Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 12 juli

nidle071112

12 Caban, 11 Kumku, 12 Manik

Dratzo! En orolig attityd råder nu mellan den gamla ordningen av mörka undersåtar och de som har skapat en ny verklighetsordning för denna värld. Detta dödläges lösning är närstående, och därför kommer vi att samtycka till förhållandena på kort sikt. Vi inser att det finns ett antal frågor som kan bryta detta dödläge och snabbt vända det till vår förmån. Till dess kommer vi att temporärt hålla oss till det nuvarande tillståndet. Ett antal kommande händelser förebådar att den nuvarande verkligheten kommer att ändras till en verklighet som utlovar ett mycket bättre slutresultat. Dessa första få finansieringar kommer att sätta ett prejudikat som kan tillåta ett antal andra liknande händelser att få se hur detta kan uppnås. När detta är uppnått kan vi använda våra nya legala utvecklingar för att påtvinga ett antal nya artiklar på de mörka och deras många allierade.

Att få dessa inledande artiklar godkända betyder att vi har skapat en viktig juridisk position för våra många återstående strategier. Vi har blivit tvungna att gå med snigelfart för att etablera något slags monetärt flöde. Till och med nu så visar denna operation oss hur motståndskraftiga den till större delen besegrade gamla ordningen är. Dessa envisa aristokrater har använt deras usla list för att hålla vissa kritiska delar av det gamla finansiella systemet på plats. Som tur är så reformeras dessa rester och de mörka tvingas att gå med på våra krav. För oss så är denna process alltför saktfärdig. Våra jordiska allierade ser dock dessa delsegrar som ett tecken på bättre tider för alla. Vi accepterar därför denna mycket saktfärdiga procedur. Under tiden så konstruerar våra förbindelsegrupper ett antal kritiska scenarion som till slut kan bryta upp detta dödläge. Ytterligare fonder står redo att användas för att uppnå slutresultaten som våra allierade har blivit föreskrivna. Våra olika sammanvävda råd har godkänt dessa nya planer. Vi står mycket nära till att godkänna ett mer substantiellt finansieringspaket runt om denna glob.

Bland de ting som vi hjälper till med finns det slutliga besegrandet och totala kollapsen av Amerika AB. Detta sattes initialt upp som täckmantel för att omorganisera en helt överväldigad regering i Washington, men blev det primära instrumentet för att skapa den nuvarande de facto administrationen. För närvarande så befinner sig denna hemska regim i de slutliga stegen av en högst välkommen kollaps. I själva verket så är förhoppningen att fallet av denna illegala regim är nära förestående. En överenskommelse håller för närvarande på att framförhandlas som kommer att byta ut denna skuldbelastade regering med en ny återinförd republik, likväl som en återgång till de rättfärdiga propositionerna under Allmän Lag (Common Law). Detta är bara ett annat sätt på vilket NESARA till slut kan börja fungera. Tillsammans med NESARA kommer en ny amerikansk guldbaserad valuta, som trycks och ges ut av det amerikanska finansdepartementet. Den inkommande och nyligen utnämnda presidenten kommer att arrestera och isolera alla som illegalt förordade policyn som motsatte sig intentionen hos det amerikanska folket. Det kommer att bli en era av världsfred och global harmoni.

En tid för mirakel, då sann gudomlig nåd råder, kommer nu. Vi ser framemot dessa händelser då de är föregångare till den globala händelsen av Avslöjanden. Vid den tidpunkten kom vi träda fram och börja arbeta med dessa nya regeringar för att släppa fritt en hel mängd av teknologier som den gamla, mörka regimen gömde från er under årtionden. En del av detta uppdrag är att delge er många enheter så att ni kan rena denna planets föroreningar på ytan och göra slut på ert beroende av Gaia mineraler och växtresurser. Dessa teknologier kan omvända era samhällen från utnyttjande av världens naturtillgångar till att vara sanna beskyddare. Detta är en av de saker ni kommer att uppnå då ni går från begränsade till högt medvetna Varelser. Detta är en av tillväxtpunkterna som vi ämnar uppnå med er just innan och efter våra landningar. En annan är naturligtvis Mästarnas lektioner och ankomsten av Agarterna. Dessa händelser kommer att bli de sista stadierna på en marsch mot fullt medvetande (Galaktiskt Människoskap).

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag med stora nyheter. Processen för att slussa de första små fonderna till er har börjat. Denna operation står nära fullbordan. Våra associerade, liksom som denna process, är i de slutliga stadierna av att sätta punkt för kabalen och dess många gömda medarbetare. Dessa fonder har tagit alldeles för lång tid att nå detta stadie. De som hängivet sig åt att få det fullbordat använder därför andra projekt för att till slut sätta stopp på den tusenåriga långa dominansen av kabalen i denna värld. Vi hyser yttersta tacksamma till Himlen och till våra rymdfamiljer som har tvingat de mörka att släppa sitt grepp om denna verklighet. Denna högst intrikata process har till slut tillåtit förändringarna som vi alla kommer att åtnjuta. Vi är extremt tacksamma för att alla dessa underbara händelser nu manifesteras runt om denna glob. Det som länge har förutsagts av Himlen har nu nådigt nått oss! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

När som dessa underbara händelser börjar infalla så använd dessa ögonblick för att förbättra er själva och hjälpa de mindre lyckligt lottade än er själva. Vi behöver undernära både tålamod och tillit till varandra. Håll era positiva visioner och uppehåll dessa uppfattningar då våra associerade arbetar i Skaparens namn för att ge er början på välstånd. Då detta sprids runt globen så vet kära Hjärtan att ert älskvärda stöd var en nyckeldel för vad som händer. Vi tackar er alla för detta stöd och för nåden och barmhärtigheten som fyller er. Då ni har gjort detta så har ni minskat bördan på alla de som så obevekligt har arbetat å våra vägnar. Dessa humanitära projekt hade ett djupt behov av ert positiva stöd. Vi gynnas alla därför av denna högst nådiga flit. Gud välsignar er, och må dessa första bitar bara bli början på något i sanning större i omfång.

Då dessa högst underbara ting börjar hända så var högst tacksamma! Er tid kommer! Tänk djupt i era hjärtan på hur länge ni så älskvärt har väntat på detta! Var fulla av glädje och förväntan! Vi inser hur era kraftfulla visioner har gjort allt detta möjligt. Framför er ligger tiden för att använda dessa fonder för att uppnå era drömmar, för att hela och skapa saker. Ytterligare händelser är planerade för att möjliggöra nya regeringsskick och en verklighet fylld med glädje och ljus! Vi Mästare är extatiska över vad som nu händer! Mänsklighetens drömmar blir verklighet. Alla dessa årtusenden fyllda med svält och allmän brist kommer till ett slut! De mörka besegras och en process av isolering är på gång. Detta är de goda nyheterna som vi till sist kan ge ut. Vi tackar Himlen oändligt! Vi är mycket stolta över mänskligheten och vad den till slut uppnår! Halleluja! Halleluja!

Hurra! Saker och ting kommer att förändras och underbara händelser kommer att manifestera! Gläds och inse att en operation som tog årtionden att fullborda sker runt om detta högst vackra blå-gröna klot! Använd dessa inkommande tider för att noga observera då de sedan länge utlovade miraklerna infaller. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...