Montague Keen via Veronica Keen, 20 augusti, 2017

Montague Keen, 20 augusti 2017  

Via Veronica Keen

Ögonblicket för att öka ert medvetande har kommit; genom att komma samman som en enhet för att absorbera den fantastiska energin från solförmörkelsen den 21 augusti. Underskatta inte betydelsen av den här förmörkelsen. Tillåt inte Kabalen att distrahera er från denna unika möjlighet att återfå er kraft. Kabalen har varit upptagen med att skapa oro genom skjutningar, attacker etc., under de senaste veckorna, för att ni ska känna rädsla och ångest och därigenom förhindra att ni fokuserar på att återta er makt. Det är så uppenbart. De spelar samma spel om och om igen. Tyvärr faller många av er för det.

Se det för vad det är: TANKEKONTROLL (MIND CONTROL) av massorna. Rädsla är Kabalens mäktigaste vapen. Se på TV och läs tidningar där ni hela tiden bombarderas med rädsla för cancer, som kan förebyggas med bikarbonat och till och med botas. De har intensifierat rädslan för hjärtinfarkt och stroke, som orsakas of Kabalens chemtrails, för fluor och mat från vilken allt det nyttiga har tagits bort. Ni lever inte, ni mer eller mindre bara överlever angreppen som riktas mot er. De äger och kontrollerar alla droger, och de kontroller vad läkarna ordinerar åt er. Alla läkare som är villiga att vaccinera, bör undvikas till varje pris. Bevisen finns där, så att alla kan se hur farliga vaccinationerna är. Ni måste lära er att skydda er själva från Kabalens planer för er.

Koncentrera er, den 21 augusti, på den meditation som sker över hela världen. Var en del av den. Gör det för er själva och hela mänskligheten. Ta bort alla barriärer om ras och trosbekännelser som har lagts på er av Kabalen för att söndra och härska. Det är en av deras kontrollmetoder som ni inte måste följa, eftersom det ger dem makt över er. Hur mycket längre kommer ni se på och låta dem förstöra människors liv på Jorden? Oavsett vad de påstår, så föraktar de allt mänskligt liv. Vad behövs för att ni ska vakna upp till detta faktum? Er samlade styrka är oräknelig. Använd denna styrka, den 21 augusti, till att visa Kabalen att ni är redo att stå enade och ta tillbaka makten för hela mänskligheten.

Bli än en gång de andliga varelser ni var innan Kabalens uppdykande på Jorden. Det finns de som är så onda att de tänkte krossa alla som var emot deras övertagande av Jorden. Deras makt ligger i pengar. De använder dem mot er. De skapade pengar i ett enda syfte. Ni är slavar under pengarna. Just nu kan ni inte föreställa er livet utan dem, men när ni omges av ljuset kommer allt att klarna.

Ni kommer att få hjälp från andra planeter, som är redo träda fram med all den hjälp ni behöver. Ni har verkligen vänner på ”höga poster” som är villiga att hjälpa er igenom den här övergången. Ha tillit till dem och ni kommer att göra det tillsammans. Ni kan inte föreställa er det nu, men ni kommer att glädja er över det när allt är i frid och harmoni.

Ni kommer att förundras över hur ni kunde överleva allt som Kabalen utsatte er för. De som är på Jorden vid denna tid har styrkan och viljekraften att ta sig igenom övergångens tumult. Stöd varandra genom de förändringar som måste ske. Det finns inget att vara rädd för utom själva rädslan, och Kabalen kommer att tvinga den på er så ofta de kan.

Tillsammans kommer ni att återuppbygga livet på Jorden med ett mål i sikte: fred och harmoni för alla. God hälsosam mat kommer att produceras igen.

Under mitt liv på Jorden studerade jag jordbruk. Jag hade en gård där jag producerade mat, så jag vet hur det ska göras. Det gav mig en sådan glädje att se grödor växa och trivas, i vetskap om att det var för mänsklighetens livsuppehälle.

Hjälp och råd kommer att finnas tillgängligt. Ni kommer inte att överges för att leva ensamma. Det här är det största äventyr som mänskligheten någonsin har upplevt. Alla de stora hjärnorna, som någonsin har gått på Jorden, förbereder sig för att hjälpa er. Ni är inte ensamma.

Det har varit tvunget att vidta vissa mått och steg för att få rättvisa för David McCann, så att han kan fullfölja sitt uppdrag för mänskligheten. Vi fick reda på att Kabalen hade tänkt hålla honom fängslad i många år. De har inte ett enda bevis mot honom. De iscensatte två låtsasmord och använde två kvinnliga kroppar som de tog från ett bårhus. Kabalen anklagade sedan David, genom mind control, att han hade gjort det. Jag, Montague Keen, kan försäkra er att David aldrig dödade någon. Det var en fälla. Den här mannen är till 100 % oskyldig. Tänker ni tillåta Kabalen att hålla honom fängslad? David har arbete att göra för mänskligheten. Det är därför som Kabalen har gripit honom.

Oavsett hur lite ni bidrar med, hjälp oss att få honom frisläppt. Alla bevis pekar på att de två kvinnorna flögs ut ur USA. Det är känt var de befinner sig. Vi tackar hjärtligt för er hjälp, vare sig det är med pengar eller genom böner.

Min kära, välkommen till den nya energin med öppna armar. Förankra den för hela mänskligheten så att bojorna kan tas bort och människorna kan njuta av tankefrihet i ord och handling ännu en gång. Fred och rättvisa åt alla.

Jag står vid din sida, min kära, i allt du gör. För alltid din beundrande Monty.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Website: The Montague Keen Foundation

You may also like...