Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 18 april, 2017

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

 

Selamat Jalwa! De sista och slutliga uppgifterna är nästan slutförda. När som leveranserna går framåt så utför varje nivå en kontroll och går vidare till nästa säkerhetskontroll med stor tillfredsställelse. Denna försiktiga operation kommer att fortsätta till att alla som är betjänta har blivit betalda. Då man beaktar dessa händelser inser man snabbt hur de för oss allt närmare till nya regeringar, ny frihet och ett överväldigande välstånd. Det blir också de mörkas sista dagar som skiljedomare i denna verklighet fylld av rädsla.

Ljuset välkomnar glädjefullt de mörkas undersåtars död. För länge sedan då Anunnaki först tog kontroll så föreföll förändringarna av de mörka mycket långt borta. Mitt i denna mörka mellantid så började Himlen att sakta så frön för en ny verklighet. Trots detta så påverkade de 13 årtusendena er kraftigt. Ni fick kvar en bitande känsla att allt inte stod rätt till och att något underbart skulle krävas för att balansera om det. Något sådant håller nu på att ske.

En storslagen Ljuskoalition har brutit igenom and en hel ny verklighet bildas för närvarande runt omkring er. Denna nya verklighet kommer att förvisa de mörka och deras ondskefulla sätt. Den gamla miljön kommer att transformeras och era inre passioner kommer till slut att bli en allmän verklighet. Vi ber om ert fortsatta tålamod. Tiden för Himlens Glädje görs nu redo for att bli er högst underbara uppsättning av glädje någonsin. Nyckeln är att hålla ert fokus stadigt och i ert inre veta att under nu ligger för dörren. Hosianna! Hosianna!

Vi kom hit för nästan två årtionden sedan och visste att detta uppdrag skulle bli ett högst svårt sådant. Det har visat sig så, men var säkra på att Himlens förändringar för denna verklighet nu ligger för handen. Låt inte det medföljande kaoset bekymra er. Det är i själva verket turbulensen som dessa stora transformationer tidvis kan utkräva. Förbli tillitsfulla och vet inom er att ert triumfögonblick är nära. Dessutom är vi alla här för att hjälpa er att uppnå er ödesbestämda framgång. Tiderna förändras absolut!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Era storslagna visioner assisterar oss med att föra in en ny verklighet som är fylld med fred, välstånd och Kärlek. Detta land kommer att låta er frigöra de underbara visionerna som är basen för era kollektiva visioner. Var redo för vad som är mycket närstående till att utvecklas. Som tidigare nämnt, Himlen lät de mörka tro att de snabbt skulle kunna skapa sina hemska katastrofer. Detta är naturligtvis inte så. Välsignade förhållanden har lett till deras fall och undergång och en underbar värld manifesteras nu runt omkring er.

Kollektivt behöver vi hålla denna underbara vision av en ny välmående och suverän värld. Vi vet precis hur frustrerande denna komplicerade operation har varit. I vilket fall som helst så är det något som ni alla så magnifikt har bidragit till. Vi lovordar er för vad ni har hjälpt oss att skapa. Detta är i sanning en gemensam händelse som ni och de i Himlen har skapat. Vi välsignar er för denna länge försenade framgång. Ni har verkligen fått alla i Himlen och på Jorden att rodna inför de underbara sätt på vilka ni har fört er själva. Ett storslaget Halleluja för era magnifika ansträngningar!

Vad som är redo att ske är de slutliga rättfärdiga nedslagen som kommer att ära de storslagna och modiga ansträngningarna från de av Ljuset som gjorde allt detta gudomligt möjligt. Vi önskar att tacka de som slutförde alla dessa ting som inom kort kommer att möjliggöra NESARA Republiken och allt som detta betyder för mänskligheten och för detta lysande klot, Gaia och hennes himmelska Spirituella Hierarki. Låt oss avsluta med erkännanden och många tack till alla för ert storartade arbete!

Idag fortsatte vi med en förkortad version. Vi ämnar fortsätta tills att allt har rättats till och ni kan fritt sola er i den Kärlek och Ljus som ni gudomligt förtjänar. Många välförtjänta händelser står nu nära i tiden. Var redo att acceptera allt som börjar manifestera! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...