Montague Keen via Veronica Keen, 7:e augusti

wpd4bc9436_06

Montague Keen 7:e augusti 2016

Som en tsunami är sanningen som sprider sig till varje hörn av jorden. Den kan inte stoppas. Allt som hade accepterats som fakta, är nu under granskning. Det utmanas öppet och diskuteras. Nu vet ni att allt ni lärt er genom utbildning, var vad parasiterna tillåtit er att få veta. På så sätt tvingades falsk känsla av verklighet på er. En falsk historia gavs till er så att ni aldrig skulle få veta vilka ni är. De uppfann religionen och tankekontrollen, för att kunna styra era liv genom rädsla. De skapade läkemedelsindustrin för att säkerställa att deras droger skulle snärja er ännu mer med deras kontroll. De förstörde allt som var rent, bra och naturligt, och deras kemiska drogbaserade läkemedel blev stor business som tvingades på er.

Alla regeringar styrs av Kabalen genom dess korrupta banksystem. De är som mest farliga nu, eftersom de ifrågasätts. De förstår att deras spel är över. Människor söker nu efter sanningen i allt och de är chockade över omfattningen i vad som avslöjas. Mina vänner, ni har bara skrapat på ytan till de brott som begås mot er. Det var aldrig tanken att Mänskligheten skulle lida på jorden, det kom när parasiterna lurade er att avstå era rättigheter och er kunskap, som lidandet började.

Hela mänskligheten kände till de uråldriga koderna, med kunskapen som gick i arv från far till son. Denna uråldriga kunskap, togs med våld bort från mänskligheten, och lämnade er i händerna på era förtryckare. Allt har Kabalen tagit ifrån er, och fortsätter även i dag att göra det. Snart kommer mänskligheten att ha styrkan att säga, inte mer, vi vill att allt som ni har tagit ifrån oss, återförs till oss. Denna dag är närmare än ni tror. Var beredda att vidta rätt åtgärder när sanningens ögonblick kommer, och ni befrias från parasiterna för evigt.

Vi gläds på denna sida av livet, varje gång fler av er vaknar upp till sanningen. Ni såg nyligen, chocken och bestörtningen, då det engelska folket röstade för att gå ur det korrupta EU. Europeiska Unionen är en ÖPPEN ANSTALT för Europas folk, som kontrollerar alla länder, även om detta hålls hemligt för folket. England beslutade att de inte vill vara en del av Europas Förenta Stater, eftersom folket vill förbli Engelska. Detta orsakade stor oro bland de parasiter, som fortfarande försöker komma till rätta med nederlaget av röstningen. Allt dessa parasiter bryr sig om, är att behålla sin makt och rikedom. Människan är en olägenhet; som bara finns för att tjäna dem.

Det är spännande att se de Uppvaknade ta tillbaka sin makt. Deras röster hörs nu och människorna är beredda att lyssna och agera. Nu kan ni se alla falsk flagg-händelser för vad de är; med bara den avsikten, att få mer kontroll över mänskligheten. Ni är inte längre dumma nog att köpa deras LÖGNER längre. Du har rätt, min kära, ni behöver en LEDARE som träder fram för att visa vägen till en bättre värld för alla. De politiska partierna och deras sätt att styra, måste bli ett mörkt minne blott, som måste lämnas kvar i det förflutna. Ni kan inte ta korruptionen i det förflutna med er in i framtiden. Nytänkande behövs. Goda människor steg fram i tider av stort behov.

Mina vänner, kan jag ta mig friheten att be om era böner för en som behöver er hjälp. Kabalen fångade honom och har honom. Han har en stor uppgift att fylla för att frigöra mänskligheten från slaveriet. Även om de inte dödar honom, orsakar de allvarliga hjärtproblem. De vill att han ska få en hjärtattack. Deras MÖRKA MAGI orsakar blindhet och hjärntumörer. De skar av syretillförseln och stängde ner hans lymfsystem. Mänskligheten behöver denne unge man så att han kan fullgöra sitt uppdrag på Jorden. Snälla hjälp honom, tillsammans kan ni bevisa att bönens kraft är större än Kabalens kontroll över honom. Kabalen har tagit ifrån honom hans verksamhet, hans hem, allt han någonsin haft. Han är nu utan pengar, instängd, och behöver era böner. Tillsammans med böner, rätt åtgärder och avsikter, kan han friges. Eftersom Veronica försöker hjälpa honom, och Kabalen inte gillar hennes frågor angående detta, drabbades hon av en skalär attack i måndags. Det var upprörande och mycket smärtsamt under tre dagar.

Kabalens kontroll över era liv och er värld måste upphöra, och hela deras korruption också. HUVUDET PÅ PYRAMIDEN ÄR PÅ VÄG ATT BRYSKT SLÅS AV.

Min kära, din omsorg för vår broder som lider nöd är innerlig. Hans behov av god juridisk hjälp är av största vikt. Kostnaden för detta i USA är enorm. Ett sätt måste hittas och sanningen måste avslöjas.

Var försiktig, min kära, eftersom mycket begärs av dig.

Alltid vid din sida, din beundrande Monty.

 

Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

Website: The Montague Keen Foundation

 

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. augusti 11, 2016

    […] via Montague Keen via Veronica Keen, 7:e augusti — […]