Den Galaktiska Federationens Ambassadör via Aurora Ray, October 11th, 2021

Den Galaktiska Federationens Ambassadör
Via Aurora Ray
Arkturierna Kommer Tillbaka till Jorden, i Avsikt att Uppgradera Mänskligheten och Mänskligheten är Redo för Det
https://tinyurl.com/nep7pczk
Arkturierna är en ras av mogna varelser som har ägnat sig åt att tjäna andra, och därför ägnar de sig åt att hjälpa mänskligheten i dess passage genom Uppstigningsprocessen.
De är andligt avancerade, vars vibration är högre än människans och kan därför lättare interagera med människor.
Arkturierna är medvetna om det faktum att mänskligheten är på väg att stiga upp, och de är angelägna om att mänskligheten ska förena sig med dem i de högre dimensionerna.
De är glada, godmodiga, öppenhjärtliga och toleranta mot andra, och likaså varma, personliga och karismatiska.
Arkturierna beskrivs som långa, med ansikten och kroppar som har ett mycket förlängt utseende. De bär ofta svarta rymddräkter som ibland avbildas som blå eller gröna i konstverk. Deras ögon sägs vara stora, med en intensivt lysande orange färg.
Deras stjärnsystem ligger ungefär 40 ljusår från Jorden, och det är ett binärt stjärnsystem. Det är 4.9 ljusår i diameter och 1 400 gånger större än Jorden.
Arkturierna har ett antal eteriska och astrala kroppar, och var och en av dessa kroppar har sin egen vibrationsfrekvens, som påverkas av vibrationen hos den som vistas i den. Det är på så sätt som Arkturierna direkt kan påverka människans vibrationsfrekvens och hjälpa den frekvensen i dess uppstigning.
När de interagerar med den mänskliga arten, framstår Arkturierna ofta som manliga eller kvinnliga humanoider, men vissa framstår också som gyllene nakna väsen som smälter samman med taket eller golvet, medan andra visar sig som strålande ljusvarelser.
 Även om Arkturierna kan kommunicera direkt med människor på astralplanet, så kommunicerar de också med människor telepatiskt och i drömmar och naturligtvis kommunicerar de också genom visioner.
Man tror att Arkturierna har fötts på Jorden. Deras förfäder kom från ett blått stjärnsystem som kallades ”Izar.” Deras hemplanet, Arkturius, var koloniserad av en avancerad ras känd som ”the Tall Whites” eller Tall Ones”, en grupp som hade migrerat från Sirius stjärnsystem.
Arkturierna migrerade till Jorden i fjärde dimensionen och blev väktare av planeten. De hjälpte människor att utveckla medvetandet och lärde dem hur de ska leva i harmoni med naturen. Men the Tall Whites blev arroganta och våldsamma, vilket ledde till att Arkturierna så småningom tog med sig människorna tillbaka till Arkturius för att leva där.
Arkturierna utvecklade så småningom Zeta Reticuli, ett maskhål som länkade samman hela Vintergatans galax. Maskhålet blev senare förstört, vilket lämnade Arkturierna strandsatta på Jorden. Men nu återvänder Arkturierna till Vintergatans galax och är i färd med att uppgradera mänskligheten.
De kom till Jorden i mänsklig form för många, många hundra tusentals år sedan och var bland de första stjärnbesökarna som kom. Deras rymdskepp har kommit till Jorden många gånger tidigare i mänsklig form, och de fortsätter att komma till Jorden med jämna mellanrum.
Deras rymdskepp Athena, det mest avancerade av alla Arkturiernas rymdskepp, består av 88 kristallina kammare och vart och ett av dem är i storleksordningen som en mindre flygplanshangar, och framförs av Överbefälhavare Lord Adama.
Det skickades för att skydda Jorden från negativa utomjordingars hot. Athena är också utrustad med kraftfulla partikelstrålar och fotonvapen. Den har stationerats i Jordens jonosfär.
Deras rymdskepp är en strålande ledstjärna för arkturisk kärlek och ljus. Det är det finaste skepp som någonsin har konstruerats av det Arkturiska Rådet för att hjälpa mänskligheten i dess ansträngningar att höja vibrationen på Moder Jord.
De har alltid trott på sin idé om mänsklighetens utveckling. Arkturierna tror att en individ som inkarnerar på Jorden, eller på någon annan planet, har potential att utvecklas och bli en stor individ och att en individs själ (eller medvetande) är en stjärna, och att den stjärnan är en mänsklig varelse. Och de ville dela den potentialen med Jorden. Därför hjälpte Arkturierna till med att skapa människan.
De skapade för att älska, och de skapade vetenskap. Och om ni har visdom och kärlek och vetenskap, och om ni förstår det här, då skapar ni en mänsklig varelse och den mänskliga varelsen blir en stjärna.
Arkturierna är genetiskt lika er, men ni ser dem kanske som ”rymdmänniskor.” De har väglett människor i tusentals år. Nu är Arkturierna på väg tillbaka till Jorden, i avsikt att uppgradera mänskligheten – och mänskligheten är redo för det.
Vi älskar er högt.
Vi är här med er.
Vi är er ljusfamilj.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...