Sheldan Nidle, 10 mars 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

4 Muluc, 7 Ceh, 11 lk

10 mars, 2015

Selamat Balik! Vi kommer för att ge er goda nyheter! Det nya banksystemet, som vi har talat om då och då, har snabbt blivit en internationell verklighet. Samtidigt så fortsätter fallet av av de amerikanska styrande bolagen. Världens nationer inser ännu mer vad denna kommande kollaps verkligen betyder. Ett nytt ekonomisk och finansiellt system växer fram, som sätter USA på samma nivå som ett antal nationer i Europa, Asien och västra halvklotet. Denna nya uppsättning av verklighet sätter äntligen stopp på den högt förvrängda verklighet som styrde er värld under de första sex decennier efter andra världskriget. En ny era är i formning, vilket innebär att se ökningen av NESARA styrning i USA samt en hel massa av nya styren i Europa, Asien, Afrika och västra halvklotet. Höjdpunkten i detta, i våra sinnen, är avslöjande. Då kan vi enkelt tala till er och äntligen tillåta er att se våra skepp på er himmel i dagsljus. Vi tänker stödja de globala talen från era Uppstigna Mästare och de öppna möjliga interaktionerna med era Agartha släktingar. Ni kan sedan lära mycket om er själva och er sanna historia och ursprung.

Det som äntligen händer i er värld kommer att bevara och skydda er verklighet. För många år sedan, kom vi och bevittnade ett samhälle, som bara kan beskrivas som ett omedvetet och likgiltigt samhälle. Under det senaste decenniet har ert samhälle bokstavligen vuxit upp. Även de som var miljömässigt helt fel ute smider nu ivrigt någon sorts allians med dem som djupare skyddar era många känsliga livsmiljöer. Dessa plötsliga förändringar i Gaias alla samhälle är ett tecken på hur mycket er jordglob förändras för närvarande. Även om dessa förändringar gör en stor påverkan på hur era samhällen reagerar på ekologi, är det fortfarande bara en början. Mycket behöver göras när vi väl masslandar på er värld. Livsmiljöer för många djur och växter krymper fortfarande snabbt. Ni måste applicera tekniker som har förmågan att ändra denna tråkiga omständighet. Ni själva behöver också använda mer kunnigt resonemang om hur ni återställer en stor del av er värld till en mer naturlig verklighet. Ni måste använda teknik för att skapa en ordentlig livsmiljö och inte för att förstöra den.

På våra världar, är den naturliga orörda naturen på vår yta och i våra inre världars rike ostörd av oss. I själva verket, om någon skulle plötsligt dyka upp oanmäld på någon av våra världar, skulle deras första tanke förmodligen vara att världen verkar mestadels obebodd. Denna tro är något som speglar en naturlig följd av våra heliga lagar: allt liv är heligt och måste bevaras i sitt naturliga tillstånd av existens. Detta Solsystemet var kraftigt invaderat för miljontals år sedan och ett hemsk pris betalades för detta. Det som krävs är att vi hjälper er och den himmelska Elohim att återställa detta sol- rike till dess tidigare orörda tillstånd. Mars och Venus innehöll en gång stora oceaner, som vimlade av alla typer av liv. Dessa saker måste återställas. Inte bara dessa stora oceaner och andra solvärldar, utan också de många typer av unika fenomen som för närvarande är förlorade. Denna återfödelse är bara en av de saker som vi måste göra. Det finns också ett ansvar att reparera banden till ett stort antal icke-fysiska varelser, som är bosatta djupt inom den inre världen av era många jättevärldar av gas.

