Mästaren i Kristallriket via Carina, 20 maj, 2021

 

Mästaren i Kristallriket genom Carina, 2021-05-20

 

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden,

Det finns mängder av information som vill komma ner till er nu och för att kunna ta emot den behöver ni öppna upp era hjärtan och vara medvetna om att NI är den enda skaparen av ert liv. Informationen till var och en av er är unik då ni alla befinner er på olika platser inom er själva. Den senaste tidens stora utrensningar av det mörka systemet inom er själva har nu gett plats för insikter och sanningar som bara har med er själva att göra. Meddelanden som dessa, kanaliseras ner till er genom mänskliga kanaler som alla är på en egen unik resa inom sig själva och vi önskar att ni känner av vad som är i harmoni med er själva och gör kloka val av det ni tar in som sanning i era system.

I den Nya Tiden finns ingen annan Gud än ni själva. I den Nya Tiden är var och en av er en unik skapare av er egen verklighet. Ni bär allt ansvar för er själva och ni sitter på all makt att förändra ert liv utan att fråga någon annan, utan att demonstrera eller upplysa någon annan om de val ni önskar göra. Gör dem bara! Era inre uppfattningar styr er egen yttre värld och när ni känner att ni kan acceptera det har ni nått till vägs ände med att känna er styrda och kontrollerade av andra eller av ett system som inte existerar om ni inte tror på det.

Att uppgradera sin energi till högre frekvenser innebär att ni blir mer medvetna om att det är ni själva som valt att komma ner till jorden som Hjälpare genom att skruva ner ert högre medvetande till en lägre frekvens. Den bild som ni i dag har av er själva, jorden och det liv som pågår här, är en direkt återspegling av er egen inre uppfattning. Det innebär att ni inte behöver lägga särskilt mycket energi på att förändra er yttre tillvaro utan kan lätt och enkelt förändra den genom att söka sanningen och svaren inom er själva.

Varje människas uppfattning om verkligheten är unik. Det stora utrensningsarbete ni gjort med er själva de sista veckorna har för många uppfattats som en kamp mot yttre faror, hemskheter och situationer men vi säger er att dessa rensningar endast haft med er själva att göra. Ni har alla varit en del av det mörka systemet på jorden och ert uppdrag är nu att återta er själva och ert eget ljus, ert eget högre medvetande.

Ni har gjort ett enastående arbete och vi är mycket stolta över er. Ni är de modigaste av de modigaste som gett ert medgivande att sänka era frekvenser, att separera er från er själva och delta i detta unika uppdrag. De senaste veckornas prövningar har varit mycket tuffa för er och vi vill återigen tacka er för det jobb ni gör med er själva. Ni återtar med stor kraft och beslutsamhet er själva vilket innebär att ni hjälper er själva och människan att MINNAS.

Ni som inkarnerat direkt från de högre dimensionerna har kommit till jorden för att hjälpa människan att minnas KÄRLEKEN. För att kunna utföra ert uppdrag till fullo har ni varit tvungna att först kapa banden mer er själva och sen leta er tillbaka till ert eget ljus, laga banden. Under er resa tillbaka till er själva har många saker varit svåra för er. Ni har minnen från de högre dimensionerna och har svårt att finna en mening med ert liv på jorden. Men vi ber er att minnas att ni kommit hit för att undervisa i KÄRLEK och att den separation ni gjort från er själva endast har varit tillfällig.

Ni har kommit hit för att hjälpa människan minnas sitt eget ljus och att vägen tillbaka till ljuset går genom dem själva och det mörker som de tidigare skapat. Ni har aldrig något ansvar för de val som andra människor gör och ni har aldrig någon anledning att döma någon annan för de vägval de gör. Ni ska visa vägen genom att gå den själva först. Ni ska visa vägen genom att minnas att mörkret är en del av Universum som inte alls är farligt i sig men som var och en måste lära sig att bemästra för att kunna hitta tillbaka till sitt eget ljus.

Minns att varje människa på jorden är er syster eller bror. Minns att de har kapat banden till sin egen gudomlighet och att de är vilsna själar på en mycket skrämmande resa. Minns att alla är av ljuset eftersom ljus i sanning är det enda som existerar men att ljuset behöver en stark kontrast i form av mörker för att synas, för att uppfattas, jag existera.

Tillåt er själva att njuta av er resa på jorden. Tvinga er inte till val som känns fel för er själva bara för att någon sagt att det är fel att göra eller tycka si och så om man t ex kallar sig andlig. Det ÄR okej att ha mänskliga begär, det ÄR okej att njuta av sådant som inte är klassificerat som korrekt av andras påhittade normer. Det ÄR okej att äta kött om det är det ni vill äta och det ÄR okej att tycka om sådant som andra tycker är fel.

DET FINNS INGET PÅ JORDEN SOM INTE ÄR ANDLIGT. Hur skulle något på jorden kunna vara fel? Gud är alltet, är det inte det vi har sagt. Ljus kan inte existera utan mörker, är det inte det vi sagt? Upplev det som ni i ert hjärta VILL uppleva för genom att göra det kommer ni automatiskt att vilja söka er tillbaka till Ljuset, ert hem i er själva. Visa andra att ni älskar er själva tillräckligt för att fatta de bästa besluten för er själva även om andra inte håller med er i era val. Genom att göra det visar ni att andra kan göra detsamma även om dessa val ser helt annorlunda ut för dem än för er.

Vi finns med er alla och vi uppmuntrar er att vara NI. Vi hjälper er när ni ber oss.

Vi älskar er på ett sätt som ni ännu inte kan förstå – utan villkor, utan krav och vi dömer er aldrig oavsett era val. Lev det liv ni önskar leva och ni kommer att finna ljuset inom er själva, ert slutliga mål på jorden.

 

Du gillar kanske också...