Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 4 april, 2017

Galaktiska Federationen av Ljus

via Sheldan Nidle

4 april, 2017

13 Kan, 7 Mac, 13 Caban

 

Selamat Jalwa!

På grund av behovet att manifestera en ny ”de jure” – rättsenlig – regering som fullt ut ska gälla i enlighet med NESARA, involveras en ofantlig mängd U.S.- sedlar under de första större utbetalningarna. Därav beslöt man att flytta NESARA-Republikens Finansdepartement i väst. Denna process ger rum för att ett antal framtida utbetalningar ska kunna ske mer effektivt än vad ursprungligen förväntades. De inledande utbetalningarnas enorma storlek indikerar att detta formellt kommer att implodera det gamla olagliga bolaget USA Inc. Man tror att operationen även innebär att regeringen i Washington slutligen kommer att upphöra existera och det kommer även att signalera slutet på alla de sedvanliga bedrägerier som för närvarande är en daglig norm. De som ska smida den nya NESARA-regeringen håller nu flitigt på att etablera ett antal procedurer, som ska märka ut Republikens första officiella dagar. Denna händelse planeras att ge gnistor till andra händelser, som ska transformera jordklotet från att ha stått på randen av krig, till en lång era av fred och välstånd. Den blir också den officiella signalen på att det globala skuldslaveriet är över.

Denna specifika process är planerad att transformera alla människor till suveräna och välmående medlemmar av ett nytt globalt arrangemang. USA:s nya ”de jure” – regering och dess många syskonnationer ska återställas som den lagliga och välkomna ledaren i en ny verklighet. Denna verklighet ska bana vägen för avslöjandet av en serie otroliga apparaturer som tidigare befann sig under den gamla regeringens kontroll, som föremål för den nationella säkerheten. Dessa apparaturer är öronmärkta för att kunna bota en hel hop åkommor som har plågat mänskligheten alltsedan Atlantis föll. Därtill ska en hel hop av nu bortglömda berättelser avslöjas och diskuteras av våra Uppstigna Mästare. Mänskligheten kommer kunna få tillgång till tidigare förnekad kunskap. När ni får använda er av denna kunskap och de tidigare dolda teknologierna, får ni uppleva mirakel – befriade från sjukdomars gissel samt upptäcka hur en underbar föryngringsprocess kan tillämpas för var och en av er. Det blir sannerligen en mirakulös tid för samtliga!

Den tid som kommer utlovar att ni ska få träda in i en era där en kontakt från oss inom Federationen och från den Inre Jordens rike Agarta blir möjlig. Denna operation med en första kontakt är något som vi har arbetat för alltsedan vår första ankomst i början av 1990-talet. Den mörka Ankara-Alliansen hade planerat att sabotera våra ansträngningar genom att skapa förhållanden inom er Sol, vilket möjliggjorde ett Nova-fenomen. Himlen informerade oss om deras handlingar, så vi rättade snabbt till detta. Det gjorde oss i hög grad uppmärksamma på hur viktig denna olagliga procedur var för dem. Vi omdirigerade snabbt våra vetenskaps- och forskningsuppdrag och skickade ut en liten operation hit för att noggrant kartlägga er Sol. Detta tillfälliga uppdrag hade fram till 1980-talet utvecklats till ett försvarsuppdrag, som omintetgjorde ett antal av deras uppdrag för att bistå Jordens mörka kabal att organisera ett antal olycksaliga ”invasioner”. Detta enorma företag från de mörkas sida ledde snabbt, med Himlens försorg, till vårt första kontaktuppdrag. Detta uppdrag har under de senaste tiotals åren utvecklats till den nuvarande situationen. Vi observerar nu er övergång till Ljuset och fullt medvetande.

