Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 13 mars 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 13 mars 2018

 

 

Selamat Balik. En ny dag föds. Ljusarbetare och deras allierade förstår nu att segern närmar sig. Under en mycket lång tid har profetiorna förutspått denna nu oundvikliga seger. Det är en tid då ert välstånd ska släppas och ett nytt sätt att göra saker kommer att bli det minsta av era bekymmer. Ljusarbetare förstår det här nya scenariot och välkomnar slutet på Kabalen med lätthet och med nåd. Det här är en tid för nya regeringar, liksom för ett nytt skede i vår kommande Uppstigning. I denna nya tidsålder förändrar korruptionens natur snabbt våra sätt att göra saker. Medvetandet rör sig mot fred, välstånd och frihet. En ständigt växande medvetenhet medför nu ett nytt sätt för mänskligheten att se på sig själv. De gamla sätten fungerar inte längre. Ljuset har segrat och tvingar nu välstånd ut i det öppna. Fler och fler människor vaknar upp och väljer inte längre att tjäna det gamla systemet.

Avsikten med dessa nya frekvenser är att göra det omöjligt för de gamla sätten att starta ett krig. Det skapar ett nytt tillvägagångssätt för en gammal diplomatisk konst. Geopolitik fungerar inte längre. Medvetenheten växer exponentiellt. Därmed fortsätter den att ändra vår tidigare syn på oss själva. Medvetandet rör sig allt närmare ett återupplivat sätt att uppfatta. Dessa nya frekvenser finns för att låta den gamla Kabalen tona bort, inleda en härlig seger och nygrundad frihet. Medan detta fortfarande är pågående, är er seger säkerställd. Det är ännu ett tecken på ert växande medvetande och de nyfunna krafterna i hjärtat/hjärnans samband. När medvetenheten växer, försvagas långsamt modus operandi av hemliga samhällen och mörka regeringar för att hålla folket i mörkret, eftersom det nya sättet av öppenhet blir normen.

Den här nya verkligheten sjunker in. Nyckeln till allt är er ständiga tillväxt i medvetandet. Det tar med sig chakran och bygger en ny medvetenhet som utmanar det gamla. Mänskligheten vill att vi ska uppleva det mirakel till samhälle som bryr sig om varandra, är välmående och kreativt. Nyligen nämnde vi ert halschakra. Integrationen av halsens chakra med er drömbrunn är nu nästan färdig. Nästa steg är integrationen av era halschakran med det övre hjärtat eller tymus. Övre hjärtchakrat påverkar den fortlöpande takten i vår uppstigning. Thymus reglerar ert immunförsvar. Eftersom tymussystemet aktiveras och ökar i storlek kan det leda till att många av er utvecklar ”ökande smärtor”. Nyckeln till allt detta är er ständiga expansion av medvetandet, vilket tar in chakrana.

Förändringarna i din tymus och halsen påverkar och förstärker hjärtat, vilket bidrar till vår medvetandetillväxt. När hjärtat stärks leder den parallella tillväxten av medvetandet till en nystart baserad på kärlek, enhet och hjärtats nyfunna krafter. Detta nya förenande hjärta börjar upptäcka sitt förhållande till hjärnan. Forskare i medvetandet vet att, när medvetandet växer, blir hjärtats kärleksfunktion starkare och viktigare för varje dag. Din sanna natur kommer online i en fantastisk takt. Njut av processen!

Hälsningar! Vi är era Uppstigna Mästare. Vi kommer denna dag för att diskutera en väsentlig del av er växande civilisation … främst behovet av ömsesidig respekt. Betydelsen av att se att en annan person har samma känslor och energier som en själv tas ofta för givet. Mänskligheten har länge varit stolt över sig själv för detta behov av att respektera den andres behov och vilja. Vi behöver odla en djup inre önskan att förstå och respektera alla människors önskningar i samhället. Ur ett galaktiskt perspektiv är det en ära att finnas till tjänst för alla levande ting. Vi uppmuntrar er att överväga konsekvenserna för alla runt omkring er innan ni handlar.

När ni växer i medvetande får respekten för varandras tankar en ny mening. Respekt är inte för personlig vinning. Det är er suveräna rättighet. Enhetsmedvetande hedrar och håller varje själ i hög aktning hela tiden. Det är ofta lätt att välsigna en annan och sedan lämna det där. Respekt gör att ni inte bara kan erkänna varandra, utan också visar hur djupt ni bryr er om varandra. Respekt är en viktig ingrediens eftersom mänsklighetens medvetande expanderar från dualitet till enhet.

Ert samhälle förändras handlöst. Det växer och förskjuts bortom tjänsten till sig själv genom att omfamna service till alla. Mänsklighetens nya kollektiva medvetande formar nådigt ”varp och väv” i ert nya galaktiska samhälle. Samhället väver de element som leder er moraliskt. Med ömsesidig respekt lämnar ni dömandet. Ni släpper negativa känslor som hat, diskriminering, ilska, skuld/skam mm. Målet med respekt är att skapa en tillförlitlig miljö för ärlig och öppen kommunikation. Ett nytt sätt att se respekt på är att reformera samhället och driva det välsignat mot ett nytt resultat. Respekt för varje individ kommer att vara normen. Det är nyckeln för ert nya och transformerande samhälle, baserat på Enhetsmedvetande.

Idag fortsatte vi våra meddelanden! Tiden närmar sig en stor förändring i denna verklighet. Det är dags att förvandla smärta och lidande till glädje, fred och välstånd! Den mörka kabalen har haft tid att förändras graciöst och misslyckades. En ny dag gryr som kommer att medföra en omsorgsfull och respektfull epok för mänskligheten! Vet, kära Ni, att det oändliga utbudet och det oändliga välståndet i himlen verkligen är ert!

Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett en! Och Var i Glädje!

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...