Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 27 oktober

 

nidle071112

13 Cauac, 13 Tzec, 12 Manik

Dratzo! De slutliga mötena pågår. Tidsplaneringen ligger på plats då ett antal överenskommelser har tillåtit ett generellt frisläppande av fonder och en mindre påbörjan av övergången från kabalen till Ljuset. Dessa operationer kommer att ge starten för manifesterandet av en ny verklighet. Såsom sades förra veckan så är det finansiella systemet färdigt och kommer att gradvis göras tillgängligt. De som har hand om den speciella säkerheten för de nya republikerna är säkra på att dessa sedan länge hemliga entiteterna till sist på riktigt kan uttalas. Denna process sker därför att vi har gjort det klart att Himlens program förlitar sig på bildandet av nya regeringsskick, och ett upphörande av det fortsatta användandet av lätt manipulerbara fiat valutor. Det kommer därför att bli ett globalt välstånd baserat på en global omstart av valutor och viktigast av allt en valuta som har ett sant värde. Det vill säga de är baserade på och backade av ädelmetaller. Detta är en temporär åtgärd då pengar inom kort kommer att försvinna då processorer och andra relaterade teknologier kommer fram. Dessa enheter kommer att vara både jordbaserade och från Federationens teknologier. Ni går in i en tid av ökat medvetande och kunskapen att ni inte är ensamma.

Det nya regeringsskicket kommer att vara baserat på transformationen från skuldslaveri till frihet. Vad betyder detta i själva verket? Det betyder att ni har gått vidare från en hel serie av kärnuppfattningar som Anunnaki och deras undersåtar gav er för årtusenden sedan. Ni har nått frihet och lägger bakom er konceptet av brist och känslan av att vara värdelös. Framgångsrika män och kvinnor går bortom dessa uppfattningar. Ni kommer att ta dessa stora uppsättningar som kommer att ändra på hur ni tänker och hur ni ser denna gamla verklighet. Detta välstånd kommer att förbli förankrat inom er. Den sanna personligheten av en framgångsrik person kommer plötsligt att visa sig. Inblandat med detta finns en stor dos av ödmjukhet och ett behov av att hjälpa varandra. Ni kommer att se denna verklighet i ett helt nytt Ljus! Ni kommer att se vikten av att skapa ett verkligt samhälle. Detta samhälle kommer att bli globalt och bidra till att denna nyligen bildade verklighet åstadkommer ett slut på föroreningar av luft, vatten och mark. Denna värld kommer i glädje att länka sig till Gaia och till dess många aspekter av er galaktisk mänskliga familj.

Som ni kan se så kommer denna nya värld av välstånd att bilda många nya utlopp för att uttrycka dess nåd och visa sin barmhärtighet. Ni är i detta underbara skede av att gå bortom pengar och att helt och fullt förstå vad ni är. Åldern av Överlevnad och ”var och en åt sig själv” kommer att upphöra och avslutas. Dessa magnifika Varelser kommer i glädje att återgå till fullt medvetande. Vi observerar hur ni använder detta växande medvetande för att förhindra krig, sammanfoga regeringar för att bättre tjäna er och öka er tro på ekologi. Detta är inledningsvis bara början på vad ert storslagna kollektiv är kapabelt till. Då dessa olika typer av fonder blir tillgängliga så skall ni använda dem för att hjälpa varandra genom uppsättning av helande centra, iscensättandet av enorma infrastrukturprojekt och en kollektiv inställning som en ”vakthund” över regeringarna. Det kommer att uppstå en storslagen känsla inom er att leva i en ”hygglig värld” fylld med glädje, frihet och fasta skydd för konstitutionen som kommer att säkerställa era omistliga rättigheter. Denna transformation kommer att hjälpas på av både oss och era Uppstigna Mästare.