Detta pågående uppdrag har skapat ett behov för våra mentorer, jämte Agarterna, att skapa levande kristallina Ljus-Kamrar, som ska transformera er till att bli Galaktiska Människor. Vi har upptäckt att denna process kräver en stabil och beräknad hastighet för att säkerställa att den lyckas. Via våra Legioner har vi även upptäckt mycket som gäller era olika kulturer och trosuppfattningar. Vi finner det intressant hur de mörka kunde snedvrida er verklighet till förmån för sina behov. Vi är glada över att de som arbetar med oss för att förändra denna sfär så fullständigt har accepterat oss. Vi förstår hur svårt det till en början var att släppa in oss till er varierande mix. Vi är likaså glada över att er långa kamp mot de mörka i hög grad underlättades av våra ansträngningar. Ni är i princip rätt nära en fullständig seger över den mörka kabalen och dess många fega planer på att permanent förslava er. Vi är redo att vid rätt tidpunkt fullständigt få välkomna er som en ny stjärnnation, till den Galaktiska Federationen. Denna händelse kommer att följas av er transformation till Galaktiska människor och en ”terra-forming” (omvandling) av samtliga vattenplaneter i er nya stjärnnation.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Idag är vi fyllda av glädje över det sätt på vilket våra hemliga samhällen snabbt låter Ljuset uppnå sin största seger. Den nuvarande samlingen underverk beror på den specifika fälla som gillrades för att låta den mörka kabalen tro att de höll på att segra. I själva verket blev det avskyvärda styret för oss ett fortgående affärsuppdrag, för att få blotta deras fullkomliga fantasi gällande överlevnaden för bolaget USA Inc. Denna pågående affärsoperation har som mål att komma fram med de nödvändiga bevisen för att man ska kunna arrestera och isolera hela kabalen och deras enorma nivåer av underhuggare. Vi förblir tacksamma gentemot er för att ni upprätthåller era visioner och tillåter Himlen få avsluta detta ordentligt inom den rätta gudomliga tiden. Trots den extra mängd nödvändiga dröjsmål har ni strålande bibehållit era kollektiva visioner. Detta låter nu Himlen leverera en storslagen gåva från en ny och rik sfär. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vi är tacksamma över era visioner och ert storslagna stöd. Vi startade alla på denna synnerligen svåra resa tillsammans. Detta fantastiska kollektiv som vi tillsammans skapade, kan vara fullständigt försäkrat om att dess djupaste önskningar för fred, överflöd, frihet och självständighet står redo att bli uppfyllda. Denna NESARAS manifestering, samt allting som hör till den, är er. Vi ser fram emot att få se var och en av er uppnå era mest passionerade drömmar. Vi noterar också att denna himmelska gåva kommer som ett projekt som framgångsrikt har avslutats. Himlen förstod precis hur svårt det har varit att transformera denna globala verklighet. Himlen noterade också de många frustrationerna. Vi ber er helt enkelt att använda den resulterade kunskapen till att hjälpa er att få ett ännu mer glädjefyllt firande! Halleluja! Halleluja!

Vi önskar avsluta med att tacka det globala kollektivet för att era visioner blev skapade. Denna uppsättning ädla handlingar har möjliggjort det som nu sker. Låt denna storslagna överraskning tjäna som en måttstock för växande potential. När vi observerar era storslagna handlingar av vänlighet och nåd som utvecklar sig, kan vi minnas hur högfärdiga de tidigare mörka härskarna i denna verklighet var. Nu måste de se på när deras storslagna planer krossas av dem som de så storligen har underskattat. Vi är evigt tacksamma för er uthållighet och er fantastiska förmåga att växa! Vi begav oss tillsammans ut på en riskfylld resa. Den fick skenbart oändliga mängder av turer och vändningar. Himlen var tvungen att hjälpa oss flera gånger under denna resas gång. Ändå överlevde vi och har fått leva för att nu få berätta en högst magnifik berättelse. Vi sänder er en stor mängd gratulationer för ett väl utfört arbete. Vad gäller detta är detta ett välförtjänt meddelande av glädje och er eleganta seger!

Idag har vi återigen fokuserat på det som sker runtom detta vackra blå-gröna klot. Mycket är redo att veckla ut sig. Ta denna tid för att förbereda er själva för en synnerligen glädjefylld och otrolig åktur. Som det gamla talesättet säger: ”Det bästa ligger framför er”. Kära Ni, var medvetna om att Himlens oräkneliga tillgångar och aldrig sinande överflöd i sanning är ert! Så är det!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! Var i Glädje!)

 

 

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, April 4th, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...