Saint Germain via James McConnell, 11 september

StGermainVioletGlobe2

Saint Germain, 11 september 2016
via James McConnell

Jag är ”Saint Germaine ”. Jag är här nu vid denna tid för att fortsätta denna process. För att fortsätta med detta program som började för länge sedan. I detta ögonblick i tiden är det femton år sedan 9/11, då NESARA skulle tillkännages.

Allt skulle förändras på ett ögonblick. Och på ett ögonblick förändrades allt. Inte så som det var tänkt hos de flesta, men på det sätt det behövde vara på den tiden. På grund av alla de förhållanden som gällde vid den tiden. På grund av alla de energier som var inblandade vid den tiden, för att åstadkomma de förändringar som skedde, det som ni känner till av tragedierna den 11 september.

Men trots att det skedde, trots att många liv gick förlorade, trots att många liv har ändrats till följd av detta kan ni vara väl så säker på att allt ändå har varit orkestrerat under hela den här tiden. Allt leder till ett stort crescendo, som ”Sananda” tycker om att säga. Allt kommer till ett slut och en början.

NESARA som ni känner till den, så som den har förklarats för er, kommer inte att bli exakt så som det har talats om. Det finns några förändringar. Den kommer. Den kommer att tillkännages inom kort. Alla energier som leder till denna kulminerande händelse är nu i färd med att hända.

NESARA kommer att tillkännages. GESARA blir global. Ingenting kan stoppa den. Ingenting kommer att stoppa den. Inte den här gången. Den kommer att tillkännages. Den kommer att spridas. Den kommer att leda till stora förändringar i hela världen. Den kommer att föregå många fler förändringar som kommer.

Vi är exalterade över de underbara tider som ligger framför er. Vi är exalterade för er och vi är exalterade för oss. Mycket snart kommer vi att mötas. De av er som har lyssnat på de många meddelandena från de olika källorna kommer mycket snart att få de meddelanden som kommer direkt till er. Vare sig det är personligen eller på detta telepatiska sätt. Många fler av er kommer tona in dessa meddelanden. Ni kommer att tona in ert eget Högre Gudsjag och skapa denna förbindelse eller åter-förbinda igen.

Vi är alla på gränsen nu till den stora övergången. Ni kallar det ”Händelsen”. Många av oss kalla det ”Övergången ”. Det är övergången till ett annat paradigm. En annan förståelse. En annan medvetandenivå. Det kommer att ta oss alla in i det Galaktiska Medvetandet, som vi alla har kommit ifrån och som vi alla nu återvänder till.

Ni har hört frasen många gånger, att ingen kommer att lämnas kvar. Det är sant. Ingen kommer att lämnas kvar som väljer att gå vidare. Och det är ett val, mina bröder och systrar. Det är ett val för er alla att göra, många av er har gjort detta val. Många fler vet inte ens om att ett val existerar vid denna tid. De kommer att förstå. De kommer att få veta mycket om det ni vet nu, och de ska komma till insikt om att de skapar sin egen verklighet. Deras verklighet skapar inte dem. Det, i sig, är en stor förändring.

Det kommer. Det händer. Det kommer ni att höra mycket snart nu, då stora händelser börjar. Vi vet att ni har hört det förut men någon gång måste det hela börja. Det hela måste börja på allvar, liksom dominobrickorna verkligen måste börjar falla. Och alla olika källor på Internet där ni har lärt er att använda era urskiljningsfärdigheter kommer snart inte vara nödvändiga längre.

Sanningen kommer att stiga upp och ta över dagen. Ni kommer att inse att ni var den sanningen hela tiden.

Jag är ”Saint Germaine”. Jag älskar er djupt och jag är alltid med er. Fred och kärlek är med er alla.

Kanaliserat av James McConnell och dr Susan Sammarco

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...