, att det oräkneliga Förrådet och det aldrig sinande Himmelska Välståndet verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var ett! Och Var i Glädje!)

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...