Kristallin människa och Moder Gud via Galaxygirl, 15 maj 2021

Kristallin Människa & Moder Gud, 15.5.2021

 

Vi är den Kristallina Mänskliga Mallen. DNA strömmar genom de kosmiska vågorna från er sol som aktiverar det från den inre solen. Ljuset inom oss är det från Kristusmedvetandet, det universella prisma-ljuset, fyllt med skapelsens andedräkt och Moder-Faderns kärlek till detta universum och därbortom. Vi innehåller koderna för den uppstigande mänskligheten.

Vi är den Kristallina Människan. Vi är livets mall från framtiden bortom nuet intill det nuvarande här och nu. Mänskligheten stiger upp. Vi erbjuder koder för ljus, kärlek. Vi är dessa koder som ska ingå i den mänskliga formen av de uppstigande. Många stiger upp. Många kommer att se och kommer att förstå. Många kommer inte att se och kommer att vara omedvetna om vad som ligger framför dem under deras näsa. De kommer att försvinna till en alternativ verklighet. De kommer inte att märka det för de är stängda för det. Många har valt att stiga upp, har valt vår form för att hysa sina eviga andar på en underbar resa.

Vi är den Kristallina Mänskliga Mallen. Solen håller våra koder för aktivering. Ät lätt och hydrera för att stödja oss. Vi förkroppsligar inre frid omgivet av ljus som manifesterar sig med lätthet, graciösa fotsteg, i luft eller på land. (Jag ser att denna kroppsform är oss men lättare. Vi kommer att kunna flyta eller gå på jorden jordade.) Det är en inbyggd jordning som kommer att inträffa, för du kommer att jordas djupt inom din egen andesanning om din universella varelse. och din anslutning till Källan blir din grund. Mycket glädje väntar mänskligheten. Många uppstigningssymtom känner ni i detta nu och vila därför och hydrera för att tillåta dem. Var i glädje och djup kunskap om att allt går som det ska och att ni befinner er i Alltets gudomliga omfamning. Universellt ljus omger er. Snart kommer det att pulsera inom er när era kroppar förvandlas till ytterligare ledare för ljus och koder. (Jag ser Gaia’s kristallina matris på en ny jord. Jag ser djurens, växternas kristallina matris. Allt lyser och lever, helt balanserat och i fridfull glädje. Allt lyser inifrån, lyser med inre frid, balanserat och verkar vara upplyst inifrån.) Gör anspråk på detta inre ljus och den här strömbrytaren kommer vidare att slå på din förmåga att förvandlas till den gudomliga kristallformen av dig som inte bara leder vägen för de andra att följa utan leder dig på din egen väg, din egen stig. Leder dig på din heliga resa. Du har varit på många heliga resor men ingen så här. Vi skulle säga att alla dina mänskliga inkarnationer har haft helighet inbäddade för de har varit din egen själs resa mot inre sanning, upptäckt och upplysning. Men det har inte varit lätt. Självupptäckt är inget för svaga hjärtan. Uppstigning är det ultimata inom självupptäckt och kunskap om allt tidigare och nuvarande skräp måste siktas igenom och förlåtas. Allt måste förlåtas för att den uppstigande kristallformen ska blomstra helt. Vi frågar varför ni håller fast vid det som skapar smärta? Ilska och oro hör inte hemma här och skapar en möjlighet för sjukdomar att växa. Var medveten om att insatserna är höga och att du är i slutskedet av denna process. Självupptäckt, inre tystnad är viktigt.

Vi är den kristallina mänskliga formmallen som pratar med dig nu. Vi önskar att du ska veta att dina kommande förmågor kommer att vara rika, härliga. Dina liv kommer att flyta, kommer att bli mycket lättare, för den kristallina kärnan känner sig själv och det kommer inte längre att finnas någon vibrationsskillnad. Vi visar här lättheten i interaktionen mellan den kristallina matrisen och invånarna i den nya mallen som du kommer att bilda och bebo. Du kommer att vara med lätthet kreativ inom den. Skaparen är en som skapar kontinuerligt, som du. Mänskligheten var avsedd för stjärnorna, men först måste den skapa frid och harmoni inombords. Såsom inom så ock utan. Nova Gaia kommer att återspegla den inre balansen i en högre vibrerande sinnesmatris som kommer att vara helt positiv och kärleksfull. De mörka kommer inte att kunna leva kvar eftersom de har en annan vibrationsinriktning. Vi uppmuntrar dig att flyta inom denna känsla av balans i detta nu, eftersom det kommer att hjälpa dig och ge mer glädje och fred till din existens på din röriga jord. Du känner vibrationerna siktas. (Jag ser sand gå igenom en sil). Du känner siktningen. Men du vet det här. Vi föreslår att du ser saker nu genom ett kristallint ögonpar och ett kristallint hjärtsinne som är helt i linje med ditt öde och din framtid när du ständigt skapar den. Se din nuvarande verklighet genom kristallina ögon och mer kommer att aktiveras, mer kommer att strömma in i ljuset. Ytterligare koder för allt du ser och berör kommer att öka i intensitet och vibrationer. Ni är verkligen mästarna i detta universum för att ni kan utföra en sådan uppgift. Vi bugar och vi tjänar. Det kristallina kommer att fortsätta att expandera och ge näring eftersom inget är stillastående i skapelsen. Era förmågor kommer ständigt att utvidgas och utnyttjas i gladare upplevelser.

