Den Galaktiska Federationen via Aurora Ray, 19 maj 2021

Den Galaktiska Federationen
Via Aurora Ray, 19 maj 2021
Vi vill betona vikten av att inte låta er dras in i aktuella händelser. Som vanligt är saker och ting inte som de ser ut vid första anblicken. Det är så lätt att dras ner i oro och förtvivlan över det som sker på er planet.
De mörka krafterna försöker göra allt för att behålla sin makt och ingenting kommer att stoppa dem. Allt är utformat för att hålla kvar er i 3D-matrisens konstruktion av rädsla och kontroll. Det är mycket viktigt för er eget bästa, och speciellt för era uppstigningsvibrationer, att ni fortsätter att vibrera högre.
Om ni lyckas med att höja er frekvens och behålla den, kommer ni snabbt att se bortom lögnerna och nätet av illusioner. Ni kan föreställa er det som en marionetteater där varje docka spelar olika roller. Några av dem spelar skurkar och andra låtsas vara de goda, medan de verkligt goda saknas på scenen.
De mörka krafterna har alltid använt holografiska inlägg, iscensatta händelser och alla slags knep, uppbackade av medierna som de äger och kontrollerar, för att skapa en verklighet för er som skalla binda er till deras magiska trollformler. Bokstavligen. Köp inte fler biljetter till denna show!
Var fridfull, var snäll, var medkännande och var tålmodig! Om ni har tränat er själva och utvecklats under de senaste åren, är det hög tid att sätta era kärleksfulla talanger i arbete. Många känner rädsla just nu. De behöver er stabilitet och ert kärleksfulla stöd.
Vi har sagt detta till er många gånger tidigare, och vi tror att tiden har kommit för er nu att verkligen förstå vad vi har menat med dessa ord. Ni måste bli er frekvens väktare. Det innebär att ni inte bara höjer er vibration utan att ni håller den högt vad som än händer. Det är på detta sätt ni kan göra denna frekvens tillgänglig för andra.
Ni kan inte gå runt och försöka släpa människor till 5D. Ni kan inte tvinga människor att vakna, och ni vet inte vad deras själar har valt att uppleva i denna livstid. Ni kan inte kränka deras fria vilja! Men ni kan vara ett exempel som inviterar andra att följa er, att ta del av era underbara erfarenheter, att dela er visdom och finna frid i den.
Tro inte på vad som sägs i media, inte för ett ögonblick. Stäng av er TV och tillbringa mer tid med Moder Natur. Sitt under ett träd, ta ett djupt andetag och vet att allt är i gudomlig ordning.
De mörka kan inte vinna och de är fullt medvetna om det. De vill bara orsaka så mycket smärta och rädsla och kaos så länge de kan för att få en sista kick av det. Det här är en seger för Ljuset!
Så, idag ber vi er att vara jordade och behålla tron på den gudomliga planen, så att andra också kan känna sig lugna och fridfulla.
Vi älskar er. Vi är här med er. Vi är Ljusets familj.
A´HO
https://tinyurl.com/5drttfb6
Översättning Ulla Krogh

You may also like...