Sheldan Nidle, 6 januari 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

6 Cimi, 4 Chen, 11 lk

6 januari, 2015

Dratzo! Vi kommer med mycket intressanta nyheter! Processen som förändrar er verklighet fortsätter att gå framåt trots försök från de mörka att ytterligare försinka den. Detta orsakade misslyckandet med att påvisa det allra minsta av början på leveranserna av era välståndsprogram. I stort sett har de mörka misslyckats med att förhindra påbörjan av dessa leveranser. Denna process kommer nu dock till en tid då sådana framgångar publikt kan läggas märke till. På det hela taget är vi nu nöjda med att de regeringar som kontrolleras av de mörka sjunger på sista versen. Den första månaden av det Nya Året utlovar att ge er välståndet och regeringsskicket, vilket så länge har utlovats till er i profetior. Våra jordiska allierade är beslutsamma att övervinna alla tänkbara hinder och ge er ett nytt finansiellt system. Detta system kommer att kommer att framtvinga drastiska omjusteringar av olika regimer i Väst och snabbt skapa nya regeringsskick. Det är detta nya regeringsskick som till sist kommer att låta avslöjanden ske. Det är denna dramatiska händelse som driver fram oss på världsscenen. Mycket kommer att hända när väl detta speciella ögonblick har inträffat. Vår personal är redo att framträda och öppna kommunikationskanaler med er.

I detta ögonblick kommer energierna att komma fram för att ge oss öppnandet för att påbörja en serie av uttalanden till er. På så sätt kommer en hel serie av händelser att oundvikligt leda till en masslandning och början på er träning med oss. De Uppstigna Mästarna och Agarterna planerar att förklara en stor del av er historia för er. Detta kommer även att inkludera uppkomsten och den sanna betydelsen av de stora religiösa filosofierna, vilka är kärnuppfattningar för de flesta av er. Ni kräver bevis och en allmän genomgång av vad som verkligen hände. Denna gudomliga uppsättning av historier behöver omstöpas, utan att vara grundligt manipulerat, vilket har varit fallet med det mesta av vad ni nu har. De mörka tog skickligt vad som var mest användbart för deras egna ändamål och strukturerade de ting som ni för närvarande djupt tror på. Vår poäng är helt enkelt att bara släppa in sanningen och låta er återupptäcka vad som verkligen hände. Vid det ögonblicket kan ni se hur de stora avatarerna ville att ni skulle vara. Detta är baserat på Kärlek, Ljus och den stora Enheten av hela mänskligheten.

Vårt uppdrag hos er är grundat på dessa stora principer. Vi har kommit med ett behov av att lära oss mer om er och vid det rätta gudomliga ögonblicket avslöja oss själva för er. Mycket har skett vilket i vårt sinne har orsakat förseningar i dessa mycket väsentliga uttalanden. I vilket fall som helst så existerar individer och grupper i ert samhälle som är hängivna åt att manifestera en ny verklighet baserad på sanning, frihet och globalt välstånd. Det finns, men länge gömt av de mörka, medel för att avslöja teknologier och rikedomar som frigör er från det dagliga slavgörat. Vi kan också säga att det finns sätt att sätta stopp för krig, vilka de mörka länge har använt sig av för att hålla nationer och folk separerade. Var och en av er behöver se djupt inom er hur dessa rackartyg har påverkat er. De mörkas slughet kan inte nog betonas. Det har fått er att utföra deras sak under bokstavligen tusentals år. Tiden kommer nu för att stoppa detta strunt och använda er innre Kärlek för att bygga en ny epok för mänskligheten.

