Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 13 juni, 2017

10 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban

 

Dratzo! Vet bara djupt i era hjärtan att ni är gudomligt ödesbestämda att till slut få de nödvändiga fonderna som kommer att förse er med all resurserna för framgång. I denna framgång kommer ni att visa denna verklighet er fantastiska potential. Håll alltid blicken mot den fundamentala beslutsamheten som behövs för att övervinna alla hinder och gemensam manifestera era drömmar! Vi, såsom Himlen, är helt engagerade med detta. Vet också att vissa element kommer samman för att isolera den mörka kabalens undersåtar från er och låta den ny NESARA Republiken komma till.

De monetära resurserna ni kräver går återigen framåt med en i sanning gudomlig hastighet. Framfarten byggs upp vilket kommer att tillåta de som hanterar dess distribution att nu påskynda takten för denna extremt viktiga resurs. Vår vädjan lyssnas på och vi förväntar oss vissa fantastiskt underbara händelser att utveckla sig inom en mycket kort tid. Dessutom så kommer de som så hemskt har försenat detta agerande att befrias deras allt mer tilltagande misär. Så förbli säkra på att det bästa snart kommer.

Framstegen som nu görs är symboliska för den nya attityd som våra allierade visar. De inser fullt och helt precis hur viktigt det är att säkerställa hos alla att framstegen som nu görs absolut är ovillkorliga. Det är känt att i det förgångna så kunde de mörka manipulera denna distributionsprocess. Vi är övertygade att detta inte längre är fallet. Nya säkerhetsåtgärder är på plats för att se till att en konstant och stadig framåtrörelse blir normen. Med denna process kommer denna otroligt komplexa situation att fullbordas i enlighet med det ursprungliga gudomliga tidsschemat. Var därför redo för tiden då ni kommer att få ert utlovade välstånd och nya regeringsskick.

Det har varit en mycket lång väg som omständigheterna har tvingat oss att följa. Vi är helt medvetna om vad ni har genomgått. Gläds därför åt att snart så kommer allt detta att vara fullbordat och ni kan i sanning fira. Till dess så var tålmodiga och vet i era hjärtan att väntan absolut var värd mödan. Många storslagna händelser står nära. Ni kommer därför att snart få se de många viktiga arresteringarna som ni har väntat på. Mycket av vad som förväntades har bara tagit lite längre än vad som tidigare förklarades för er. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är uppstigna Mästare! Andliga händelser kommer nu att manifestera. Vi har lagt märke till hur Himlen har beslutat att framföra de många facetterna av vår nya verklighet till dess rätta framkant. En stor nyckeldel av detta är hur de många nya valutorna lanseras. Som vi noterad tidigare så är de som leder detta i färd med att effektivisera denna process. Återigen, vi förväntar oss att många tidigare frågor avgörs på ett andligt korrekt sätt. Detta förfarande kommer att tillåta Himlen och dess allierade att inte bara slutföra RV, utan också att möjliggöra ett snabbt öppnade av vad som krävs för att föra in de andliga programmen för NESARA Republiken och det nya finansiella systemet likaså. Gud Välsignar oss Alla!!

Vi förväntar oss välsignat således att allt går väl såsom gudomligt planerat! Himlen ämnar innerligt för er att ta emot deras storslagna välsignelse. Denna speciella process har genomgått en mångfald av modifieringar och trots oberäkneliga händelser så förväntas framgång äga rum såsom planerat. Vi ber er därför att hålla era magnifika visioner. Många i sanning underbara ting, såsom isolering av de mörkas undersåtar, är på väg. Ni kommer att uppleva allt detta på ett sätt som är utsökt planerat av Himlen! Detta kommer att betona en del av de händelser som kommer att ge er denna nya verklighet. Det finns mycket att vara tacksamma över för er.

Vi Mästare önskar uppriktigt att tacka er för vad ni så underbart gör. Det är inte lätt för er att hålla fast vid sådana höga visioner utan att omedelbara se resultat. Det är ett tecken på den stigande medvetenheten inom er. Er största belöning är naturligtvis bevittnandet av arresteringarna, och framförallt då ni får dessa pengar som länge har utlovats er. I dessa magnifika ögonblick kommer födelsevåndan av er sedan länge ödesbestämda framtid! Det är i ljuset av er gudomliga nåd som allt kommer att utveckla sig! Hosianna! Hosianna!

Idag befinner vi oss i sanning vid randen av de tider som Himlen sedan länge har utlovat. Inse alla ni att ni är ödesbestämda att fullborda detta. Använd sedan er inre styrka att ta er igenom allt som återstår. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...