Den Galaktiska Ljusfederationen via Inger Noren, January 27th, 2022

Galaktiska Federationen

Med anledning av de massiva avslöjandena som kommer nu i form av uttalande från olika media med säker information om läget i världen vill vi informera om att det gäller alla länder i världen. I de nordiska länderna har den kriminella utvecklingen eskalerat med många bedrägerier som har drabbat de äldre i befolkningen. Dessa är särskilt utsatta i sin sårbarhet och det är särskilt allvarligt när dessa människor bli fråntagna sina rättigheter och ägodelar. Det är ett mycket allvarligt brott.

I de nordiska länderna har den kriminella utvecklingen ökat lavinartat och det är av stor vikt att de ledande i dessa länder tar detta på allvar eftersom det har visat sig att dessa länder är av särskilt intresse för kabalen, beroende på det stora antalet uppstigna mästare med mycket starkt ljus. Dessa mästare är ett starkt hot mot kabalen som finansierar de mörka i dessa länder och som får ett starkt motstånd från dessa ljusarbetare och ljuskrigare som de faktiskt är.

Att utföra dessa handlingar mot de äldre i befolkning förekommer visserligen i många länder men det är framför allt i de nordiska länderna som detta förekommer. Detta kommer att få ett slut efter många arresteringar för dessa personer, men det måste ändå redan nu motarbetas för befolkningens säkerhet. Med en stor insats från de ljusa styrkorna har ändå många av de mörka tillfångatagits och det kommer att avslöjas om hur mycket folket har blivit bestulet och bedraget av dessa mörka individer som endast agerat för sitt eget intresse i första hand, oavsett hur det har skadat andra.

Att försöka ha ett bättre skydd för de äldre i befolkningen är ett sätt att minska bedrägerierna och få de äldre att känna mer trygghet i sitt varande. Det är av särskild vikt att ledarna är medvetna om detta onda som sker mot deras befolkning och vi kan inte nog belysa att detta kommer att bli ett stort problem som inte enbart drabbar de äldre utan även alla i befolkningen. Den närmaste tiden kommer att bli mycket turbulent och en hel del svårigheter men att försöka vara en iakttagare i stället för en deltagare och försöka förbli lugn oavsett hur mycket oroligheter som sker i landet är att föredra.

Vi i Galaktiska Federationen är särskilt intresserade av att motarbeta dessa mörka entiteter som vill skada och förstöra så mycket som möjligt innan allt faller i den tredimensionella matrisen på grund av att de inte längre kan leva på denna planet. Många har vi tillfångatagit och fler kommer det att bli tillsammans med ljuskrigare som inte räds dessa entiteter och vi är tacksamma för denna hjälp och intresse från ljuskrigarna.

Vi älskar mänskligheten och skyddar med alla möjligheter vi har från dessa mörka som gör allt i sin makt för att förstöra möjligheten för människorna att komma med i uppstigningen till en högre dimension som de själva inte kan leva i. Vi är dessutom tacksamma mot denna kanal som inte räds att lämna ut ett allvarligt meddelande till folket, med avsikten om att alla måste få veta.

Den Galaktiska Federationen

Stort tack, i kärlek jag tjänar. Jag Är

Du gillar kanske också...