Den Galaktiska Federationen via Aurora Ray, 16 maj 2021

Den Galaktiska Federationen 
Via Aurora Ray, 16 maj 2021
Manipulationen bakom att bära mask
De av er som utövar yoga, pranayama och meditation regelbundet vet hur viktig andningen är. Er andning är helig. Vad är skillnaden mellan liv och död? Er andning. Ni kan överleva i 30 dagar eller mer utan mat, 3 dagar utan vatten, men inte ens 3 minuter utan att andas. I slutändan är er andning er mest vitala näring.
Låt oss nu ta en mer andlig titt på det här. Ni lever här och nu. Vad exakt innebär det? Ni andas in och ni andas ut, och mellan dessa andetag i det tysta mellanrummet,  är där ni existerar. Det är ert här och nu-ögonblick.
Att andas eller inte andas är skillnaden mellan liv och död för er art. Ni lever på en planet där er mat har blivit förgiftad, ert vatten fluoriserat och där er luft är fylld med kemikalier. Det är en attack på er art på många nivåer. Och allteftersom kriget mellan det goda och det onda fortsätter, tar era kontrollanter till mer drastiska åtgärder.
Att bära mask visar dem hur lydiga ni är, och de kan lätt upptäcka och dela in er i grupper. Masken kan också vara skadlig för er hälsa. Men det viktigaste idag är att fokusera på er andning. Som art har ni inte fått lära er att andas rätt och använda era lungors fulla kapacitet. Och nu har den begränsade kapaciteten av er andning blivit ännu mer begränsad.
Hur ska ni få kontakt med ert Högre Jag om ni inte andas på det sätt ni borde? Hur ska ni kunna förbli friska om ni inte får tillräckligt med syre? Varför skulle ni frivilligt begränsa både er andning och ert syre mer än de redan är?
Om ni vibrerar på en högre frekvens bortom rädsla och illusion, är ni inte tillgängliga för sjukdomar. Så, det finns inget att frukta. I själva verket är fruktan en illusion skapad av det mänskliga egot, som är ansvarig för er överlevnad. Om rädsla över huvud taget inte hade existerat skulle det vara svårt att överleva som en mänsklig art.
Men på det sätt som ni uppfattar rädslan har den förändrats och manipulerats och överdrivits, så till den milda grad att det är svårt för er att dra en gräns. De som har styrt Jorden i eoner har ljugit för er om den rådande situationen på er planet. Det finns specialister, siffror och en massa bevis för det, och ändå väljer ni fortfarande att följa massorna, medan andra slits mellan en falsk trygghet och sin andliga vishet.
Det är tufft att simma mot strömmen, men om ni bestämmer er för att göra det, kommer ni att uppnå nästa stora milstolpe på er resa mot uppstigningen. När allt kommer omkring handlar allt om Jordens uppstigning och mänsklighetens förmåga att höja sig tillsamman med hela Skapelsens Moder Gud.
Era kontrollanter, som INTE har samma förmåga, vill till varje pris stoppa er rättmätiga utveckling mot högre sfärer. Föreställ er att ni alla steg upp till 5D och deras masker föll – deras frekvenskontroll fungerar inte högre än 4D. Och i den höga frekvensen skulle ni inte ens bli rädda för vad ni såg. Vi ser det här scenariot som ganska underhhhållande för ljusarbetare, men ganska skrämmande för de mörka!
Andas Gaias älskade invånare! Andas in kärlek och andas ut allt annat. Göm inte ert ansikte bakom en mask. Det passar er inte. Var ert naturliga jag och andas in Jordens friska luft och skicka välsignelser till alla människor under de mest intressanta tiderna i mänsklighetens historia.
Vi älskar er. Vi är här med er. Vi är en ljusfamilj.
A´HO
Aurora Ray, Galaktiska Federationens ambassadör.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...