Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 10 november

2 lx, 7 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! Den nya verkligheten påbörjar sitt slutliga stadie av manifestation. För länge sedan i gamla Atlantis började ni inse att ni mystiskt hade blivit reducerade till enbart en leksak för den mörka Atlantiska kabalen. Denna grupp av ledare, prinsar och kungar uträttade det hemska arbetet åt Ankara Ledarskapet av Orion. De hade begränsat deras motståndares förmåga till en nivå där de inte längre kunde utgöra ett hot mot deras vidriga policy. Detta usla handlande skulle upprepas om och om igen under de sista 3000 åren av det Atlantiska Imperiet. Era förfäder hade i stort sett blivit försökskaniner för dessa mörka invånare. Ni blev särskilt sårbara när detta imperium plötsligt sjönk ned i djupet av historian. Sedan denna tid så etablerades en stor och mäktig uppsättning av dynastier på Gaias yta. Dessa dynastier kunde inte släcka er inre Kärlek för sanning, frihet och gemenskap. Detta har tillåtit Himlen att ge er en speciell dispens för en nådig övergång till fullt medvetande. Det är dessa kvaliteter som har fört oss till era stränder.

Den nuvarande tiden är en av stora justeringar av era samhälleliga uppfattningar. De mörka har särskilt under de sista 70 åren byggt en komplex sammanflätning av hemliga regeringar som stöder varandra, om de nu är Brittiska, Asiatiska, Europeiska eller Amerikanska. Detta näste av huggormar behövde först tämjas innan verkliga framsteg med att kontrollera dem var möjligt. Till en början upptäckte vi bara en liten uppsättning av grupper och individer som var hängivna till samma ändamål. Det tog nästan två årtionden att uppnå tilliten som vi krävde för att i sanning gå framåt. Under denna tid kom vi under konstant övervakande utav de mörka oligarkerna och deras många förrädiska allierade. Vi har upprepat denna historia många gånger tidigare. Vi gör detta igen bara för att betona vad vi nu har upptäckt. Detta handlar nu om hur dessa mörka för närvarande opererar. Dessa omoraliska skurkar äger internetet och olika aspekter utav de. Deras konstanta ränksmideri orsakar ett inbromsande av processen av hur era välsignelser förs runt världen till er.

Detta kommunikationsproblem orsakade en kort fördröjning, vilket orsakade en smärre ändring i det ursprungliga schemat. Dessa problem är nu lösta och den nödvändiga kommunikationen flyter nu smidigt från plats till plats. Trots deras plojer så flyter nu pengarna och nödvändiga riktlinjer för att skapa nya regeringsskick framåt. Vi är övertygade om att denna konspiration nu är över. De viktigaste skurkarna har blivit isolerade och fullt omhändertagna. Ni närmar er snabbt punkten då ett antal huvudskeenden till sist kan inträffa. Det är viktigt att internera dessa omoraliska busar så att de inte längre på något sätt kan blanda sig i vad som nu är planerat. De urgamla familjerna och deras allierade har medlen för att göra om de medfödda uppfattningarna om hur denna värld fungerar. De skall först ta upp distributionen av tillgångar och makt. Dessa handlingar kommer att ge er den sedan länge efterlängtade friheten. De kommer också tillåta nya regeringar att uttala slutet på det årtiondes långa mörkandet av UFO!

Denna nya frihet betyder att ni tar på er nytt ansvar för era samhällen och för er själva för att skapa medlen att kreativt lösa era samhällens och världens problem. Inom er alla finns en stor energi som lätt kan hjälpa er upptäcka sunda lösningar. Det kan låta er komma samman och smida ett antal planer som kan lösa vad nu ni ursprungligen tog på er. Denna process är hur vi, med flytande ledarskap (fluid management), hittar snabba och enkla lösningar. Då ni upptäcker hur denna process kan fungera för er så kom ihåg att detta är hur era förfäder i Lemuria hittade lösningar på alla problem. Använd detta för att förbereda er att arbeta med våra handledare. Vad vi föredrar är en djup dialog mellan er. I detta kommer ni att förstå hur många av era vanor och känslor uppstod. Dessutom kommer ni att utforska tidigare liv och hur de påverkar ert nuvarande liv. Vi behöver också gå djupt in i hur ert genomet bildades och hur alla svårigheter kan korrigeras.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni lever i välsignade tider. En stor förändring är nu på gång för denna verklighet. De mörka och deras mänskliga undersåtar har fram till nyligen kunna fortsätta sitt styre oförhindrat. Till dess att våra associerade kunde framtvinga en förändring i denna oheliga upplinjering. Flera mycket modiga förhandlare kunde skapa en allians mellan olika missnöjda element inom världens militärer. Dessa mycket modiga Varelser använde denna nya allians för att backa upp de urgamla familjerna och till slut tvinga de mörkas oligarker att ge efter. Detta har tillåtit en storartad process, vilken tillåter förflyttandet av pengar och bildandet av ett nytt finansiellt system. Vi har nu ett kort avbrott på grund av en störning i sista minuten utav Ljusets kommunikationssystem. Detta är nu till stor del korrigerat. Vi har blivit tillsagda att denna störning inte helt och hållet har stoppat operationerna för att ge er era välsignelser och er frihet!

Då tiden anländer för denna storslagna distribution av era välsignelser så var medvetna om alla de på er värld som har gjort stora uppoffringar för att manifestera denna nya värld. Ta tid för att be eller meditera för dessa underbara Själar! Förbli positiva och förmögna att skicka ut visionerna och de positiva energierna, vilket gör dessa gudomliga ting möjliga. Förena er för att välsigna de som har kunnat tvinga de mörka bakåt och låtit dessa underbara handlingar ske! Vi är alla ett heligt kollektiv av Varelser som länge har lidit och nu med Himlens dispenser är på randen till en högst välsignad uppsättning framgångar. Mycket kommer att förväntas av er. Använd dessa ögonblick för att be och planera för hur denna underbara vision skall manifestera. Ni är unika och speciella. Låt oss visa denna verklighet vilka magnifika ting ni är kapabla till.

Denna värld har alltid fyllts med onödiga besvikelser. Denna gång kommer ni att skina och visa att en ny verklighet kan skulpteras från den gamla. Denna nya värld kommer att transformera karantänen som ni har suttit i sedan Atlantis fall. Detta är ögonblicket då ni återtar och visar behovet av ett nytt medvetande, som ni förkroppsligar. Ni kommer att träffa era mänskliga släktingar och påbörja en nådig process som kommer att leda till fullt medvetande. Vi erkänner vad ni gör och ämnar helt fullt instruera er angående många händelser som hände i det förgångna. Nyckeln är sanning och oändlig nyfikenhet om vilka ni verkligen är. Denna sanning kommer att förses av oss inom viktiga uppsättningar av konversationer med er alla. Dessa studier kommer att bli en del av vad ni till slut kommer att veta. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag som alltid fortsatte vi med vår rapport om vad som händer runt omkring er värld. De mörka drar sig nu tillbaka och en ny verklighet bildas snabbt inför er. Arresteringarna och uppkomsten av NESARA är nära förestående. Var tålmodiga och positiva! En ny tid för alla kommer och låt det skapas av alla de positiva energierna som ni kan manifestera! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...