Dessa ändringar i ert medvetande assisteras kraftigt av energierna som Himlen för hit i större och större mängder. Dessa energier ändrar den hormoniska strukturen av ert fysiska jag på ett mycket subtilt sätt. Det möjliggör dessa förändringar, vilka får ert medvetande att tillta och skapar inom er nya uppfattningar av denna verklighet och allt i den. Ni förbereds att lämna er barndom (denna 3-D värld) och sakta avancera mot kanterna av er nya 5-D verklighet. Ni kommer att behöva era egna Ljuskristallkamrar för att fullborda denna operation. Vi i den Galaktiska Federationen övervakar detta tillsammans med era egna Änglar i fysiska kroppar. Denna process når nu nästa kritiska stadie då ni exponeras till ett speciellt välstånd konstruerat för att låta er ändra på hur ni uppfattar denna verklighet. Detta ökande välstånd kommer att åstadkomma nya regeringsskick och därmed en pånyttfödelse av era naturliga rättigheter. Detta kommer också att signalera vår ankomst. Detta kommer att bli en ny tid med er preliminära introduktion till er sanna historia och ert kommande nya ansvar!!!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna dag markerar en milstolpe i mänsklighetens kamp på ytan mot de mörka. Himlen har gett er vägen mot fullt medvetande. Idag klarade ni av ett första hinder i er sakta, men stadiga frammarsch. Mot att uppnå detta storslagna mål, så kan åtminstone en vägstolpe noteras. Anunnakis undersåtar har gett upp deras makt över er. Därför är nu det allra första steget mot ett mycket välbehövligt välstånd uppnått. Dessutom så har Himlen godkänt hur deras olika änglaväktare skall göra redo ytterligare en uppsättning av fysiska förändringar, vilket kommer att fullborda det första av många stadier som skall förbereda er för fullt medvetande. Detta slutförda stadie förankrar era nya chakra och ändrar hur meridiansystemet i era kroppar fungerar. Vi har blivit sagda att detta grundläggande stadium därefter kommer att leda till ett i vilket mer av era eteriska skikt kommer att konsolideras. Detta kommer att övervakas av de medicinska grupperna och utav oss.

Vi ber er med tanke på vad som händer att förbli positiva och närhelst ni behöver assistans så fråga efter oss. Vi är här för att ge nåd och hjälpa er att lära er barmhärtighet under sådana svåra situationer. Vi behöver se oss själva som ett spirituellt samhälle, som kommer samman för att hjälpa varandra under dessa svåra tider. Ni, Mina Kära Barn, är speciella och genomgår en högst ovanlig operation som initierades för årtionden sedan av Himlen. Denna heliga process kommer att fortsätta och kommer att upphöra när ni väl framgångsrikt har navigerat de underbara nyanserna av Ljuskristallkamrarna. För över 15 tusen år sedan utförde Atlanternas präster de första av många hemska experiment på er. Denna grupp av kvinnor och män hade som intention att förhindra nedbrytandet av deras samhälle och önskade vinna favör hos deras mörka kamrater. Slutresultatet blev underliga experiment på era förfäder.

Vi ber er att förbli positiva. Inom en mycket kort framtid ämnar vi att vidareutveckla vad vi just har berättat. Vår gemensamma historia är en målning som mjukt behöver rullas ut. Vårt mål är att guida er till en full förståelse av hur ni blev Varelser med begränsat medvetande och att förklara på ett förståeligt sätt hur ni återgår till ert tidigare tillstånd. Var och en av oss har levt, såsom ni, många liv i tyst desperation. Barmhärtighet har gett oss erkända sätt efter dessa liv för att ha en ceremoni, som återförde oss till vårt tillstånd av odödlighet. Detta tillstånd uppstod därför att Himlen önskade att vi hade nåd och Ljusets kraft för att guida er. Himlen önskade att vi representerade det Gudomliga då, i dess heliga dömande, så levde vi många spirituellt exemplariska liv. Vi skulle därför transformeras genom helig ceremoni och bli Uppstigna Mästare. Vi skickades till ett spirituellt ”inlärningsläger” och blev informerade om vår gudomliga tjänst.

Idag har vi fortsatt med våra meddelanden. Detta meddelande handlar om glädje och om insikten att en viktig milstolpe har passerats. Ni är nu mycket närmare till ert heliga mål att återgå till er tidigare status som fysiska Änglar. Denna resa är nu redo att tillägga några tillfredsställande vändningar. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...