Vad våra allierade djupt önskar är att ni planerar och är redo att implementera en väg mot att ni gör er del för att omforma denna nuvarande verklighet. Vår uppgift är att övervaka era massansträngningar och hjälpa er att bättre förstå det enorma av vad ni håller på att uppnå. Denna process tog er nästan 13 tusen år att uppnå. Vi kommer för att vara de som ger er den sista slutliga puffen mot framgång. Vi vet att denna ansträngning för närvarande har orsakat er en del frustreringar. Snart kan ni vara mer objektiva och skratta åt hela saken. I vilket fall som helst så har tiden för att göra storslagna saker anlänt. Var snälla mot varandra. Var redo att hjälpa era ömsesidiga saker och sola er i era ny-uppnådda rättigheter och ert nyfunna välstånd. Förstå att detta system är temporärt. Fullt medvetande kommer att ge er en ganska annorlunda vy på vad som har hänt och vad som kommer att hända. Pengar och allt som kommer med det är helt enkelt resurserna för att låta er påbörja er utveckling av en ny filosofisk syn på livet. Detta kommer att tjäna er väl då ni skiftar in i ert fullt medvetna jag.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er med en del överraskande information. Låt oss först säga att alla våra bundsförvanter är fullt sysselsatta med att påbörja deras del av de allmänna leveranserna. Pengarna håller på att transfereras i specifika grupper till de som i själva verket kommer att ge detta välstånd till er. Ljuset förväntade sig helt och fullt att mörkret skulle använda sig av sina många teknologier för att för att hindra dessa åtaganden. Det var därför ingen överraskning när detta hände med våra första försök vid slutet av detta sista Gregorianska år 2014. Vi kunde därför stoppa och korrigera vad vi gjorde. Den verkliga metoden för att uppnå våra leveranser kommer att vara framgångsrika, men kräver absolut hemlighet. Vi säger detta bara för att informera er att leveranser kommer att ske utan någon fanfar. Var och en av er kommer att få ett personligt förvaltningskonto. När ni har gjort de först stegen så var mycket medvetna om säkerhet. Dessa leveranser kommer att snabbt leda till nya regeringsskick. Lyssna noga på de första uttalandena. Gör sedan vad som har föreslagits.

Nya regeringsskick kommer att lägga fram ett antal nya strategier för hur ni ytterligare kan trygga dessa speciella fonder. Använd vad ni känner är mest lämpligt. Det är kritiskt att ni börjar sprida ut detta välstånd. Dessutom kommer statliga fonder, såsom skatteåterbäringar och er ökade allmänna pension, att börja cirkulera. Använd dessa där det är lämpligt för att hjälpa till med att få era lokala ekonomier att växa. Det kommer också en serie av nya bankregleringar. Dessa regleringar kommer att hjälpa er egen återanvändning av era fonder. Vet att vi djupt önskar att ni köper hus, bilar och andra resurser. Detta kommer att stöda de som kommer att använda sina fonder för att återuppbygga tillverkning och infrastruktur i era ekonomier. Stöten från dessa många olika pengar kommer låta era lokala ekonomier att repareras och återställa tillverkningselementen och den mycket välbehövliga basen som de mörka helt har övergivit.

Vi säger detta i förväg för att förbereda er för vad som antingen inom kort kommer att hända eller redan är på väg. Vi är högst entusiasmerade över vad våra många bundsförvanter åstadkommer. Det har varit en än svårare uppgift än många dem först trodde. Vi är också glada över vad Himlens nya påbud har låtit våra rymdvänner och Agarterna göra. Den kommande tiden blir därför fylld med gärningar som kommer att driva kabalen från makten och tillåta massarresteringar av hela ledarskapet av denna elakartade grupp. Denna nya verklighet kommer släppas fram i snabba steg. Varje segment ges en tid för er att fullt förstå och uppfatta dess fundamentala betydelser. När allt är gjort kommer ni att vara redo för våra lektioner och för vår rymdfamilj att till slut anlända. Det kommer att bli de bästa av tider. Halleluja! Halleluja!

Idag förklarade vi för er vad som kommer att hända. Ta denna information och var tålmodiga. Som sagt, det bästa kommer nu. Var förberedda och redo för dessa i sanning häpnadsväckande förändringar. Bli inte besvikna om dessa sista steg tar lite extra tid. Den nya epoken för mänskligheten är till sist redo att manifestera! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...