Änglarna via Ann Albers, 13 mars 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 13 mars 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Vissa av er är så väldigt hårda mot er själva. Vi hör era rop. ”Jag vill komma igång, men jag har ingen motivation. Jag är så trött. Kommer jag någonsin att känna att jag har ett syfte? Kommer den här världen någonsin att förändras till det bättre?”
Med all vår kärlek vill vi försäkra er att ni alltid är motiverade att göra något, även om detta något är att vila.
Naturligtvis är många av er trötta. Världen vill ha en förändring och motsätter sig samtidigt förändring. Det är väldigt mycket kärlek som sköljer över er planet som svar på miljontals böner, men om ni motsätter er att älska och acceptera er själva kommer det att bli utmattande. Lita på ert hjärta och gör det som inspirerar er i stunden. Vila när ni är trötta. Sluta att pressa er själva och var i frid.
Ert syfte har ingenting att göra med vad ni gör, och allt att göra med hur mycket kärleksfull vänlighet ni ger er själva och livet. När ni ser tillbaka, vid slutet av era dagar, kommer några av de stoltaste stunderna att vara de små ögonblicken när ni överlämnade er till skönheten i naturen, när ni såg på er själva eller någon annan med kärlek, när ni tröstade en främling eller bad en bön som kom från djupet av ert hjärta. Dessa ögonblick av ren kärlek har ett stort syfte. I dem blev ni en kanal för Gudomlig kärlek som flödade in i den här världen.
Er värld förändras dagligen, och den förändras till det bättre. Era böner, er frid, er vägran att slåss mot er själva eller någon annan, har en enorm påverkan på resultatet av de senaste världshändelserna. Ni är katalysatorerna för förändring på planeten Jorden. Ni vägrar att stärka krigets vibration. Ni förminskar kraften från mörker av missförstånd, rädsla, girighet och hat genom att fokusera på att be för dem som är förlorade i mörkret, snarare än att stärka dem med hat.
Ni gör skillnad och vi vet också att många av er är nedslagna, utmattade och bekymrade över världens öde, och många av er skapar den vibration av förändring ni önskar se manifesteras. Varje val att skapa lite mer kärlek, lite mer vänlighet, lite mer tålamod och tolerans mot er själva och era medmänniskor, tar bort kraften i krigets vibrationer och stärker fredens vibrationer.
Ni är portalerna genom vilka Gudomligt ljus och kärlek flödar in till er planet och in i hjärtat på alla i nöd.
Ni är fredens ”krigare” som står på er och vägrar att ge efter för de parasiterande energier av hat som försöker  separera er från varandra.
Ni är Jordens änglar, lugna, vänliga hjärtan och själar. Ni är de som sänder böner till världens ”ledare”, och sänder dem kärlek och frid som de behöver för att fatta kloka, balanserade beslut, istället för att reagera med brådska och hat.
Genom ert till synes enkla val att be för att undvika att slåss mot varandra, för att undvika hat, och fokusera på att vara så snälla som möjligt mot er själva och varandra, förändrar ni situationen från krig till fred. Ni är de som stillar stormen. Ni kanske aldrig kommer att stå med i historieböckerna men ni förtjänar rätten att säga: ”Jag var en del av en global vibrationsrörelse som förhindrade ett tredje världskrig. Jag var en del av vändningen mot fred. Jag var en del av en rörelse för att förhindra hat och separation och att svälta ut de parasiterande energier som försöker väcka uppståndelse och underblåsa rädsla. Jag var en del av en global rörelse som var för mer kärlek. Jag var den förändring jag ville se i världen.” Faktiskt kära ni, det är ni.
Vi är evigt tacksamma för ert engagemang för ljuset. Det är viktigare nu än någonsin tidigare. Varje kärleksfullt val av frid och kärlek som kommer från hjärtat, kommer till en värld i nöd som behöver dessa lugnande vibrationer. Varje val ni gör – att inte replikera eller engagera er med någon som stör – kan bli den lugnande våg som blidkar ett hjärta som var på väg att skjuta och döda en människa.
En bön om att ljuset ska stiga upp i de mest sårade hjärtan kan vara den våg av ljus som skapar ett ögonblick av medvetande som är tillräckligt för att stoppa hela kedjan av smärtsamma händelser.
Ni tippar balansen mot fred och bort från krig kära ni. Ni räknas. Fortsätt med era böner. Fortsätt med er vänlighet och undvik tendensen att hata och slåss. Det betyder mer än ni någonsin kommer att förstå.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...