Rådet via Ron Head, 11 november

 

Ron Head

Rådet

Tid är lustig, eller hur? Låt oss först påminna er om att den i själva verket inte finns. Och det är därför som det kan vara en så lustig sak. Så låt oss undersöka det och se varför vi säger något sådant. Det är dags att ha lite roligt.

Har ni lagt märke till hur på senare tid tiden rusar fram som ett skenande tåg? De flesta av er har. Har ni lagt märke till hur saker och ting händer så sakta att tiden förefaller att stå stilla? Ja, det har ni. Detta är orimligt, eller hur? Hur kan tiden blixtra förbi och samtidigt stå stilla? Tänk på det. Har det inte sagts under en lång tid – där är ordet igen – att det bara är en mental konstruktion som människor har hittat på. Det är en användbar uppfinning som sprang iväg med sig självt.

Så låt oss för ett ögonblick avlägsna oss från konstruktionen av tid och se på om det finns ett sätt som det kanske visar oss hur det kan vara användbart. Ni kan se att det mestadels används för att kontrollera era rörelser till gagn för de vars arbete ni utför. Och det är sant även om ni är egenanställd. Det har blivit en stor infångning, något ni tjänar. Men finns det ett sätt på vilket det är konstruktivt?

Då ni observerar det som finns och utvärderar det så ger er ert koncept av tid alternativet att observera vad som finns och utvärdera det om och om igen. Ni kan observera det genom ett stort antal permutationer som sinsemellan visar på små skillnader, ni skulle kalla detta för kort tid, eller i kan observera något annat och sedan låta tid/rymd-spiralen, eller dess like, föra det till er uppmärksamhet igen. Ni skulle kalla detta för en längre tid, och era uppfattningar skulle ha förändrats. De skulle förhoppningsvis ha förändrats för ni skulle ha lärt er och fört fram en annorlunda uppsättning av förståelser av situationen.

Detta är hur ni väljer att konstruera den här tidsgrejen. Ja, det är ett förenklat sätt att förklara något som inte alls är enkelt. Men det ger er en chans att se på ting på ett nytt sätt. Och det är roligt. Hela den här leken som ni har lekt under eoner av denna tidsgrej är ett sätt att lära sig och växa. Om det inte var så skulle det förefalla att inte tjäna något ändamål alls. Och universum gör inget alls av ingen som helst anledning.

Detta förefaller nu att motsäga uttalandet att inget håller någon betydelse förutom vad man ger det. Och detta uttalande är korrekt. Inget har någon mening, förutom den betydelse man ger till det. Gå vidare och låt ert sinne ta nästa oundvikliga steg. Få bland er gör så. Men nästa oundvikliga steg är att om ni är den som tillägger betydelsen då är ni en mycket viktig del av vad som pågår. Så att ni inte blir alltför medryckta av detta så inse att samma sak är sant för varje levande varelse i universum. Så er stora betydelse, i själva verket er gudomliga betydelse, är delad med allt medvetande. Allt som Är.

Undrar ni inte ibland hur vårt svamlande förde er från där till hit? Nå, vi började med att säga att vi skulle ha roligt. Och kanske att vi orsakade lite tankfullhet längs vägen. Ni tar emot ett stort antal vågor av information och energi just nu. Ni har tillräckligt med allvar att hantera. Men låt oss sätta detta i perspektiv, ni håller på att passera en milstolpe. Och dessa stolpar blir mer och mer tydliga.

Gå på, som ni säger, och så talar vi igen snart.

 

 

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: https://oraclesandhealers.wordpress.com/

Du gillar kanske också...