Dikt via Per Beronius, 5 april

Per Beronius

Tema:
Flerfrontsstriden

Vad vore vi på Jorden
Om Gud och Änglar inte fanns

Allt till en helhetens enhet hänger samman
Så som det sagts, och detta mången gång förut, det oväntade
Det enda vi kan förvänta, och varför det

Universum, och allt som där är
Till en odelbar enhet hänger samman, där varje
Den minsta elementarpartikel, med sin fria vilja given
Påverkar alla de andra, och det människan
Kallar tid, rum och verklighet

Så som det mången gång har sagts
Ett i dessa välsignade dagar på tröskeln till Tusenårsriket
Det vitt och brett spridda uttrycket

En fjärils vingslag på Jordens ena sida
Kan orsaka virvelstormar på antipoden, Jordens
Motsatta sida

Ett gigantiskt konglomerat
Av tankar, viljor och vilda önskedrömmar, påverkar allt och alla
Ingen kommer detta undan

I en evighetens karusell, som från dag till dag
Av den Centrala Solens strålar katalyserade, svänger
Vibrerar, på allt högre vibrationernas frekvenser
Av storleksordning, med mänskligt mått obegripliga

Rörelsens oemotståndliga evighet
Stilleståndets omöjlighet, ”och ändå rör hon sig”
Ett sentida, av astronomen uttalade, citat

Guds tanke, allt som är, genomsyrar
Med allt detta sagt, hur kunde vi något annat
Än det oväntade förvänta

Vad står väl egot något annat tillbuds
Än retirera, till det som är menat, komma skall, lämna walk over
Bli så som det av Gudskraften är tänkt och menat

Orden
”Ge mig din själ, och jag skall ge dig hela världen”
För evigt överspelade

Prövningarnas era går mot sitt slut, skördetiden nära
Det som i begynnelsen av Gud var tänkt och menat
Låter sig aldrig överspelas

Men ändå, med detta sagt
Stundom kan det fortfarande behövas
Några oräddhetens tuffa motdrag, när mörka krafter
Gör ett sista envishetens desperata försök

Ta sig igenom en pytteliten spricka, i den bastanta muren
Men detta på förhand till misslyckande dömt

Ljuset, försåtet genomskådar
Låter sig aldrig av mörka krafter övermannas
Himmelriket på Jorden är mycket nära

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
——————————————————

Du gillar kanske också...