Den kristallina människan kommer att kunna vara en ledare och ett exempel på kärleksljus och besegrande av egot för de som är fångade och för de många andra som vill ge en hjälpande hand till andra universum och sektorer som har fyllts med lägre dimensionella verkligheter. Det svarta hålet i denna galax kommer att vändas från mörkt till ljust vilket möjliggör mer ljus och kristallkoder. Det är en översvämning av ljus som aldrig har setts eller upplevts förut som kommer att inträffa för detta universum som troddes vara förlorat. Allt finns. Ljuset hittar sitt eget och omfamnar det hela. Vi föreslår att ni gör detta med era liv, med era erfarenheter och med era hjärtan. Låt den djupa inre omfamningen av ljus fylla era egna svarta hål av smärta, tvivel, förlust. Detta kommer att expandera er till ännu mer kristallinitet och mer av ert högre jag förkroppsligat. Vi uppmuntrar och påminner er om att ditt högre jag är du, men i högre vibrationsanpassning med sanning och kärlek vilket är vad som händer dig nu, med denna överföring, med meditation, med din egen inre djupa förlåtelse. Du blir ännu mer av det universella som ett uppstiget du i dess många former och nåder och vilken välsignelse vi ser detta vara. Vi är ivriga och glada, djupt hedrade över att få vara en del av denna samskapande process. Vi lever gudomligt i vår mall för att vi pulsar med livets andedräkt hos Modern av Allting. Den Universella Modern födde vår kristallina vibrations-verklighetsmatris och hon sträcker ut oss till er i detta ljusäktenskap.

Vi är den Kristallina Människan. Vi är din framtida upplevelse. Vi skickar DNA-ljuskodningar till dig nu för djup inre läkning och fred. Känn dina förmågor, dina minnen kommer online och välsigna det som uppstår. Välsigna vad du känner. De smärtsamma minnena var lektioner för att hjälpa dig att katapultera dig till de högre dimensionerna. Det finns ingen smärta och förlust, allt är helt enkelt i en annan form. Vi är den kristallina mallen. (Jag ser det mänskliga genomet expandera till ett mycket starkt kristallint, pulserande plasma som vridande stegar av DNA.) DNA är gudomligt. Gudomlig Nukleinsyra. Vi ger dig ett befrämjande av oss. Sitt med det här ljuset. (Jag ser den gamla världen försvinna, som dimma i regnet. Jag ser regnbågar av ljuskoder som tränger igenom denna nuvarande upplevelse fylld med sådan kärlek, det är överväldigande.) Du kommer att förkroppsliga den gudomliga kärleken. Det kommer att vara en andra natur för dig. Det var därför det var så utmanande, så modigt att välja att lämna den omgivningen av kärlek, av ljus, för att komma hit för att hjälpa dem som var förlorade i sin egen smärta och sitt mörker. Denna bana av kraftdimensionell smärtmatris smulas sönder. Vi skickar ännu mer kristallint till det i varje ögonblick som ni som förkroppsligade gudomliga människor går runt och lever i ert dagliga liv genom det, mitt i det. Ni smular ner detta när era koder interagerar med de andra.

Vi är den Kristallina Mänskliga formen. Ni kan komma och interagera med oss helt nu. Ni kan kommunicera med de kristallina aspekterna av era celler. Programmera dem med ljus och kärlek. Programmera dem med hopp och de kommer att kommunicera, de kommer att läka, de kommer att lyssna. Detta är ett kärlekspartnerskap och vi är mycket angelägna om att fastställa denna förbindelse eftersom vi är er framtida form, en aspekt av er uppstigna varelse. Vi är era framtida fordon i ljusform. Fred och kärlek.

Barn, det här är er Moder Gud som talar. Tyckte ni om att prata med er kristallina cellulära matris? Vi är så stolta över era framsteg och jag är så kär i er. Barn, klättra in i mitt knä och låt mig sjunga en sång till er av skapelse, av helande, av ljus. Sången av min kärlek finns runt omkring er, är inom er. Detta kristallina DNA är min kärlekssång för er. Låt dina axlar slappna av, låt mig torka tårarna i dina ögon. Frid. Du är gudomligt älskad och skyddad. Inget kan röra dig här i detta ljusutrymme. Ljuset växer på Gaia, ögonblick för ögonblick. Ni gör alla fantastiskt ifrån er. Er Fader och Jag är så stolta! Vi älskar er.

 

~ galaxygirl

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...