Som ni kan se, läggs en hel serie av nya ansvarsområden på er när ert medvetande återkommer. För oss är dessa plikter heliga. När ni blir både planet- och solbeskyddare övertar ni en plats av stor skönhet, vars underhåll blir er vardagliga plikt. När ni blir medlem i en vetenskaps- och utforskningsflotta, kommer denna uppsättning av arbetsuppgifter kraftigt att öka. Vi har varit i detta solsystem i över två decennier och är ganska missnöjda över hur det har ”handskats” av Anunnaki och deras planetariska skyddslingar. Mest av allt, har vi slagits av hur dessa ansvariga Varelser behandlat er alla under årtusenden efter årtusenden. Då och då har våra skepp besökt er och i samband med det, redovisat denna misshandel i ett antal särskilda flottrapporter om framsteg i detta solsystem. Himlens kallelse på oss var först chockerande. Men, vi lyssnade och är här för att tjäna er helt. Vi förväntar oss att ni utvecklas snabbt under nästa år mot fullt medvetande genom att helt ändra ordning på den verklighet ni nu lever i. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Hälsningar. Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med en ordentlig upprepning av det som sades så rättframt av vår rymdfamilj. Våra jordiska medarbetare har skapat ett nytt internationellt fondtransfer system. Dessutom har ett antal ändringar gjorts för att göra alla större banker Basel III-kompatibla. Detta är bara början till vad som kan förväntas. BRICS-gruppens utvecklingsbank är redo att komma online och ersätta både SWIFT-systemet och den internationella statusen av Federal Reserve och IMF. Denna välsignade utveckling innebär två saker. Först, internationella penningöverföringar är inte längre en angelägenhet för banksystemet som inrättats av Dumbartons  fördrag 1944. För det andra, västvärldens bankkriterier som nu används av IMF, ska ersättas av en mer gynnsam för internationell utveckling. Dessa förändringar möjliggör de enkla överföringarna av stora summor, för att sätta fart på behovet av att utveckla infrastrukturen i er värld.

Både den underutvecklade och den utvecklade världen kräver medel till att antingen bygga eller bygga om ett stort nätverk för vattenvård och transport. Det finns också ett behov av att ge denna värld pengarna för att bygga ett stort nätverk för barn och vuxnas utbildning. Alltför länge har de styrande tystat ner eller ignorerat detta stora ansvar. Ni växer i medvetande och kräver de verktyg som behövs för att förstå fullt ut vad som händer i den här världen. Dessutom, en särskild klass måste fyllas med verkligt meningsfulla lektioner om ekologi som kan läras ut till alla. Tidigare fördomar mot kvinnor och religion kräver ett slut. Skaparen i sanning gjorde oss ett folk. Vi behöver välsignat lyda detta heliga påbud och lära oss att leva tillsammans. Alla religioner lär denna stora sanning. Vi måste lyda detta globalt. Tänk på hur krig, missriktat hat och simpelt dålig logik har upprätthållit dessa hinder.

Då ni kommer tillsammans, var ständigt uppmärksamma på vissa nya ansvar att behålla er nyfunna mänsklighet, för att upprätthålla integriteten i naturens miljöer och för att vara redo att hjälpa varandra framåt. Det nya medvetandet innebär att göra er mer andligt medvetna om varandra, och särskilt av de gåvor som Gaia gett er gratis. Denna värld måste respekteras och omhändertas med hjärtat. Detta är gudomlig nåd i handling. Ni flyttar andligen från en värld som drivs av oansvariga till en värld som vägleds av omsorg, er. Denna nya verklighet kräver en ny attityd, och behöver er för att växa in i hur ni är för att kunna använda ert nya och expanderande medvetande. Börja varje dag med en fast syfte som kommer från er första omgång meditationer eller bön. Samtala med andra och upprätta en plan. Den avgörande nyckeln är att för varje dag ha ett positivt och andligt syfte. På så sätt kan ni verkligen skapa mirakel!

Idag, som alltid, har vi utforskat vad som händer i detta rike som ni bor i. Lär er att respektera varandra och den naturliga miljön, som omger er. Denna värld förändras snabbt till det bättre och verkligen häpnadsväckande förändringar är bokstavligen bara ett ögonblick bort. Var redo och var medvetna om dessa enkla fakta! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! SelamatGajun! SelamatJa! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...