Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 19 december 2017

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 19 december 2017

 

Selamat Balik !. Välkomna. Efter avsevärd fördröjning så återkommer vi för att ge er en kort översikt över vad som händer runt er värld under denna heliga tid på året. Ibland är det svårt att fullt ut förstå vad som manifesteras på er planet. Vi vill ta en stund för att granska vad som har skett för oss i den Galaktiska Federationen. Vi har äntligen blivit inbjudna av era Jordiska allierade att spela en mer aktiv roll i att rulla ut ert utlovade välstånd. Låt oss därför använda den här tiden för att samla oss och förbereda oss för de monumentala förändringar som ska utvecklas under de närmaste veckorna. Era jordallierade väntar, beredda att utnyttja våra strategier som kommer att eliminera kabalens envisa intrång.

Ständiga störningar från kabalerna och deras många medarbetare gör det ofta svårt att skapa politik. Trots dessa utmaningar måste ljuset oundvikligen uppnå de segrar som ni så riktigt förtjänar. Ljusarbetare är förutbestämda att använda sin list (intuitiva visdom) för att åstadkomma sådana resultat. Genom att skapa en konstant balans mellan ljuset och mörkret, avser vi att uppnå slutlig framgång.

Er absoluta seger är viktigast. Kabalens frånfälle är avgörande för att ni ska kunna gå vidare och skapa en ny och ren galaktisk verklighet. Därför använder vi strategi och försiktighet när vi råder era Jordallierade hur man besegrar kabalen i gudomlig tid. Det är absolut nödvändigt att ni förstår att kabalens frånfälle ligger längre fram än vad de flesta tror. Vår plan har varit att gå fram i en långsam och stadig takt. Vi är fast beslutna att uppnå seger för alla i rätt gudomlig tid.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Idag vill vi prata om att ta det försiktigt med er själva och om användningen av Barmhärtighet. Barmhärtighet är en kärlekskvalitet som kommer från själva hjärtat av er själva och vår Skapare. Använd detta för att bättre urskilja hur du som en person uppfattar världen och dess många komplexiteter. Inuti har hjärtat en inre läntan som uttrycker vem du är som individ. Det uttrycker också hur världen reagerar på dig. Kom ihåg hela tiden, kära hjärta, hur nödvändigt det är för dig att lära dig att distansera dig från denna värld. Denna värld reagerar ofta oavsiktligt på hur ni ser på världshändelser. Det är viktigt att behandla dig försiktigt när du vaknar upp till den mäktiga Varelse som du är. Anslut med ditt hjärta, för det är här din makt bor. När du gör det kommer du att börja se hur du kan transformera ditt hjärta och ändra din syn på denna värld.

Barmhärtighet är likaledes en funktion av hjärtat. Men anledningen till det är annorlunda. Omge er själva med vår Skapares kärlek. Högsta Skaparen har ingen yxa att slipa. Det finns inte en ”en-storlek-passar-alla” formel för att uttrycka er inre kärlek. Barmhärtighet, tillsammans med hjärtenergi och nåd kan samverka för att hjälpa dig att förstå inte bara dig själv, utan hur ditt samhälle ser på världen i stort. Vi har märkt att när du tillåter dina egna förmågor att interagera med våra förmågor, så omfattar du mer av vem du egentligen är. Vi är här för att hjälpa till med ditt uppvaknande. Du är här för att behärska det fysiska. Hjärtat handlar om ren kärlek. Kärlek gör dig till den du egentligen är. Lär dig hur denna värld ser på nåd och välvilja.

Det har sagts att vi genom att samarbeta i den här världen kan upptäcka hur man använder sig av mildhetens och barmhärtighetens egenskaper för att hjälpa varandra. De som förstår dessa egenskaper vidhåller att när ni växer i kärlek till varandra lär ni er bättre att förstå vikten av mildhet och Barmhärtighet.

Det är viktigt i dagens värld att förstå hur dessa två egenskaper samverkar inbördes. För många av oss har Barmhärtighet blivit ett tveeggat svärd. Det hjälper till att konceptualisera när Barmhärtighet kan hjälpa andra, och när det kan hjälpa till att lösa världens problem. Ett av Mästarnas viktigaste jobb är att förklara för andra Barmhärtighetens roll i förbättring av mänskligheten. Många ber om Barmhärtighet för att försköna sitt tillstånd i denna värld. Andra är bekymrade över hur deras böner kan förbättra vår värld. Barmhärtighet är ett verktyg som vi kan använda för att förverkliga en mer tolerabel värld.

Det finns i denna värld ett utmärkt exempel på användningen av Barmhärtighet. För länge sedan kom ett barn till oss, djupt oroad över naturen och tillståndet i hans liv och allt som följde med det. Han frågade hur han kunde skapa ett bättre tillstånd i sitt liv. Han bad att hans böner skulle beviljas. Han fick det här svaret: Ta vad du vet och betrakta det ur perspektivet av hur du förbättrar hela mänskligheten, inte bara dig själv. Människan inbjuder till problem genom att ignorera hjärtats och andens vägar. Att leva ett framgångsrikt, lyckligt liv, studera Universella Lagar och tillämpa dem på sitt liv. När du gör det kommer du att vara i Skaparens flöde.

Idag fortsatte vi våra meddelanden med er. Vi ber er att hålla tålamodet och hoppet verkligen glödande inom er! Godkänn det faktum att en fantastisk tid av mirakel är på väg att nå ett crescendo! Vet, kära Ni, att himmelens oändliga förråd och välstånd verkligen är era! Så är det!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianska för Var Ett! Och Var i Glädje!)

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...