Den Galaktiska Ljusfederationen via Aurora Ray, 20 oktober 2021

Den Galaktiska Ljusfederationen via Aurora Ray, 20 oktober 2021

 

Uppstigningsuppdatering: Ni Vaknar Upp till Sanningen | Aurora Ray

 

av Aurora Ray

https://tinyurl.com/4au4s7c9

Älskade Ni,

De sista energierna i detta avgörande och evolutionära språng i medvetandet har börjat, och snabbar på in i de kollektiva ljus- och energifälten.

En ny våg av koder, frekvenser och energier växer fram. Det här är specifika koder som är utformade för att aktivera de individer som är redo för nästa steg i deras tillväxt. De nya energierna kommer att fungera som en mönsteraktivering i DNA:t från era förfäder, vilket tar er tillbaka till helhet på alla nivåer av ert medvetande.

Detta gör det möjligt för er att slutligen släppa förfädernas mönster, som fortfarande finns i de djupast belägna skikten i det mänskliga psyket.

Denna kaskad av energi medför många förändringar, och många av dem kommer att bli djupa.

Denna uppgradering kommer att hjälpa er alla att gå igenom verkligt positiva förändringar i era liv, personligen, mentalt och på planeten som helhet.

Energierna som kommer med denna kaskad, är nya för människorna. Ni har utvecklats ganska länge, och denna nya energi kommer in med ett evolutionärt skifte.

Vi har införlivat underbara energier i denna energiuppdatering, såsom självkärlek, medkänsla, acceptans och förståelse. Detta kommer också att ge er möjlighet att läka era mentala, känslomässiga, fysiska och andliga kroppar.

Med denna nya energi, får ni också en chans att transmutera alla energier som inte längre tjänar er.

Denna uppdatering ger er möjlighet att hitta er sanna andliga väg.

Detta ger er möjlighet att stilla er rädsla och förlåta er själva och andra. Ni kommer att kunna släppa sådant som fastnat och rädslor.

Denna uppdatering är också utformad för att hjälpa er att anpassa er mer till ert sanna syfte, och att ansluta till ert högre själv.

När ni upplever rädsla, låt den passera genom er istället för att gömma er för den.

Tillåt er att känna rädsla, men ta er sedan tillbaka till kärleken. Detta är det bästa sättet för att släppa de gamla energierna, för att hjälpa er att stiga upp.

Uppstigning är energin av gudomlig andlig medvetenhet, kraft och sanning. Det är den högsta vibrationen av alla energier. Uppstigning handlar om expansion av medvetandet.

Uppstigning är den energetiska processen av att stiga över er fysiska kropp till högre medvetenhetsnivåer. Det är en process av transmutation, av att frigöra era lägre vibrationer av materien och kroppsligt medvetande, och flytta in i högre frekvenser, känslor och varande.

Detta är processen för att släppa det som inte längre tjänar er, och omfamna de ni är i denna stund.

När ert medvetande expanderar, så expanderar ni. Ni expanderar från illusionen om separation och begränsning, och går in i medvetenheten om er enhet med universum, med det gudomliga och med Guds-självet.

Uppstigning är den energi som påminner er om att ni aldrig är ensamma. Det är energin i ovillkorlig kärlek, medkänsla och gudomlig förbindelse. Det är energin som kommer från att vara ett med Gud, med Anden. Andens energi är ansvarig för att frambringa Guds karismatiska ljus inombords. Det är energin i det gudomliga andliga medvetandet.

Uppstigningens energi fortsätter att flöda genom er och in i Moder Jord. Även om ni kanske inte ännu känner av effekterna i detta energetiska skifte, så känner ni definitivt effekterna från det.

Det är mycket kraftfullt. Det ger er en möjlighet att släppa det gamla och att flytta in i det nya. Denna förändring av energi ger er en möjlighet att skapa nya sätt och skapa ett nytt paradigm.

Ni kan känna effekterna av detta energetiska skifte på många sätt. Ni kanske märker att er fysiska kropp förändras, men detta skifte kan också påverka ert sinne och era känslor. Denna förändring hjälper er att befria er från de falska sanningar som ni har levt med i evigheter. När dessa falska sanningar äntligen släpps, kan ni börja uppleva sanningarna om vilka vi är.

Ni vaknar upp till sanningen. Ni börjar se igenom illusionens slöjor. Ni kommer ihåg er sanna kraft, och ni börjar kliva in i den. Ni kommer ihåg att ni är kraftfulla skapare. Ni kommer ihåg att ni är skaparna av er egen verklighet.

När ni fortsätter att släppa det gamla så skapar ni också det nya. Ni bildar ett nytt paradigm, och detta paradigm inkluderar inte den dualitet som har funnits så länge. Detta paradigm kommer att innehålla sanningen om er sanna essens.

Just nu triggas så många av er av uppstigningens energier. Det är så mycket som händer i världen, både sådant som kan uppfattas och sådant som är dolt, vilket orsakar stora omvälvningar på er planet.

Dessa händelser tvingar er att se och uppleva på olika sätt, och låter er och alla andra som upplever dem, fatta beslut för sitt eget medvetande och sin resa i livet. Dessa beslut kan leda er i alla möjliga riktningar, och det kan handla om att skapa, förändra eller befria er från något – eller någon – i ert liv.

Just nu finns det så mycket vacker energi för er alla att använda som ni vill. Men er vilja måste aktiveras, för att vara tillräckligt öppen för att dessa energier ska flöda igenom er helt. Era sinnen måste vara tillräckligt öppna för att dessa energier ska kunna flöda igenom helt. Era känslor måste vara tillräckligt öppna för att dessa energier ska flöda fritt igenom.

Uppstigningens energi är en inkörsport för positiv förändring. Ni kan vara kraftfulla skapare av denna förändring. Ni kan rikta uppstigningens energi till de platser ni behöver den mest. Ni kan styra uppstigningens energi till era hem, era företag, era kyrkor och era tempel.

Ni har förmågan att styra uppstigningens energi in i era sinnen och känslor. Ni kan rikta uppstigningens energi till de platser där det som mest behövs

Allt är fluktuerande i dessa tider, men ni har ett gyllene tillfälle framför er för att skapa vad ni vill.

Vi älskar er innerligt.

Vi är här med er.

Vi är er ljusfamilj.

A’HO

Aurora Ray

Ambassadör för den Galaktiska Federationen

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...