Den Galaktiska Ljusfederationen, 22 augusti, 2017

2 Muluc, 7 Uo, 1 Ik

Dratzo! En nödvändig inledande rörelse av fonder sker nu enligt sitt eget tidsschema. Denna process sattes på plats för nästan fem år sedan, och kräver att de Äldre släpper taget och förlitar sig på vad som nu kallas ”primär rörelse”. Det är denna rörelse som frigör alla som var involverade i denna uppgift och glädjefullt ger det till Himlen. Häri ligger ett gudomligt ändamål. För länge sedan sattes stora oräkneliga summor åt sidan för att kunna starta detta slutliga agerande, och denna process har till sist formellt införts. Allt som nu återstår är ett heligt agerande som Himlen har längtat efter. Detta betyder att det slutliga frisläppandet och distributionen av pengar är nära till hands!

Under de det senaste årtusendet har Mästarna satt upp detta system och gett det vidare till de Äldre och deras Kungliga motparter. De som fick denna makt för länge sedan påbörjade de slutliga sätten för att manifestera både det nya valutafrisläppandet och införandet av den mycket efterlängtande NESARA Republiken. Dessa handlingar kommer att krossa det olagliga USA Bolaget och dess naturliga följd, den nuvarande President administrationen. Det är denna process som kommer att slänga ut det gamla och införa det nya. Kortfattat de nya sätten kommer helt och hållet att annullera det gamla!

I detta avseende så förstå det enorma av vad som nu kommer att hända. Vi kommer att få se inte bara hur global fred uppstår utan också hur det kommer ett globalt välstånd och ett gigantiskt öppnande för avslöjanden likaså. Dessa handlingar kommer att ge ett stort språng i medvetande och det formella introducerandet av vår galaktiska familj. Därefter följer gudomligt en hel serie av dekret som Himlen har lagt fast för att signalera en kollaps av ett antal gamla mänskliga cykler och början på flera nya. Dessa nya cykler kommer att frigöra mänskligheten från begär och möjliggöra upphörandet av många artificiella uppdelningar som länge har plågat mänskligheten.

I denna nya era så kan mänskligheten påbörja den verkliga vägen tillbaka till fullt medvetande. Förseningarna som upp till nu har upplevts är på lång sikt bara gropar på vägen som denna verklighet var tvungen att gå igenom för att uppnå dess högt värderade mål. Nu kan de slutliga stegen innan landningen uppnås. Mänskligheten kräver ett stort mått av träning och en helt omskriven historia, som nu är mestadels spekulativ. Alla de osynliga punkterna behöver sammanbindas och göras välkända. Det kommer att bli en tid av överraskningar och nödvändiga avslöjanden. Ut ur detta kommer vägen mot ert nya Jag!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att informera er att en serie av speciella förberedelser är nu på gång. För länge sedan utvecklades ett sätt av Himlen för att frigöra mänskligheten från Anunnakis och deras gelikars önskningar. På sikt kommer det att bli det slutliga fallet för denna högst oheliga grupp. De vet att det inte finns något de kan göra förutom att tillåta de föreskrivna resultaten.

Himlen har således framtvingat den nuvarande situationen. Denna process har till slut tillåtit er storslagna vision att manifestera och tillåta att det nya underbara riket uppstår framför er. Vi tackar var och en av er för era underbara bidrag till denna högst nobla sak. Det är ofta svårt för mänskligheten att hålla fast vid sina mest effektiva visioner! Vi tackar er för vad ni bidrar med till hjälp för denna högst gudomliga sak. Vet i era hjärtan att ett litet mirakel i sanning är på väg och vi bjuder in er att förbereda er för era visioner och ert gudomliga mål framkommer!

I ljuset av detta så ber via bara helt enkelt att ni djupt håller fast och är reda att bevittna miraklen som innefattades i denna högst speciella solförmörkelse. Den signalerar slutet på en era i ert liv och för in den heliga början av en annan. Omhulda i ert hjärta vad som håller på att hända. Var starka och när Himlen så utfärdar så var redo att arbeta hårt för att uppnå era mål! När allt kommer omkring så får ni hjälpen ni behöver för att sätta stopp på de mörkas styre och sedan fritt uppnå era mål! Halleluja! Halleluja!

Idag har vi rapporterat vad som för närvarande pågår på detta mycket vackra blå-gröna klot. De slutliga ansträngningarna är nu på väg för att ändra denna värld till det bättre. Frisläppandet av fonder och införandet av ett nytt regeringsskick är bara början för detta nya rike. Under denna tid kommer ni glädjefullt att träffa era spirituella ledare och rymdfamiljer! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...